Циклова комісія: Комп’ютерна інженерія

Випускова циклова комісія спеціальності «Комп’ютерна інженерія» готує фахівців для IT-індустрії — сфери діяльності, яка найінтенсивніше розвивається в Україні останніми роками. Після завершення навчання за цією спеціальністю випускник отримує кваліфікацію техніка-програміста.

Діяльність техніка-програміста  пов’язана з проектуванням, створенням та обслуговуванням комп’ютерних систем та мереж, розробкою системних та прикладних програм в рамках функціонального, процедурного та об’єктно-орієнтованого підходу для настільних, портативних, вбудованих та хмарних систем.

Навчальні дисципліни програми забезпечують формування критичного, логічного та творчого мислення, професійних компетентностей, необхідних для успіщного працевлаштування. Особливостями навчальних програм за спеціальністю є вивчення дисциплін з двох суміжних напрямків  – комп’ютерної інженерії та програмної інженерії.

 

Історія

 

Історія циклової комісії  комп’ютерної інженерії бере свій початок з дати заснування Хмельницького електромеханічного технікуму – з 1965 року. В той час існували дві групи студентів за спеціальністю «Електромашинобудування» та дві групи за спеціальністю «Електрообладнання промислових підприємств та установ». В 1986 році відкрита спеціальність “Технічні системи автоматизованого проектування”, яка в 1989 році була перетворена у спеціальність “Виробництво електронно-обчислювальної техніки”,  у 1998 році – «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж», а у 2017 році – «Комп’ютерна інженерія».

За останні 55 років випущено 3344 спеціалісти.

6 грудня 1999 р. підписана Установча угода між ХПК та національним університетом „Львівська політехніка” про продовження навчання нашими випускниками. За цей період  переведено на продовження навчання  84 випускники. Деякі з них захистили кандидатські дисертації та працюють викладачами національного університету «Львівська політехніка».

 

Діяльність

Дванадцять лабораторій та кабінетів, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою, контрольно-вимірювальними приладами  забезпечують отримання студентами необхідних професійних навичок.

Викладачі циклової комісії спільно з керівниками ІТ- компаній постійно шукають шляхи підготовки фахівців, які зможуть відразу після закінчення коледжу стати ефективними учасниками в розробці  ІТ-проектів. Зокрема, викладачі циклової комісії мають інструкторські сертифікати всесвітньо відомої мережевої академії CISCO, що дає можливість проводити фахову курсову підготовку для студентів коледжу.Викладачі продовжують здобувати нові сертифікати.

З моменту заснування мережевої академії CISCO 68 слухачів пройшли підготовку та отримали сертифікати по напрямку IT Essantials. За останній час низка викладачів отримали інструкторські сертифікати з напрямку CCNA Introduction to Networks. Викладачі Марчук О. М та Ілаш Н.Б отримали інструкторські сертифікати за напрямками IT Essantials, Introduction to Cybersecurity та Cybersecurity Essentials.

Понад сотня студентів брали участь у ініціативі “Кібербезпека крок за кроком” та під керівництвом інструкторів академії пройшли курс та отримали сертифікати з “Основ Кібербезпеки”:

На завершальній стадії знаходиться  підготовка лабораторії Інтернету речей, на базі якої будуть діяти курси з Інтернет-речей для студентів коледжу.

 

Особливості та переваги

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія» об’єднує дві складові сучасних  електронних пристроїв: апаратну  (схемотехніка) та програмну (програмне забезпечення). Тобто, студенти мають нагоду вивчати принципи побудови схем різноманітних електронних пристроїв, починаючи від найпростішої побутової техніки та закінчуючи складними цифровими системами керування  технологічними лініями, суперкомпютерами, апаратами керування військовою та космічною технікою, а, також вивчати мови програмування, інформаційні технології, тощо.

Саме це надає спеціальності не абиякі переваги:

  • Широкі можливості при виборі спеціальності для продовження навчання: це можуть бути спеціальності – комп’ютерні системи та мережі, системне програмування, спеціалізовані комп’ютерні системи, комп’ютерні системи управління рухомими об’єктами та інші, причому, продовжувати навчання можна як в будь якому навчальному закладі України так і за кордоном;
  • Широкі можливості при працевлаштуванні за спеціальностями, що вказані вище;
  • Фахівці можуть не тільки займатись експлуатацією існуючих пристроїв, але й приймати участь в розробці нових, що надає широкі можливості для творчої роботи, отримання, в результаті, авторських свідоцтв та патентів;
  • Фахівці, які набудуть дану спеціальність можуть отримувати набагато більшу заробітну плату, тому що, фактично, можуть замінити двох працівників: схемотехніка та звичайного програміста.

Важливим каталізатором цієї роботи є досить великий обсяг практик  в програмах підготовки молодшого спеціаліста. Ми готуємо практико – орієнтованих молодших спеціалістів.

Промисловість, а особливо ІТ -сфера дуже радо сприймають наших випускників, тому що вони вже готові до практичної діяльності. Велика складова практичного навчання дозволяє студентам виконувати реальні проекти під час практик, курсового та дипломного проектування, і таким чином готувати себе до реальної проектної діяльності в ІТ- фірмах.

У рамках проектної технології навчання  ефективно використовуємо індивідуальний підхід до підготовки студентів. Направляємо і даємо можливість розвиватися студентам в тому напрямку ІТ, який їм більше до душі, в якому вони показують кращі результати.

Матеріальна база спеціальності створена,  в основному,  студентами в процесі курсового та дипломного проектування.  В останній період біля 20 студентів брало участь в створенні залізничного макету з комп’ютерним керуванням, аналогів якому немає в Україні, при чому, студенти брали участь в створенні як схемотехнічної частини макету, так і в розробці його програмного забезпечення.

 

Складові успіху в підготовці фахівців на цикловій комісії:

  • кваліфікований викладацький склад циклової комісії: 1 викладач має вчену ступінь кандидата технічних наук, 3 – вищу категорію,2 з яких  звання старший викладач, 3 – першу кваліфікаційну категорію. 2 викладачі мають сертифікати CISCO;
  • постійний творчий пошук викладачів випускової циклової комісії;
  • Індивідуальний підхід до навчання, проведення індивідуальних занять з обдарованими студентами;
  • тісна співпраця з ІТ-кампаніями. Деякі студенти під час практики працюють над проектами в ІТ компаніях;
  • потужний комп’ютерний парк коледжу з єдиною мережею. Під’єднання до мережі Internet здійснюється двома провайдерами через оптоволоконні лінії.
  • використання при розробці проектів найсучасніших інформаційних технологій Microsoft, Adobe, Corel, National Instruments та інших.

 

IMG_0546

Викладацький склад

 Гетьман

Гетьман
Богдан Іванович

Голова циклової комісії
 Освіта

Київський політехнічний інститут, 1993 рік, спеціальність інформаційно-вимірювальна техніка, інженер-електрик

 Кваліфікація

Викладач вищої категорії,  старший викладач

Дисципліни, які викладає

Надійність, діагностика та експлуатація комп’ютерних систем та мереж, Периферійні пристрої

 

 Сівко

Сівко
Антон Францович

Завідувач відділення комп’ютерних систем
 Освіта

Одеський політехнічний інститут,  1972 р, інженер-електрик

 Кваліфікація

Викладач вищої категорїі, старший викладач, викладач-методист, відмінник освіти

Дисципліни, які викладає

Вимірювання в аналогових та цифрових пристроях, Теорія електричних та магнітних кіл, Основи електроніки

 Гавронський

Гавронський
Віталій Євгенович

Викладач
 Освіта

Технологічний університ Поділля (2000р.), Радіотехніка

Хмельницький національний університет (2020р.), Комп’ютерна інженерія

 Кваліфікація

Кандидат технічних наук, доцент, викладач вищої категорії, викладач-методист

Дисципліни, які викладає

Комп’ютерна електроніка, Промислова електроніка, Електротехніка та електроніка

 Онищук

Онищук
Віктор Леонтійович

Завідувач лабораторією
 Освіта

Хмельницький національний університет, 2011 рік, інженер-електромеханік

 Кваліфікація

Викладач вищої категорії

Дисципліни, які викладає

Навчальна практика з комп’ютерної схемотехніки, Практика з вимірювань в цифрових та аналогових пристроях.

 Мясіщев

Мясіщев
Олександр Анатолійович

Викладач
 Освіта

Тульський політехнічний інститут, 1979 рік, інженер-механік

 Кваліфікація

доктор технічних  наук, професор

Дисципліни, які викладає

Архітектура комп’ютерів

 Пятін

Пятін
Ілля Станіславович

Викладач
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут, 1992 рік, радіоінженер

 Кваліфікація

Кандидат технічних наук, доцент

Дисципліни, які викладає

Комп’ютерні системи та мережі, Основи організації та функціонування комп’ютерів

 Марчук

Марчук
Ольга Михайлівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Національний університет «Львівська політехніка», 2009 рік,  інженер з комп’ютерних систем

 Кваліфікація

Викладач першої категорії

Дисципліни, які викладає

Комп’ютерна логіка, Захист інформації в комп’ютерних системах, Основи дискретної автоматики, мікропроцесорної техніки та прогрмування

Данилюк

Данилюк
Павло Анатолійович

Завідувач лабораторією
 Освіта

Хмельницький Національний університет, 2016 рік, спеціаліст з комп’ютерних систем  та мереж

 Кваліфікація

Викладач першої категорії

Дисципліни, які викладає

Комп’ютерна схемотехніка

Федосюк

Федосюк
Генадій Васильович

Викладач спецдисциплін

Освіта

Технологічний університет Поділля, 2000 рік, інженер-системотехнік

Комп’ютерні системи та мережі

Кваліфікація

Викладач вищої категорії, старший викладач, викладач-методист

Дисципліни, які викладає 

Системне програмне забезпечення; Нарисна геометрія, Інженерна та комп’ютерна графіка, Комп’ютерна графіка та веб–дизайн

Задніпровський

Задніпровський
Вадим Григорович

Викладач спецдисциплін

Освіта

Хмельницький національний університет, 2005, Комп’ютерні системи та мережі; магістр комп’ютерної інженерії

Кваліфікація

Викладач вищої категорії, старший викладач

Дисципліни, які викладає 

Операційні системи

Стукан

Стукан
Андрій Михайлович

Адміністратор ЄДЕБО

Освіта

Технологічний університет Поділля, 2003 рік, інженер-системотехнік

Кваліфікація

Викладач вищої категорії

Дисципліни, які викладає 

Програмування, Навчальна практика з програмування

 

 Ілаш

Ілаш
Надія Борисівна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2002 рік, спеціальність Педагогіка і методика середньої освіти. Математика. Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

 Кваліфікація

Кандидат фізико-математичних наук,  викладач вищої категорії

Дисципліни, які викладає

Програмування, Інформатика, Алгебра і початки аналізу, Геометрія, Вища математика.

 Нижник

Нижник
Микола Олександрович

Викладач
 Освіта

Хмельницький національний  університет, 2010 р, інженер-механік

 Кваліфікація

Викладач першої категоріїї

Дисципліни, які викладає

Теоретичні основи електротехніки

 Івасюк

Івасюк
Богдан Васильович

Лаборант
 Освіта

Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2021, вчитель математики та математики та інформатики, викладач математики у ВНЗ

 Кваліфікація

лаборант

Дисципліни, які викладає

Системне програмне забезпечення

 Бойчук

Бойчук
Вадим Олександрович

Викладач
 Освіта

Московський державний технічний  університет ім. Баумана, 1992 рік, інженер-електронік

 Кваліфікація

Кандидат технічних  наук, доцент

Дисципліни, які викладає

Комп’ютерні системи і мережі, Основи організації та функціонування комп’ютерів

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж