Циклова комісія розробки програмного забезпечення

Циклова комісія програмного забезпечення створена в 2003 році та є випускною для спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Основними напрямками роботи циклової комісії є надання студентам ґрунтовних, фундаментальних знань з новітніх інформаційних технологій, вищої, дискретної математики та математичного аналізу, різноманітних мов програмування, баз даних, операційних систем, комп’ютерної логіки, комп’ютерних мереж та ін.
Значна увага приділяється розвитку творчих здібностей студентів. З цією метою проводяться вузівські, міські та обласні олімпіади з інформатики та програмування, конкурси комп’ютерних проектів, студентські наукові конференції, тижні спеціальності; студенти залучаються до розробки програмного забезпечення, автоматизації навчального та виховного процесів.
Викладачами циклової комісії організовано роботу предметних гуртків «Програміст» та «Користувач», де студенти поглиблюють свої знання та навички з профільних предметів, а також навчаються творчо працювати та ефективно застосовувати знання, отримані під час занять.
Для підготовки молодших спеціалістів–програмістів використовуються 8 комп’ютерних лабораторій, які оснащені сучасною комп’ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням та локальною мережею з виходом в Іnternet.
Циклова комісія “Програмного забезпечення” під керівництвом Соломко Л.А. налічує 11 викладачів.
Показником продуктивної роботи викладачів циклової комісії є активна участь і перемоги студентів коледжу у конкурсах і олімпіадах обласних та республіканських рівнів, впровадження в навчальний процес створеної за участю студентів автоматизованих інформаційних систем.
IMG_0541

Викладацький склад

Миколюк

Миколюк
Марина Вікторівна

Голова циклової комісії

Освіта

Кам’янець-Подільський

державний університет(2006р.), Педагогика та методика середньої освіти.

Кваліфікація

магістр педагогічної освіти, викладач математики, спеціаліст першої категорії

Дисципліни, які викладає 

Основи інформатики,

Математика

Соломко

Соломко
Людмила Андріївна

Завідувач відділення програмування

Освіта

Вінницький  політехнічний університет(1995р.), Програмування для ЕОТ та АС

Кваліфікація

Інженер  програміст, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Дисципліни, які викладає 

Основи інформатики, Організація баз даних, Основи програмної інженерії

Діяльність
Очолює міське методичне об’єднання викладачів інформатики навчальних закладів І- ІІ рівнів акредитації. Регулярно проводить секційні засідання, міські та обласні олімпіади з інформатики для студентів.

Гуменна

Гуменна
Валентина Вікторівна

Викладач спецдисциплін

Освіта

Чернівецький державний університет(1982р.), Прикладна математика

Кваліфікація

математик, програміст, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Дисципліни, які викладає 

Основи програмування та алгоритмічні мови,

Об’єктно – орієнтоване програмування, Інструментальні засоби візуального програмування

Щуцький

Щуцький
Сергій В’ячеславович

Викладач спецдисциплін

Освіта

Технологічний університет Поділля(2003р.),

Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація

інженер – системотехнік, спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає 

Комп’ютерні мережі, Конструювання програмного забезпечення, Групова динаміка і комунікації

Григоровський

Григоровський
Євген Сергійович

Завідувач лабораторією

Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування(1987р.), Економіка підприємства

Кваліфікація

інженер – економіст, інженер – програміст, спеціаліст першої категорії

Дисципліни, які викладає 

Алгоритми та структури даних, Основи програмної інженерії

Федосюк

Федосюк
Генадій Васильович

Викладач спецдисциплін

Освіта

Технологічний університет Поділля(2000р.),

Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація

інженер – системотехнік, спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає 

Комп’ютерна графіка, Операційні системи

Задніпровський

Задніпровський
Вадим Григорович

Викладач спецдисциплін

Освіта

Хмельницький національний університет(2005р.),

Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація

магістр з комп’ютерної інженерії

Дисципліни, які викладає 

Операційні системи

Миколюк

Миколюк
Олег Володимирович

Викладач спецдисциплін

Освіта

Технологічний університет Поділля(2003р.), Інженер-педагог

Кваліфікація

Інженер-педагог, спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає 

Основи інформатики,

Системи автоматизованого проектування

Стукан

Стукан
Андрій Михайлович

Завідувач лабораторією

Освіта

Хмельницький політехнічний коледж (1998 р.),

Технологічний університет Поділля (2003 р.), Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація

інженер – системотехнік, спеціаліст першої категорії

Дисципліни, які викладає 

Програмування, Навчальна практика з програмування

Кондратюк

Кондратюк
Євген Сергійович

Завідувач лабораторією

Освіта

Національний університет “Львівська політехніка”(2013р.), технік-програміст

Кваліфікація

технік-програміст, спеціаліст другої категорії

Дисципліни, які викладає 

Людино-машинна взаємодія,

Проектний практикум

Ковальчук

Ковальчук
Сергій Олександрович

Лаборант

Освіта

Національний університет “Львівська політехніка”(2013р.), технік-програміст

Кваліфікація
програміст

Дисципліни, які викладає 

Об’єктно – орієнтоване програмування,

Програмівання інтернет застосувань,

Дискретні структури

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж