Звіт директора ХПК про виконання умов контракту за 2014 рік

 1. Загальні відомості

 

Хмельницький політехнічний коледж створений 21 серпня 1965 року як електромеханічний технікум Міністерства електротехнічної промисловості СРСР постановою № 1071-р Ради Міністрів Української РСР та постановою №275 Ради народного господарства Подільського економічного району від 30 серпня 1965 року.

У 1973 році технікум переведений в новозбудовані корпуси. Сьогодні навчальний заклад розташований у двох навчальних корпусах, має один студентський гуртожиток на 400 місць, стадіон, дві спортивні зали, актову залу, їдальню, сучасну бібліотеку з читальною залою. Загальна площа навчально – лабораторних корпусів 11298 кв. м.

В 1981 році технікум був нагороджений Червоним прапором  Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти України, ЦК ЛКСМУ та Укрпрофради за активну участь в суспільно – корисній праці.

В 1991 році електромеханічний технікум, згідно з наказом Міністерства електротехнічної промисловості і приладобудування СРСР № 40 від 21 лютого 2001 року, отримав статус політехнічного коледжу.

В структурі Хмельницького політехнічного коледжу чотири денних відділення та одне заочне, на яких за сімома спеціальностями навчається      1232 студентів, в тому числі 339 осіб на контрактній основі (28%), дев’ять  циклових комісій.

 

Звіт директора коледжу про виконання умов контракту  за підсумками діяльності за 2014 рік – це своєрідне підведення підсумків роботи педагогічного колективу  за звітний період.

Робота всього педагогічного колективу в 2014 році проходила відповідно до національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, а також Закону України  “Про вищу освіту”.

В 2013-2014 навчальному році коледж успішно пройшов акредитацію з п’яти спеціальностей: «Розробка програмного забезпечення», «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Технологія обробки на верстатах та автоматичних лініях», «Обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів» та атестацію з загальноосвітньої підготовки.

Звітний період, як і роки попередні, це рік зростання популярності коледжу.

Вдалося  дообладнати ряд кабінетів та лабораторій новою сучасною мультимедійною технікою, що дало змогу проводити лабораторні і практичні заняття, які відповідають нинішнім вимогам.

Вдалося акредитувати курсову підготовку водіїв категорії «В» для чого був переданий автомобіль Geely.

Керівництвом Національного університету “Львівська політехніка” надана спонсорська допомога з оснащення лабораторій та гуртожитку, було виділено  велику кількість меблів.

Я, як керівник навчального закладу, звітував про свою роботу:

 • про виконання умов контракту на конференції трудового колективу;
 • з поточних питань на засіданнях адміністративної та педагогічної рад;
 • про результати фінансово-господарської роботи на виробничих нарадах.

Мною, як викладачем навчального закладу, протягом 2014 році були кардинально перероблені і доповнені з урахуванням сучасних вимог навчально-методичні   комплекси з дисциплін “Менеджмент” та “Основи ЗЕД”. Розроблена методика проведення занять із застосуванням мультимедійного устаткування. Опубліковано 5 наукових праць у фахових спеціалізованих виданнях.

У 2014 році коледж зайняв І місце по кількості поданих заяв та прийнятих студентів серед ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Хмельницької області, що стало результатом вдало проведеної вступної кампанії.

 

 1. Організація нового прийому

Для організації і проведення прийому студентів у 2014 році, наказом директора № 257 від 10 жовтня 2013 року був затверджений склад приймальної комісії.

18 листопада 2013 року відбулось засідання приймальної комісії, на якому розглядалось питання «Обговорення «Правил прийому до  Хмельницького політехнічного коледжу в 2014р.», розроблених відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29 жовтня 2013 року № 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1855/24387.

26 листопада 2013 року Правила прийому до Хмельницького політехнічного коледжу в 2014 році було погоджено в Міністерстві освіти та науки України.

16 грудня 2013 року на засіданні приймальної комісії було затверджено «План роботи приймальної комісії на 2013-2014 н.р.».

Приймальна комісія в своїй роботі керувалась “Положенням про приймальну комісію Хмельницького політехнічного коледжу”, яке було розроблене та затверджене згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №12 від 09.01.2013р. «Про затвердження Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України».

До складу ПК було введено голову студентського профкому Бровко А.В. та голову студентського самоврядування Сівець О.О. В подальшому згідно засідання приймальної комісії протокол №10 від 02 червня 2014 року був виданий наказ про заміну члена ПК Сівець О.О на новообраного голову студентського самоврядування Перунського В.Р.

Для забезпечення якісного відбору студентів на перший курс 2014/2015 навчального  року  наказом № 70  від  25.02.2014 року був   затверджений    склад

екзаменаційних та атестаційних комісій, комісії по співбесіді, апеляційної, відбіркової комісій та розроблено план профорієнтаційної роботи, заходи по боротьбі з хабарництвом.

16 лютого та 06 квітня 2014 року на підставі наказів № 53 від 05 лютого та     № 89 від 25 березня 2014 року  проведені Дні відкритих дверей. Неодноразово давались оголошення в місцевих газетах, по радіо та телебаченню. Були видані та розповсюджені рекламні листи в кількості 2000 шт., випущений спеціальний випуск стінної газети коледжу.

Окрім того, викладачі випускних циклових комісій, проводили профорієнтаційну роботу в школах та ПТУ міста та області, де знайомили учнів з умовами прийому до коледжу, спеціальностями, традиціями коледжу.

Перед початком прийому документів був виданий наказ №152 від 20.06.2014 року “Про організацію прийому студентів”, оприлюднені „гарячі телефони” Міністерства освіти і науки України, обласного штабу „Вступна кампанія 2014” та телефони довіри та  працівників приймальної комісії ХПК.

В коледжі проводились консультації з математики та української мови. За період з 1 лютого по 20 липня  пройшли  підготовку 6 груп учнівської молоді, а це понад 160 учнів.

Був проведений інструктаж технічного складу приймальної комісії. Під час прийому документів з усіма абітурієнтами проводились бесіди про порядок здачі іспитів, умови укладання договорів на платне навчання. Технічний склад приймальної комісії був забезпечений канцтоварами та необхідними бланками. Інформація про хід подач заяв, оголошення, правила прийому були розміщенні на веб-сайті коледжу.

Перед проведенням вступних іспитів, 24 липня в актовому залі коледжу були проведені загальні збори абітурієнтів, де детально були розглянуті питання про порядок здачі вступних іспитів, конкурсний відбір та порядок зарахування вступників у «три хвилі», та порядок оформлення договорів на  платне навчання.

Списки абітурієнтів по групах, розклад вступних іспитів були складені вчасно та розміщені на дошці оголошень.

Іспити проводились, у відповідності з розкладом, досвідченими викладачами коледжу та шкіл міста. Було проведено 22 засідання приймальної комісії.

 

Всього зараховано:

Денна форма навчання на базі 9 кл. 225 осіб, в тому числі:

 • на навчання за рахунок держбюджету – 191 чол.
 • на навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб – 34 чол.

 

Денна форма навчання на базі 11 кл.:

контракт:

 • на базі 11 кл. – 35 осіб ( в минулому році 32 чол.)
 • на базі ПТУ – 14 чол. (в минулому році 6 чол.)

 

Заочна форма навчання на базі ПТУ та на базі 11 кл. – 97 чол. (в минулому році      88 чол.)  в тому числі:

 • на навчання за рахунок держбюджету – 47 чол.
 • на навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб – 50 чол.

 

Всього по коледжу зараховано 371 особу (в минулому році  357 чол.), в тому числі:

 • навчання за рахунок держбюджету – 238 чол.
 • навчання за рахунок фізичних та юридичних осіб – 133 чол. (в минулому році 109 чол.).

У порівнянні з 2008-14 роками, ми бачимо, як стає  стабільною тенденція до зменшення зарахувань на контрактну форму навчання на основі базової освіти, в цьому році бачимо ріст зарахованих на поповнення другого курсу та заочну форму навчання на базі 11 класів та кваліфікованих робітників, тому завдання постає перед нами зберегти контингент зарахованих студентів, щоб з найменшими втратами переводити їх на старші курси.

  

 1. Навчальна робота

В проекті Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки вказується на необхідність підвищення рівня і доступності якісної освіти  для громадян України відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства і кожного громадянина. Ось чому навчальна робота колективу коледжу у 2013 – 2014 навчальному році будувалась на якісному проведенні вступної компанії та подальшій ефективній педагогічній діяльності на всіх курсах та за всіма спеціальностями та формами навчання.

         Під час вступу до коледжу конкурс був на всі спеціальності, але рівень шкільної підготовки деяких абітурієнтів не дозволив їм позитивно здати вступні випробування, тому не всі ліцензійні місця були зайняті вступниками.

В 2013 – 2014 навчальному році загальна успішність по коледжу складала 89,8% при якісному показнику 22% в порівнянні з 2012 – 2013 навчальним роком 86,2%, 19,3% відповідно.

На денному відділенні загальна успішність покращилась з 84,8% до 88%, якісна з 18,6% до 23%.

На заочному загальна успішність покращилась з 95,7% до 99,8%, якісна  погіршилась з 22,8% до 16%.

Покращення показників загальної успішності – це результат кращої і більш відповідальної роботи всього педагогічного колективу.

На рівень знань студентів безпосередньо впливає стан навчальної дисципліни.

Так в 2013 – 2014 навчальному році загальна кількість пропусків занять складала   73286 годин проти 86066 в 2012-2013, прогулів  6844 години, в 2012-2013 навчальному році – 7188 година, що в розрахунку на одного студента складає по двох навчальних роках відповідно 76,3 години – 88,5 години пропусків, та 7,1 години – 7,9 години прогулів. Зменшення показників, це результат більш якісного контролю відвідування занять з боку адміністрації, педагогічного колективу та бактьків.

В коледжі продовжена підготовка студентів за інтегрованими навчальними планами. Більше 50% випускників продовжують навчання в Національному університеті „Львівська політехніка” та Хмельницькому національному університеті за очною, заочною і дистанційною формами навчання.

 

На сьогодні є пропозиції про вступ наших випускників ще до декількох вищих навчальних закладів.

Педагогічну діяльність згідно з навчальним планом здійснюють 89 штатних педагогічних працівників та 12, які працюють за зовнішнім сумісництвом. Всі вони мають повну вищу освіту і їх наукова та педагогічна спеціальність (кваліфікація) відповідає дисциплінам, які вони викладають. Серед штатних педагогічних працівників два кандидати наук, 18 нагороджені Знаком «Відмінник освіти України», 23 викладачі – методисти, 33 старші викладачі, 62 спеціалісти вищої категорії, 13 першої та 12 другої. Всі вони забезпечують проведення занять на достатньому методичному і професійному рівні із застосуванням навиків і матеріалів практичної роботи за сучасними інформаційними технологіями.

         Протягом навчального року 24 педагогічні працівники коледжу пройшли атестацію, за підсумками якої одному педагогічному працівнику присвоїли звання “Викладач – методист”, трьом підтверджено. Двом встановлено звання “Старший викладач”, двом підтверджено. 8 викладачам підтверджена, 5 встановлена “Вища категорія”, 2 встановлена, 1 підтверджена „Перша кваліфікаційна категорія”, 8 встановлена „Друга кваліфікаційна категорія”. Робота викладачів, які атестувались, вивчалась експертними комісіями, які на протязі року шляхом відвідування занять, проведенням директорських контрольних робіт.

         Згідно перспективного плану 25 педагогічних працівників проходили підвищення кваліфікації, з яких 9 – в Хмельницькому національному університеті,   1  – в Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти,       14 – в Хмельницькій гуманітарно – педагогічній академії, та один стажування на ВАТ «Хмельницькавто».

Згідно плану контролю коледжу проводився тематичний контроль, під час якого перевірялось проведення в коледжі загальноосвітньої, фундаментальної та мовної підготовки, організація і якість фізичного виховання студентів, методичне забезпечення, тематика та зміст курсового і дипломного проектування. Перевірявся рівень шкільної підготовки з “Математики” та “Української мови” та динаміка його змін за рік, проведення лабораторних робіт, практичного навчання студентів, використання обчислювальної техніки в навчальному процесі. Контролювалось проведення державної атестації випускників. З’ясовувалось питання, як проводяться

 

заняття з дисципліни «Захист Вітчизни», медико- санітарної підготовки, самостійна робота студентів. Проводилась перевірка організації і рівня знань під час державної підсумкової атестації з загальноосвітньої підготовки. Перевірялася якість оформлення, наявність і зміст навчально-методичних посібників для студентів заочного відділення, організація і якість  проведення консультацій.

Під час оглядового контролю на протязі року перевірялись навчальні журнали, робочі програми, плани занять, конспекти лекцій, екзаменаційна документація, навчально-методичні комплекси, робота кабінетів, лабораторій, гуртків, якість проведення екзаменів, лабораторних, практичних робіт, консультацій, практичного навчання, курсового і дипломного проектування, рубіжної атестації, якість використання ЕОТ, ТЗН. По якості роботи кабінетів і лабораторій встановлювалась оплата за завідування на поточний семестр.

Позитивний досвід дає  рубіжна атестація, яка вплинула на покращення організації закінчення семестрів, проведення залікової сесії і на результати семестрів, зменшила кількість відрахованих за академічну неуспішність студентів.

В навчальному році проведений класно-узагальнюючий контроль в 7 групах, метою якого було вивчення взаємодії кураторів груп, викладачів, батьків і студентів, рівня знань студентів, відвідування ними занять, умов проживання, тощо. Результати обговорені на нарадах з викладачами, які працюють в групах, видані відповідні накази.

З метою обміну досвідом, впровадження в навчальний процес активних форм і методів навчання в коледжі була проведена науково-практична конференція «Психолого – педагогічні умови майстерної взаємодії в педагогічному спілкуванні», на якій з доповідями виступили співробітники коледжу.

В коледжі продовжується робота з застосування обчислювальної техніки в навчальному процесі. Майже з усіх дисциплін використовуються тестові програми з контролю знань студентів та прикладні програми. Студентами коледжу разом з викладачами розробляються електронні підручники та посібники. Обчислювальна техніка використовується в галузі забезпечення навчального процесу, в друкуванні та накопичені інформації в бухгалтерії, бібліотеці, гуртожитку, методичному кабінеті, навчальній частині, кадрах.

В коледжі створені локальні мережі: адміністративна та в лабораторіях. Всі лабораторії коледжу підключені за допомогою оптико волоконної технології двох провайдерів до мережі „Інтернет”.

Спільно з Національним університетом „Львівська політехніка” використовується чотири комп’ютерні лабораторії, які оснащені сучасною технікою і ліцензованими програмними продуктами. В коледжі працює технічний центр з обслуговування комп’ютерної техніки. Проведена повна модернізація всієї комп’ютерної техніки, що дозволило розширити парк сучасних електронних машин.

Голови ДЕК в своїх звітах відмічають достатній рівень знань випускників, їх здатність вирішувати практичні завдання, які пов’язані з їх майбутньою професійною діяльністю. Достатня якість курсових і дипломних проектів зафіксована рецензентами при повторному рецензуванні. Завдяки аналізу організації і якості проведення та методичного забезпечення курсового і дипломного проектування на спільних засіданнях циклових комісій та на методичній раді, в поточному навчальному році продовжена робота із зміни тематики і обсягів курсових проектів і робіт, а також дипломних проектів, які по суті стали більш сучасні і відповідають спеціальності, ширше використовуються сучасні програмні продукти.

Державні екзамени для програмістів, менеджерів, економістів показали вміння випускників виконувати на достатньо професійному рівні практичні завдання, використовуючи теоретичні знання.

Якість захисту дипломних проектів і державних екзаменів по коледжу 71%, в 2012-2013 навчальному році 67,7%, на денному відділенні складає 74%, в 2012-2013 навчальному році  –  70,7%, на заочному – 62%, в 2012-2013  навчальному році – 58,1%. Майже кожен дипломний проект майбутніх фахівців з електроніки мав акт про практичне застосування елементів розробок в навчальному процесі  у виробництві, побуті, більше половини проектів автомобілістів мали практичну направленість в розробці стендів для лабораторій і кабінетів коледжу, покращилась тематика і зміст  дипломних проектів.

Якісну підготовку випускників відмітили представники Хмельницького національного університету, Національного університету «Львівська політехніка» і промислових підприємств міста, які працювали в складі Державних екзаменаційних комісій.

Центром методичної роботи в коледжі є методична рада, яка працювала згідно плану. В своїй роботі методична рада допомагала цикловим комісіям, розглядала результати проведення директорських перевірочних контрольних робіт. Обговорювала звіти голів ДЕК та розглядала їх кандидатури. Вивчала якість і наявність методичних рекомендацій і контрольних завдань для студентів-заочників, результати повторного рецензування курсових та дипломних проектів. Розглядала інтегровані навчальні плани, навчально – методичні комплекси дисциплін, ступеневу підготовку студентів. Вивчала підготовку студентів коледжу з хімії, історії України, охорони праці в галузі. На засіданнях методичної ради обговорювалась якість проведення профорієнтаційної роботи, практичної підготовки за новими навчальними планами, використання інноваційних технологій навчання, обговорювала проекти робочих навчальних планів та педагогічного навантаження, хід дипломного проектування.

Найбільш важливі питання навчально-методичної  і виховної роботи обговорювались на засіданнях педагогічної ради. Це організація і якість проведення фізичного виховання студентів коледжу, організація навчання студентів на заочному відділенні, організація державної атестації на відділенні інженерної механіки, питання комп’ютерної підготовки економістів і менеджерів. Також на педраді обговорювали питання студентського самоврядування, забезпечення безпечних умов праці співробітників і навчання студентів.

В навчальному році проведений классно-узагальнюючий контроль в 7 групах.

Під час проведення тижнів спеціальностей відбулись студентські наукові конференції.

В звітному році працювали 8 циклових комісій, робота яких проводилась згідно планів, які включали заходи в напрямках навчальної, організаційної, методичної діяльності, по контролю навчального процесу та проведенню позакласної роботи.

З метою надання допомоги викладачам з малим педагогічним стажем проводилась робота школи педагогічного досвіду, в якій навчались 9 педпрацівників, для яких проведено 10 занять. Досвідом ділились досвідчені викладачі та керівництво коледжу.

 

 

За навчальний рік проведено 45 відкритих занять та виховних заходів, на яких викладачі мали змогу ознайомитись з активними методами їх проведення, поділитись досвідом.

В коледжі реалізується Закон “Про мови”, викладання на всіх курсах та оформлення всієї документації проводиться на українській мові.

         З усіх навчальних дисциплін в коледжі працювали гуртки та клуби.

За навчальний рік було проведено 6 тижнів спеціальностей, під час яких студенти слухали лекції, приймали участь в олімпіадах з навчальних дисциплін та конкурсах на кращого по професії, наукових конференціях.

Студенти коледжу вийшли переможцями міських та обласних олімпіад серед студентів вищих навчальних закладів І та ІІ рівнів акредитації з “Математики”, “Української мови”, “Інформатики”, „Фізики”, “Англійської мови” та “Історії України”.

  

 1. Виховна робота

Педагогічний колектив коледжу спрямовував свою роботу на виховання громадян України, які люблять свій народ, готові самовіддано захищати й розбудовувати свою Батьківщину.

В основу навчально-виховного процесу в коледжі покладені принципи гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і педагогічного колективу, диференціація і індивідуалізація виховання, його послідовність і системність. В плануванні та проведенні виховної роботи особлива увага відводилась таким напрямкам: патріотичне виховання, морально-правове, художньо-естетичне, екологічне, сімейно-родинне, фізичне виховання. Крім членів педагогічного колективу до виховної роботи залучені в рамках загального плану виховної роботи, центр соціальної допомоги молоді, співробітники краєзнавчого музею, центр культури і дозвілля, лікарі, психологи, студентська рада, профспілковий комітет, рада гуртожитку. Значну роль у результативності навчально-виховної роботи відіграє колектив кураторів груп, діяльність яких спрямовується Радою з організаційно-виховної роботи, Радою кураторів груп. На семінарах кураторів обговорювались  питання «Права, свободи, обов’язки людини і громадянина», «Робота куратора по попередженню порушень навчальної дисципліни», «Основи патріотичного виховання», «Організація органів самоуправління активу груп» та ін.

Робота педагогічного колективу коледжу  була спрямована на:

формування у студентів національної свідомості і відповідальності за долю своєї держави України, її цілісність і незалежність;

виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження історичної пам’яті;

культивування кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою та ін.);

виховання бережливого ставлення до національного багатства країни, мови, культури, традицій;

прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина;

 • виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України;
 • виховання громадського обов’язку перед Україною, суспільством;
 • формування політичної та правової культури особистості;
 • залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і розвитку волонтерського руху;
 • формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, самодисципліни;
 • формування моральної культури особистості;
 • становлення етики міжетнічних відносин та культури міжнаціональних стосунків.

Реалізовуючи завдання  по патріотичному вихованню, робота колективу була спрямована на формування у студентів високого ідеалу служіння народові України. Розроблено тематику виховних   заходів з урахуванням концепції національного виховання. Проводились зустрічі з учасниками Великої Вітчизняної війни, з краєзнавцями, співробітниками музеїв. Були проведені тематичні вечори: „Золоті зерна поезії Т.Г.Шевченка” до 200-річчя від дня народження Кобзаря, „Славетна дочка України”, „Живи та міцній українська державо”, „Трагедія Бабиного Яру”, «Терор і голод», «Голокост, як планетарна трагедія єврейського народу».

Проведено усний журнал «Козацтво – ментальність нашого народу», «Наш прапор під голубим сплетінням неба». Відбулись в усіх навчальних групах бесіди, усні журнали про державотворчу та політичну діяльність Героя України, президента Карпатської України Августина Волошина та його соратників. Цілий ряд заходів по вшануванню жертв голодомору в Україні 1932-1933 рр., до 68-ї річниці визволення міста Хмельницького від німецько-фашистських загарбників, до Дня української писемності та мови,»Революція гідності», «Подвиг небесної сотні» та ін.

Спільно з Радою гуртожитку були організовані вечори – відпочинку у гуртожитку: «Золота осінь», «Андріївські вечорниці», «Шевченківські дні» та багато іншого. Члени профкому проводили рейди в студентському гуртожитку, з метою виявлення порушень в дотриманні норм поведінки та умовами проживання студентів. Розглядали на спільних засіданнях студентського профкому та ради гуртожитку  питання здійснення самопідготовки до занять. Проводили роз’яснювальну роботу з порушниками внутрішнього розпорядку,  слідкували за рівнем дисципліни. Розглядали питання про поселення студентів в гуртожиток.

 

За ініціативи студентського самоврядування була проведена благодійна акція «Творімо добро!».  Саме працівниками та студентами нашого коледжу було зібрано більше 30 пакунків з одягом, взуттям, іграшками, книгами, зібрано кошти на які було закуплені солодощі та фрукти та передані до дитячих будинків.

Члени студентського самоврядування проводили контроль за дотриманням норм харчування в їдальні та буфеті, проводили рейди.

Для забезпечення розвитку студентських талантів були організовані клуби за інтересами, такі як: «Магія краси» для дівчат, КВН та гурток сучасної хореографії.

Члени студентського самоврядування є постійними кореспондентами студентської-інформаційної газети «Флешка», висвітлюють свою діяльність та найяскравіші події у житті коледжу.

Педагогічний колектив, органи самоврядування постійно працюють над вихованням культури спілкування, культури поведінки, взаєморозуміння, високих художньо-естетичних смаків. Працюють над розвитком талантів, вчать корисно використовувати вільний час. Систематично проводились колективні перегляди спектаклів, концертів, виставок.

Постійно працює педагогічний лекторій для батьків, де обговорювались такі питання: «Роль сім’ї в становленні особистості», «Збережемо здоров’я наших дітей», «Роль фізичного виховання в формуванні всебічного розвитку особистості», «Адміністративна та кримінальна відповідальність дітей та молоді». На вирішення невідкладних завдань – виховання  справжнього громадянина й патріота рідної землі і надалі буде спрямована  робота педагогічного колективу коледжу.

Бібліотека Хмельницького політехнічного коледжу вирішує завдання інформаційного забезпечення навчального процесу, підвищення професійного та культурного рівня викладачів та студентів, виховання кожної молодої людини, як всебічно розвиненої особистості.

В останні роки працівники нашої бібліотеки відчули необхідність у певній модернізації форм спілкування з студентською аудиторією і почали приділяти особливу увагу оновленню методичних підходів до роботи з популяризації творів друку, урізноманітнюючи її. Акцент зробили на новизні у назві заходу, методиці його проведення, привнесення елементів театралізації, та активній участі читачів у заходах.

 

Змістовними і цікавими були такі масові заходи: історичний урок

«Партизанськими стежками Хмельниччини », урок історичного портрету  «Рідна земле моя, ти козацького славного роду!» (до Дня українського козацтва), урок-реквієм  «Україно пам’ятай, світе  знай. Голодомор 1932-33 рр.», історична година «На Аскольдовій могилі український цвіт..»(до Дня Героїв Крут), вечір-зустріч з ветеранами війни  «Спогади: важкі, болючі, дорогі», інформаційні години «День Європи в Україні», «Вам, майбутні захисники!» (до Дня Збройних Сил України), відео-урок «Расизм та ксенофобія в Україні», урок права «Держава. Право. Громадянин», правова година «Правова культура – запорука правопорядку», день правових знань «Твої права і обов’язки», дискусія «Не переступи межу».

Проводились масові заходи по популяризації науково-природничої літератури, здорового способу життя, а саме:  перегляд літератури «Я вибираю спорт» (до Дня фізичної культури і спорту), урок застереження «Обман душі – обман надії» (до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом), подорож сторінками газети «Земля моя годувальниця» ( до Дня Землі), інформаційна година «Ми люди поки є природа» (до Дня довкілля), урок здоров’я «Здоров’я не все, але без нього все – ніщо», урок застереження «День без тютюну: знати, розуміти, відмовитись». Вагоме місце займає популяризація творчості письменників-земляків. Це презентації нових книг, біобібліографічних покажчиків і книжково-ілюстративних виставок, відзначення ювілейних дат, проведення творчих та літературно-мистецьких вечорів, зустрічей.

Традиційними стали Шевченківчькі читання, що проводяться щорічно, і кожного разу вони неповторні й наповнені іншим змістом, новими ідеями та знахідками. На відзнаку 200- річчя від дня народження Т.Г. Шевченка у бібліотеці проведено літературне свято «Провісник долі України» та шевченківське читання «Якби зустрілися ми знову… :Жінки у творчості Т.Г. Шевченка», подорож сторінками життя Т.Г.Шевченка «Шляхами великої долі», « Слухайте безсмертний голос Тараса…!» в читальному залі оформлені книжкові виставки «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» та «Освячене Шевченком визнання».

Щорічно проводяться літературно-мистецькі свята до Міжнародного дня рідної мови в рамках культурологічного проекту «Мови різні – душа одна», а також Дні української писемності та мови.

Заслуговують уваги заходи: свято рідної мови «Наша мова свята, невмируща»,

поетична година «А жінка в світ приходить для любові», урок доброти «Не скупіться, люди, на добро», свято книги «Джерело ідей, думок скарбниця», перегляд літератури «Моя сім’я – мій оберіг», «У світі книг»,  бібліоурок «Храм науки відкриває вам свої двері!» (для першокурсників),,   бібліотечний урок «Бібліотеки і книги в житті людини» (До  дня бібліотек).

На високому рівні видавнича діяльність. Найважливішими є інформаційні видання для проведення виховних годин. Серед інформаційних видань центральне місце посідають «Знаменні і пам’ятні дати 2014-2015 навчального року: на допомогу кураторам», “Періодичні видання, що передплачує бібліотека ХПК”,  буклети: «Бібліотека Хмельницького політехнічного коледжу як складова навчально-виховного процесу», «Пам’ять і біль України», «На Аскольдовій могилі український цвіт…до дня Героїв Крут», «Провісник долі України» та  «Шлях Кобзаря –це шлях народу» ( до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка), «Дивитися на нас, як на рівних», «Військова служба. Призив. Мобілізація. Військові збори», інформаційно-бібліографічний покажчик «ХПК в друкованому слові», рекомендаційний список літератури «Здоров’я дитини-багатство родини, здоров’я народу- багатство країни» та інші.

До 50-річчя з часу заснування коледжу готується видання «Бібліотека коледжу в контексті історії та інноваційному поступі сьогодення» (1965-2015 рр).                                                                                На високому рівні  організаційно-методична діяльность бібліотеки. Надавалась консультативна та методично-практична допомога бібліотечним працівникам ВНЗ  I-II рівнів акредитації,  узагальнений досвід роботи методоб’єднання .Видане інформаційне видання з досвіду роботи « Хмельницьке міське методичне об’єднання працівників бібліотек ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації  «Професіонал».

На базі бібліотеки ХПК було проведено два засідання методичного об’єднання. Бібліотека двічі приймала участь в науково-практичних конференціях, організованих  науковою бібліотекою ХНУ, доповіді на теми: «Впровадження новітніх інформаційних технологій в практику роботи бібліотеки ХПК по організації бібліотечних фондів» та «Формування фонду бібліотеки вишу, як фактор впливу на якість задоволення інформаційних потреб користувачів» надруковані у

 

наукових збірниках праць та бюлетені ХНУ.

Насичена соціокультурна, науково-методична, видавнича діяльність, створення власних інформаційних баз даних – усе це дало змогу рухатися вперед і вирішувати поставлені завдання перед бібліотекою і навчальним закладом.

У перспективі – вирішення таких важливих питань, як: створення електронної бібліотеки,  веб-сайту бібліотеки, ретроконверсія фонду.

Члени студентського профкому та студентської ради плідно попрацювали впродовж 2013-2014 навчального року. Робота була різносторонньою, направлена на соціальну й побутова роботу та організацію культмасових заходів. Серед різноманітних форм виховної, культурно-масової роботи, в якій студентське самоврядування бере активну участь, були проведенні різноманітні заходи та вечори відпочинку.

Урочиста посвята першокурсників у студенти коледжу „Дня знань”, за участю народного ансамблю пісні і танцю  «Козаки Поділля», святковий концерт присвячений  Дню працівника освіти «Осінній вернісаж» та конкурс на кращу осінню композицію «З Україною в серці», концерт присвячений міжнародному Дню студентів,  акції до Дня св. Валентина, урочистий концерт до міжнародного Дня жінок –  8 березня, конкурс між відділеннями «Гуморина 2014», зустріч з ветеранами з нагоди Дня Перемоги, відкриті виховні годині: «Олімпійський урок», за участю Олімпійської чемпіонки І.Мерлені, «Мати-берегиня роду».

Для забезпечення розвитку студентських талантів працював вокальний гурток «Оксамит». Також на базі коледжу сформувалась студентська команда КВК «Без 15 шість», які є гідними учасниками міських та всеукраїнських фестивалів та конкурсів.

Студенти коледжу брали участь всеукраїнських фестивалях:  «Пісня поміж нас», «Всесвіт українського слова» фестивалю «Баюнале-2014».

Регулярно працював студентський радіо-вісник, інформуючи студентів про визначні дати в історії, важливі події та  анонсуючи цікаві заходи в коледжі.

Профспілка коледжу  співпрацює з Радою гуртожитку. Спільно з Радою були організовані вечори – відпочинку у гуртожитку: «Золота осінь», «Андріївські вечорниці».

Члени профкому проводили рейди в студентському гуртожитку, з метою виявлення дотримання правил внутрішнього розпорядку та якості проживання

студентами, розглядали на спільних зборах студентського профкому та ради гуртожитку  пояснювальні записки студентів,  слідкували за рівнем дисципліни, допомагали в організації масових заходах.

Студентське самоврядування приділяло велику увагу боротьбі зі шкідливими звичками. Було проведено заходи, бесіди, оформлення інформаційних стенд-газет та фото звітів, соцопитування,  рейди та перегляд документальних фільмів про шкоду згубних звичок і їх вплив на здоров’я. Організовували різні тематичні виховні години, бесіди, зустрічі з лікарями, психологами, правоохоронцями.

За ініціативою студентського самоврядування провели ряд благодійних та волонтерських  акцій: «Врятуймо Україну», збір коштів для учасників АТО,  «Здай макулатуру – збережи  життя», допомагали школам-інтернат. Всього протягом 2013-2014 року було зібрано понад 20 000 грн.

Члени студентського самоврядування слідкували за дотриманням норм харчування в столовій та буфеті, проводили анкетування, рейди.

Члени студентського самоврядування є постійними кореспондентами студентської-інформаційної газети «Флешка», висвітлюючи свою діяльність та найяскравіші події у житті коледжу і в соціальних мережах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Господарська робота

До початку навчального року здійснено поточний ремонт навчальних кабінетів та лабораторій, навчальних майстерень, допоміжних приміщень навчальних корпусів, гуртожитку коледжу, проведено облаштування прилеглої території. Для проведення ремонтних робіт було закуплено матеріали на суму близько 14 тис. гривень. Замовлена та виготовлена навчально-господарська документація: журнали обліку роботи навчальних груп, книжки успішності, екзаменаційні та залікові відомості, облік годин  навчальної роботи, табелі обліку робочого часу та інша документація, всього на суму близько 8 тис. грн.

Для забезпечення проведення практичних занять в начальних майстернях було закуплено матеріалів на суму близько 4 850 грн.

Закуплені пластикові вікна в кількості 26 шт. на суму 77 тис. грн.., які встановлені в службових кабінетах та гуртожитку коледжу. На ремонтні  роботи після встановлення віконних блоків витрачено 9 125 грн.

Проведено поточний ремонт покрівлі другого навчального корпусу, на що було витрачено 7 509 грн.

На виконання робіт по укладанню керамічної підлоги на четвертому поверсі другого навчального корпусу витрачено 11 193 грн.

Проведена робота по енерго та теплозабезпеченню в приміщеннях та гуртожитку коледжу, тобто проведено заміну електричних ламп на енергозберігаючі у всіх приміщеннях коледжу. В 8 аудиторіях замінено вікна на металопластикові, в 6 аудиторіях замінені вхідні двері, в гуртожитку в службових приміщеннях замінено вікна на пластикові – 21 шт.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Виробниче навчання

Виробниче навчання є основою професійної підготовки і демократичне виховання студентів. Мета виробничого навчання є формування у студентів основ професійної майстерності в області визначеної професії.

Перехід країни на ринкову економіку і пов’язане з цим підвищення вимог конкурентоспроможності економіки, пред’являє нові, більш високі, вимоги професійної підготовки, кваліфікованих робітників та спеціалістів, які повинні вміти швидко пристосовуватись до постійно змінюваних умов праці, володіти високою майстерністю, професійною підготовкою і компетенцією.

Зміст процесу виробничого навчання є формування у студентів умінь і навичок, характерних для досліджуваної професії. Це знаходить відображення у виборі і застосуванні прийомів навчання.

Провідним методом виробничого навчання є показ трудових прийомів. Процес виробничого навчання відбувається на основі взаємозв’язку теорії і практики. Специфічною особливістю процесу виробничого навчання є поєднання навчання студентів в умовах виробництва.

Основна мета процесу виробничого навчання – формування у студентів основ професійної майстерності, визначення специфіки засобів здійснення цього процесу, наряду з фактичними засобами, особливе значення має навчально – матеріальне оснащення навчально – виробничого процесу, обладнання, пристосування, технічна документація.

В коледжі навчальні практики, залежно від характеру  спеціальності, проводились зосереджено в навчально – виробничих майстернях та лабораторіях.

Реформування освіти України  та її перехід на новий господарський механізм, все це значною мірою залежить від інженерно –  педагогічних працівників, рівня їхньої професійної та загально – педагогічної  підготовки, соціальної активності та творчого підходу.  Вимагає висококваліфікованих працівників в цій галузі і, на сам перед основних організаторів виробничого навчання студентів, їхніх наставників, вихователів.  До керівництва практикою долучались досвідчені майстри виробничого навчання та викладачі коледжу.

Протягом року проводилась робота по підвищенню професійної майстерності та стажування викладачів – керівників практики.

Об’єм і зміст практики визначались програмами практики. Однією з умов успішного проходження практики є рівень методичного забезпечення. Майстрами виробничого навчання та викладачами – керівниками практики розроблені програми та методичні вказівки до виконання навчальних, технологічних та переддипломних практик.

З метою покращення практичного навчання були проведені конкурси «Кращий програміст», «Кращий користувач ПК», що сприяло розкриттю творчих здібностей студентів.

Для організації виробничих, технологічних та переддипломних практик укладені нові угоди з організаціями та підприємствами м. Хмельницького та районних центрів.

Практики  проводились згідно графіка навчального процесу. Для покращення матеріальної бази було придбано комп’ютерну та вимірювальну техніку. Проведено переоснащення стендів в слюсарній та електрорадіомонтажній майстернях.

Для покращення температурного режиму в механічних майстернях проведено заміну 9 вікон на пластикові. Силами майстрів виробничого навчання проведено косметичний ремонт та ремонт вентиляційної системи.

Для будівництва власного автодрому в навчально – виробничих майстернях були виготовлені всі необхідні елементи, а також вузли для переобладнання навчальних автомобілів. В грудні місяці коледж успішно пройшов державну акредитацію та отримав дозвіл на підготовку водіїв категорії «В».

З метою сприяння працевлаштування студентів був проведений круглий  стіл на тему «Створення умов для забезпечення ступеневої освіти випускників професійно – технічних навчальних закладів шляхом введення інтегрованих навчальних планів у ВНЗ» за участю начальника управління Департаменту освіти і науки ОДА, керівників підприємств та директорів ПТНЗ. Проведена зустріч студентів 4-х курсів  з заступником начальника відділу організації профорієнтації Хмельницького обласного центру зайнятості.

За допомогою практичного навчання багатьом випускникам місце проходження практики стало місцем роботи.

Результати практичної підготовки студентів коледжу наведені у відомості про підсумки практики у 2013-2014 навчальному році (Таблиця № 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Фінансовий звіт за 2014 рік

Надійшло коштів по загальному фонду – 11764076 грн. 00 коп.

Фактичні видатки складають – 11764076 грн. 00 коп. на:

 • Заробітну плату – 5196212 грн. 00 коп.;
 • Нарахування на заробітну плату – 1827632 грн. 00 коп.;
 • Харчування дітям-сиротам – 42000 грн.00 коп.;
 • Енергоносії – 1124797 грн. 00 коп.;
 • Стипендія – 3557459 грн. 00 коп.;
 • Література дітям-сиротам – 14616 грн. 00 коп.;
 • М’який інвентар дітям-сиротам – 1360 грн. 00 коп.

Спеціальний фонд

Залишок на початок 2014 року – 178295 грн. 14 коп., кошторис затверджений в   сумі – 2688000 грн. 00 коп.

Надійшло коштів по спеціальному фонду – 2510433 грн. 10 коп.

Фактичні видатки по спеціальним коштам складають – 2246944 грн. 80 коп.

Витрачено по спеціальним коштам – 2226946 грн. 80 коп., в тому числі:

 • Заробітна плата – 1294820 грн. 90 коп.;
 • Нарахування на заробітну плату – 457796 грн. 01 коп.;
 • Матеріали, інвентар – 120004 грн. 70 коп.;
 • Медикаменти – 2958 грн. 10 коп.;
 • Послуги – 120279 грн. 22 коп.;
 • Енергоносії – 189742 грн. 71 коп.;
 • Відрядження – 13330 грн. 79 коп.;
 • Інше – 2814 грн. 37 коп.

Кредиторська заборгованість складає – 19998 грн. 00 коп., яку зареєстровано в міському казначействі.

Залишок коштів на 01.01.2015 року по спеціальних коштах складає –      461691 грн. 44 коп.

 

 

 

 

 

 1. Звіт по фінансовій роботі Хмельницького обласного благодійного фонду «Політехнік Поділля», який зареєстровано 21.08.2009 року Головним управлінням юстиції в Хмельницькій області, за 2014 рік

 

За період з 01.01.2014р. по 31.12.2014 р. було отримано внесків на суму:  Хмельницький політехнічний коледж – 193775 грн. 00 коп.,  Національний університет «Львівська політехніка» – 70235,00 грн., %по депозиту – 561,10 грн.

Всього на загальну суму – 264571, 10 грн.

За період з 01.01.2014р. по 31.12.2014 р. надано благодійної допомоги               (придбано товарів) на суму   – 288847, 43  грн.

Залишок коштів на рахунку станом на  01.01.2014 року – 31991,20 грн.

 1. 1. Канцтовари – 12586, 41 грн.
 2. Миючі, дезинфікуючі засоби – 835,18 грн.
 3. Комп’ютери, ноутбук – 32852,00 грн.
 4. Будівельні матеріали, двері, метало пластикові вікна, сантехнічні крани, ел. розетки, рубеліт та інше – 164148, 09 грн.
 5. Меблі – 1020,00 грн.
 6. Книги – 9361, 72 грн.
 7. Матраци – 2975,00 грн.
 8. Побутова техніка (холодильник, пилосмок, праска, обігрівач масляний, проектор) – 29109,05 грн.
 9. Інформаційні стенди – 4694,00 грн.
 10. Автозапчастини, причеп до машини – 24164,58 грн.
 11. Матеріальна допомога – 5800,00 грн.
 12. Касове обслуговування – 1301,00 грн.

 

ВСЬОГО НА СУМУ – 288847,43 грн.

Залишок коштів на рахунку станом на 31.12.2014 р. –  7714,87 грн.

 

Директор коледжу                                                                               В.В. Овчарук

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж