Циклова комісія програмного забезпечення

Циклова комісія програмного забезпечення створена в 2003 році та є випускною для спеціальності 121 “Інженерія програмного забезпечення”.
Основними напрямками роботи циклової комісії є надання студентам ґрунтовних, фундаментальних знань з новітніх інформаційних технологій, вищої, дискретної математики та математичного аналізу, різноманітних мов програмування, баз даних, операційних систем, комп’ютерної логіки, комп’ютерних мереж та ін.
Значна увага приділяється розвитку творчих здібностей студентів. З цією метою проводяться вузівські, міські та обласні олімпіади з інформатики та програмування, конкурси комп’ютерних проектів, студентські наукові конференції, тижні спеціальності; студенти залучаються до розробки програмного забезпечення, автоматизації навчального та виховного процесів.
Викладачами циклової комісії організовано роботу предметних гуртків «Програміст» та «Користувач», де студенти поглиблюють свої знання та навички з профільних предметів, а також навчаються творчо працювати та ефективно застосовувати знання, отримані під час занять.
Для підготовки молодших спеціалістів–програмістів використовуються 8 комп’ютерних лабораторій, які оснащені сучасною комп’ютерною технікою, ліцензійним програмним забезпеченням та локальною мережею з виходом в Іnternet.
Показником продуктивної роботи викладачів циклової комісії є активна участь і перемоги студентів коледжу у конкурсах і олімпіадах обласних та республіканських рівнів, впровадження в навчальний процес створеної за участю студентів автоматизованих інформаційних систем.

Викладацький склад

Миколюк

Миколюк
Марина Вікторівна

Голова циклової комісії

Освіта

Кам’янець-Подільський

державний університет(2006р.), Педагогика та методика середньої освіти.

Кваліфікація

магістр педагогічної освіти, викладач математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає 

Основи інформатики,

Математика

Соломко

Соломко
Людмила Андріївна

Завідувач відділення програмування

Освіта

Вінницький  політехнічний університет(1995р.), Програмування для ЕОТ та АС

Кваліфікація

Інженер  програміст, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист

Дисципліни, які викладає 

Основи інформатики, Організація баз даних, Основи програмної інженерії

Діяльність
Очолює міське методичне об’єднання викладачів інформатики навчальних закладів І- ІІ рівнів акредитації. Регулярно проводить секційні засідання, міські та обласні олімпіади з інформатики для студентів.

Гуменна

Гуменна
Валентина Вікторівна

Викладач спецдисциплін

Освіта

Чернівецький державний університет(1982р.), Прикладна математика

Кваліфікація

математик, програміст, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист

Дисципліни, які викладає 

Основи програмування та алгоритмічні мови,

Об’єктно – орієнтоване програмування, Інструментальні засоби візуального програмування

Щуцький

Щуцький
Сергій В’ячеславович

Викладач спецдисциплін

Освіта

Технологічний університет Поділля(2003р.),

Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація

інженер – системотехнік, спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає 

Комп’ютерні мережі, Конструювання програмного забезпечення, Групова динаміка і комунікації

Григоровський

Григоровський
Євген Сергійович

Викладач

Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування(1987р.), Економіка підприємства

Кваліфікація

інженер – економіст, інженер – програміст, спеціаліст першої категорії

Дисципліни, які викладає 

Алгоритми та структури даних, Основи програмної інженерії

Миколюк

Миколюк
Олег Володимирович

Викладач спецдисциплін

Освіта

Технологічний університет Поділля(2003р.), Інженер-педагог

Кваліфікація

Інженер-педагог, спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає 

Основи інформатики

Кондратюк

Кондратюк
Євген Сергійович

Завідувач лабораторією

Освіта

Національний університет “Львівська політехніка”(2013р.), технік-програміст

Кваліфікація

технік-програміст, спеціаліст першої категорії

Дисципліни, які викладає 

Людино-машинна взаємодія,

Проектний практикум

Ковальчук

Ковальчук
Сергій Олександрович

Завідувач лабораторією

Освіта

Національний університет “Львівська політехніка”(2013р.), технік-програміст

Кваліфікація
Викладач другої категорії

Дисципліни, які викладає 

Об’єктно – орієнтоване програмування,

Програмівання інтернет застосувань

Мельник

Мельник
Вікторія Миколаївна

Лаборант

Освіта

ХПК НУ “ЛП”, Розробка програмного забезпечення”, 2017,   НУ “ЛП” Розробка програмного забезпечення” 2020, бакалавр спеціальність інженерія програмного забезпечення

Кваліфікація
Спеціаліст

Дисципліни, які викладає 

Інформатика і обчислювальна техніка, інформаційні системи та технології на підприємстві

Гутник

Гутник
Ірина Іванівна

Викладач

Освіта

ХПК НУ “ЛП”, Розробка програмного забезпечення”, 2006,   НУ “ЛП” Розробка програмного забезпечення” 2010, магістр з комп’ютерних наук

Кваліфікація
Спеціаліст другої категорії

Дисципліни, які викладає 

Алгоритми і структури даних, Архітектура та проектування програмного забезпечення, Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Потапкіна

Потапкіна
Леся Володимирівна

Викладач

Освіта

Хмельницький національний університет (2006), магістр з економічної кібернетики

Кваліфікація
Спеціаліст вищої категорії

Дисципліни, які викладає 

автоматизовані інформаційні системи, інформаційні системи та технології на підприємстві, інформаційні технології в організації бізнесу, ділова документація

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж