Циклова комісія природничо-математичного циклу

Базовими загальноосвітніми дисциплінами для викладання технічних і спеціальних дисциплін у коледжі є предмети природничо-математичного циклу. Тому якісне і доступне викладання цих дисциплін на високому теоретичному та науковому рівні є одним із найбільш пріоритетних напрямків навчальної діяльності коледжу.

Природничі і математичні науки – найдосконаліші і найефективніші інструменти для пізнання навколишнього світу , вони є базовою основою для засвоєння фундаментальних і спеціальних дисциплін. При вивченні цих дисциплін формується особливий тип мислення,який дозволяє визначитись у будь-якій області діяльності. Викладачі циклової комісії природничо-математичних дисциплін досвідченні та висококваліфіковані спеціалісти,які сумлінно та наполегливо працюють над активізацією пізнавальної діяльності студентів,прагнуть до високих навчальних досягнень,виявляють ініціативу, демонструють творчий та відповідальний підхід до своєї роботи .

Для реалізації поставлених задач Андросюк В.Ф.,Студницька Л.М. Розробили методичне забезпечення і електронні варіанти підручників з дисциплін:”Вища математика”, “Лінійна алгебра”, “Диференціальні рівняння”, “Математичний аналіз”. Розроблені методичні вказівки до застосування електронних таблиць Excel при вивченні цих предметів,пакет аудиторних та домашніх індивідуальних завдань. Для перевірки своїх знань студенти застосовують комп’ютерні технології.

Викладачі фізики Захватова Л.В., Палій Н.В., Дуда Л.О. впроваджують принцип гуманної педагогіки утворюють на заняттях проблемні ситуації,поєднують науковість та емоційність викладення матеріалу. Для заохочення пізнавальної діяльності широко застосовується демонстраційний експеримент: виготовляються саморобні прилади, електронні моделі фізичних процесів та лабораторне обладнання для нових лабораторних робіт.

Викладач хімії Суркова Т.В. Розробила тести перевірки знань з усіх тем органічної хімії,електронний варіант інструкцій лабораторних робіт, електронний підручник з органічної хімії і методичні вказівки до розв’язування основних типів розрахункових задач з органічної хімії. Желавська І.А. розробила методичні вказівки до самостійної роботи студентів та електронні підручники з

дисциплін:”Теорія ймовірності і математична статистика”,”Чисельні методи” і “Дискретна математика”,проводить мультимедійні заняття з цих дисциплін.

При кабінетах та лабораторія працюють творчі групи студентів ,які поглиблюють свій рівень знань,займаються науковою роботою готуються до олімпіад. Багато років студеній ХПК займають призові місця на міських та обласних олімпіадах з фізики та математики.

Інтернет-технології та мультимедійні засоби навчання стали невід’ємною частиною занять що забезпечують результативність та якість викладання і підвищує конкурентну здатність випускників на ринку праці.

Безымянный

 

 

Викладацький склад

 Палій

Палій
Наталя Василівна

Голова циклової комісії
 Освіта

Чернівецький державний університет (1992р.)

 Кваліфікація

Спеціаліствищоїкатегорії

 

 Данилюк

Данилюк
Анатолій Миколайович

Завідувач заочного відділення
 Освіта

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім.. Затонського (1993р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 Андросюк

Андросюк
Володимир Федорович

Заступник директора
 Освіта

Львівський державний університет (1971р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти

 

 Бойченко

Бойченко
Ірина Вікторівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченко

 Кваліфікація

Спеціаліст вищоїкатегорії

 

 Дуда

Дуда
Людмила Олегівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Львівський державний університет(1998р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії старший викладач

 

 Желавська

Желавська
Ірина Анатоліївна

Викладач
 Освіта

Хмельницький національний університет(1998р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, Старший викладач

 

 Захватова

Захватова
Лариса Василівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Ленінградський державний педагогічний інститут(1977р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії,  старший викладач, викладач-методист

Мерлюк

Мерлюк
Світлана Антонівна

Викладач спецдисциплів
 Освіта

Ужгородський державний університет (1992р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії

 

Осіпова

Осіпова
Ольга Юріївна

Викладач спецдисциплів
 Освіта

Кам’янець-Подільський педагогічний інститут(1960р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, втикладач-методист, відмінник освіти

 

 Студницька

Студницька
Людмила Михайлівна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут (1984р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, Старший викладач

 

 Суркова

Суркова
Тетяна В’ячеславівна

Викладач
 Освіта

Київський державний університет ім. Т.Шевченко (1992р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж