Циклова комісія комп’ютерних систем

У підготовці молодших спеціалістів з спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж», задіяне відділення комп’ютерних систем та циклові комісії, з яких фахового спрямування – циклові комісії комп’ютерних систем та програмного забезпечення. Випускною комісією є циклова комісія комп’ютерних систем. До її складу входить 9 високопрофесійних фахівців, 3 з яких – викладачі вищої категорії. Колектив циклової комісії “Комп’ютерних систем” очолює Гетьман Богдан іванович

Викладачі та фахівці циклової комісії комп’ютерних  систем проводять заняття на високому методичному і професійному рівні із застосуванням навиків і матеріалів практичної роботи та сучасних інформаційних технологій.

На цикловій комісії проводиться наскрізна комп’ютерна підготовка студентів. Для цього створені 8 комп’ютерних лабораторій, кожна з яких має вихід в Інтернет. Всі кабінети, лабораторії обладнані належним чином меблями, інвентарем, оснащені обладнанням, контрольно-вимірювальними приладами, що забезпечує ведення навчального процесу.

Викладачі спеціальності приділяють значну увагу ефективному застосуванню в навчальному процесі сучасної комп’ютерної техніки. Ведеться постійна робота над створенням методичних посібників, конспектів лекцій для використання студентами. Постійно і планомірно проводиться робота по удосконаленню методичного забезпечення.

В навчальному процесі на цикловій комісії використовуються 12 лабораторій та кабінетів:

 • Лабораторія системного програмного забезпечення;
 • Лабораторія комп’ютерних мереж;
 • Лабораторія комп’ютерної логіки та електроніки;
 • Лабораторія архітектури ЕОМ та системного ПЗ;
 • Лабораторія електричних та магнітних кіл;
 • Лабораторія електрорадіовимірювань та комп’ютерної схемотехніки;
 • Лабораторія периферійних пристроїв, надійності, діагностики та експлуатації КІСМ;
 • Лабораторія інженерної та комп’ютерної графіки;
 • Кабінет комп’ютерної логіки та схемотехніки;
 • Кабінет систем автоматизованого проектування;
 • Кабінет теоретичного навчання з електромонтажної практики
 • Кабінет курсового та дипломного проектування.

IMG_0546

Викладацький склад

 Гетьман

Гетьман
Богдан Іванович

Голова циклової комісії
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування(1980р.)

 Кваліфікація

Спеціаліствищоїкатегорії

 

 Сівко

Сівко
Антон Францович

Завідувач відділення комп’ютерних систем
 Освіта

Одеський політехнічний інститут (1972р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорїі, старший викладач, викладач-методист, відмінник освіти

 

 Баранюк

Баранюк
Анатолій Іванович

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (1979р.),

Комп’ютерні системи та мережі

 Кваліфікація

Спеціаліст другої категорії

 

 Верхола

Верхола
Сергій Олексійович

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля(2002р.)

 Кваліфікація

Спеціалістпершоїкатегорії

 

 Марчук

Марчук
Ольга Михайлівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Національний університет «Львівська політехніка»(2009р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст

 

 Онищук

Онищук
Віктор Леонтійович

Завідувач лабораторією
 Освіта

Хмельницький національний університет(2011р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст першої категорії

 

Петляк

Петляк
Олександр Валерійович

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький національний університет(2010р.)

 Кваліфікація

Інженер-програміст

 

Палига

Палига
Микола Миколайович

Викладач спецдисциплів
 Освіта

Хмельницький національний університет (2008р.)

 Кваліфікація

інженер – телекомунікацій

 

Данилюк

Данилюк
Павло Анатолійович

Лаборант
 Освіта

Національний університет “Львівська політехніка”(2015р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст

 

Романюк

Романюк
Денис Олександрович

Лаборант
 Освіта

Хмельницький політехнічний коледж(2014р.), технік-програміст

 Кваліфікація
програміст

 

 

 

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж