ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Савіцький

Савіцький
Андрій Вікторович

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту
 Освіта

Хмельницький національний університет. Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація: економіст-міжнародник, перекладач, 2010 р.

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Спеціальність: «Товарознавство та експертиза в митній справі», кваліфікація: магістр з товарознавства експертизи та митної справи, 2016 р.

У травні 2015 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення якості продукції у забезпечення конкурентних переваг підприємства» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)).

У березні 2019 року присвоєно вчене звання доцента кафедри соціально-гуманітарної та загальноекономічної підготовки.

Докторську дисертацію на тему «Експортоорієнтоване управління у підвищенні прибутковості промислових підприємств» ( 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) захистив у 2021 році.

НАУКА
Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій, методичних вказівок та монографій. 

 

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ 
 Мікроекономіка, макроекономіка, міжнародна економіка, операційний менеджмент, розміщення продуктивних сил і регіональна економіка, управління контрактною діяльністю.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Вища соціальноекономічна школа (м. Пшеворськ, Польща), фахове стажування, тема: «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу», 09.07.2018 р. – 08.10.2018 р.).

 

 

Овчарук

Овчарук
Вадим Володимирович

Доктор економічних наук, доцент, директор коледжу
 Освіта

Державний університет «Львівська політехніка», 1998 р. Спеціальність: «Електричні системи і мережі», кваліфікація:  інженер-електрик.

Державний університет «Львівська політехніка», 2002 р. Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація: менеджер-економіст.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення конкурентоспроможності регіону на основі розвитку лісогосподарського виробництва» (спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Докторську дисертацію на тему «Системи адміністрування в управлінні підприємства з урахуванням євроінтеграційних процесів» ( 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) захистив у 2019 році.

НАУКА
Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій, методичних вказівок та монографій. 

 

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ 
Менеджмент, адміністративний менеджмент, зовнішньоекономічна діяльність.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 1. НА пед. Наук України ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» центральний інститут післядипломної пед. освіти», підвищення кваліфікації, свідоцтво СП35830447/0211-16, тема: «Тенденції розвитку та напрямки удосконалення рейтингів ВНЗ України», 04.03.16 (з 22.02.по 04.03.16).
 2. Університет штату Флорида (м. Таллахассі, США), семінар-стажування в рамках україно-американської програми «Адміністрування в системі коледжів у США (доуніверситетська освіта)», лист МОН від 25.03.2016 №1/11-3931 (з 16.04 по 30.05.2016).

 

 

Павлова

Павлова
Марина Борисівна

Кандидат економічних наук, викладач економічних дисциплін
 Освіта

Хмельницький державний університет, 2004 р. Спеціальність: «Менеджмент організацій», кваліфікація: менеджер-економіст .

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління асортиментом товарів в роздрібних мережах крупноформатних підприємств торгівлі» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Львівський торговельно-економічний університет.

НАУКА
Автор понад 20 наукових праць, методичних вказівок та монографії.

 

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ 
Управління бізнесом, управління конкурентними відносинами, стратегічне управління підприємством, бізнес-планування та управління проектами, маркетинг (маркетингові дослідження), міжнародні транспортні перевезення.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 1. Вища соціально-економічна школа(м.Пшеворськ, Польща), фахове стажування. Тема: «Сучасний університет в системі європейської освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та інтернаціоналізація навчального процесу», (09.07.2018 р. – 08.10.2018 р.).
 2. Стажування в межах проекту «Літня школа бізнесу з ТОВ «Епіцентр К»», участь у тренінгах «Реклама сучасного бізнесу», «Мерчандайзинг в торгівлі», «Формування асортименту» «Персонал сучасного бізнесу». (Сертифікат від 23.08.2019 р.).
 3. Міжнародне підвищення кваліфікації, Інститут Науково-дослідний Люблінського науково-технологічного парку, IESF Міжнародна фундація науковців та освітян та ТОВ «Наукові публікації», свідоцтво СС 00493706/002263-17 №2263 від 24.03.17 р. (Тематика: Тема 1. Головні засади роботи з базами даних Scopus та WebofScience. Тема 2. Сервіси та показники журналів у базі даних Scopus (ранжування журналів у Scopus, та цікаві аспекти процесу підбору видань). Тема 3. WebofScience в Україні (як оцінити та підібрати видання). Тема 4. Проблематика самостійної публікації. Як економити час під час підготовки публікації.(1,5 кредити ЄКТС/ 45 години). 12 липня – 19 липня 2021 року м. Київ.

 

 

Бодарецька

Бодарецька
Ольга Миколаївна

Кандидат економічних наук, викладач економічних дисциплін
 Освіта

Технологічний університет Поділля, 2000 р. Спеціальність: «Облік і аудит», кваліфікація магістра.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інноваційні технології мотивування персоналу машинобудівних підприємств» (08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)). Національний університет «Львівська політехніка».

НАУКА
 Автор понад 20 наукових праць, методичних вказівок та монографій. 

 

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ 
Управління персоналом, публічне адміністрування, управління інноваційною діяльністю.

 

 

Потапкіна

Потапкіна
Леся Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, викладач спеціальних дисциплін
 Освіта

Хмельницький національний університет, 2006 р. Спеціальність: «Економічна кібернетика», кваліфікація:  магістр з економічної кібернетики.

Хмельницький національний університет, 2007 р. Спеціальність: «Соціальна педагогіка», кваліфікація: соціальний педагог, практичний психолог.

У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування готовності до інноваційної професійної діяльності студентів економічних спеціальностей в процесі фахової підготовки» (13.00.01 – Теорія і методика професійної освіти). Хмельницький національний університет.

НАУКА
Автор понад 20 наукових і навчально-методичних публікацій, методичних вказівок та монографій.

 

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ 
Iнформацiйнi системи i технологii в бiзнесi.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 1. Підвищення кваліфікації, 2017 р., Хмельницький обласний інститут післядипломної пед. освіти», тема: «Інноваційне мислення та інноваційна культура як обов’язкова складова інноваційного навчання», свідоцтво СПК 02139802/4035 -17 від 13.10.17 (з 02.10.по 13.10.17).
 2. Підвищення кваліфікації,Хмельницький національний університет, свідоцтво ХМ 0207123419 №10-086 від 2019 р. (Тематика: Тема 1. Маркетинг (30 год). Тема 2. Маркетинг iнновацiй (30 год.). Тема 3. Маркетинговi дослiдження (30 год.). Тема 4. Маркетингова політика комунiкацiй. (4,5 кредити ЄКТС/ 150 годин).01жовтня – 30 листопада 2019 року м. Хмельницький.
 3. Пiдвищення кваліфікації,UniversityofFinance, BusinessandEntrepreneurship, свідоцтво №BG/VUZF/550-2019 від 2019 р. «Modern Teaching Metods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend, Management and Marketing». (6 кредитiв ЄКТС/ 180 годин).22 липня – 22 листопада 2019 року м. Софiя, Болгарiя.

 

 

Мясіщев

Мясіщев
Олександр Анатолійович

Доктор технічних наук, професор, викладач спеціальних дисциплін
 Освіта

Тульський політехнічний інститут, 1979 р.   Спеціальність: «виробництво корпусів». Кваліфікація: інженер-механік

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію по спец темі в Тульському політехнічному інституті.

У 1990 році присвоєно вчене звання доцента кафедри технології машинобудування Хмельницького технологічного інституту. Докторську дисертацію на тему «Розробка методу розрахунку контактних навантажень на ріжучих поверхнях інструмента з складною передньою поверхнею» (05.03.01 – Процеси механічної та фізико-технічної обробки, верстати та інструменти) захистив у 1994 році в Київському політехнічному інституті .

У 1998р. присвоєно вчене звання професора кафедри інформаційних систем в менеджменті Технологічного університету Поділля.

НАУКА
Автор понад 100 наукових і навчально-методичних публікацій, методичних вказівок та учбового посібника.

 

 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЮТЬСЯ 
Інформатика і комп’ютерна техніка, архітектура комп’ютерів.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
 1. В Тернопільському національному економічному університеті на кафедрі кібербезпеки терміном з 22.01.2018 до 22.07.2018 р. відповідно до наказу від 19.01.2018р. №17-КП
 2. Підвищення кваліфікації на курсах англійської мови з 14.01.2016р. по 26.02.2017р. з отриманням сертифікату (Наказ №52-КП від 11.03.2016)
 3. Підвищення кваліфікації у Центрі підвищення кваліфікації та післядипломної освіти з 13.02.2018р. по 31.05.2018р. за програмою: “Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої освіти” з отриманням сертифікату ХМ02071234/28.
 4. Підвищення кваліфікації у Центрі післядипломної освіти з 01.12.2020р. по 30.05.2021р. за програмою: “Ресурси та методи проведення навчальних занять on-line в умовах карантину” з отриманням сертифікату (Реєстр №21/290)

 

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж