Циклова комісія інженерної механіки

сторінка у instagram:https://instagram.com/mechanics_hpk

сторінка у facebook: https://www.facebook.com/Циклова-комісія-Інженерна-механіка

Моніторинг потреб ринку праці, спілкування з дійсними та потенційними роботодавцями засвідчили необхідність здійснення розширення підготовки фахівців зі спеціальності «131 Прикладна механіка», «133 Галузеве машинобудування», зокрема доцільно у Відокремленому структурному підрозділі Національного університету «Львівська політехніка» − «Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі».

Низка об’єктивних і суб’єктивних чинників зумовлюють таку потребу, адже зростання на ринку праці попиту на фахових технологів, фахівців із 2-D,

3-D моделювання  фахівців з технологій виготовлення та проектування продукції  засвідчує нагальність особливої ретельності у процесі професійної підготовки майбутніх спеціалістів.

Для того, щоб відповідати вимогам часу, фахівці з Галузевого машинобудування та Прикладної механіки в цілому та інформаційних технологій мають готуватися за спеціальною програмою, в якій, окрім теоретичних знань, передбачається розширена практична складова і безпосередня взаємодія студентів із базами практики, адже підготовка для майбутнього фахівця зі спеціальності «131 Прикладна механіка», «133 Галузеве машинобудування» передбачає здобуття загальнокультурної та професійно-орієнтованої підготовки, спеціальних знань, умінь і навичок, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності.

Постійне проведення олімпіад різних рівнів, від коледжу до всеукраїнських, спонукає студентів та викладачів циклової комісії постійно розвиватися та самовдосконалюватися. Особлива увага приділяється комп’ютерній графіці та інженерній графіці.

Додатково студенти можуть пройти курси підготовки з сучасних комп’ютерних технологій в галузі машинобудування та автоматизації конструкторських робіт, що проводять викладачі циклової комісії. Це дає можливість підвищити свою фахову підготовку у використанні сучасних програм з 3D моделювання, комп’ютерної інженерної графіки та застосуванні їх на виробництві. Також на курсах значна увага приділяється вмінню орієнтуватися в міжнародних стандартах та оперативно реагувати на постійні зміни використовуючи інформаційні технології.

Реалізація практичної складової підготовки фахівців прикладної механіки та галузевого машинобудування  здійснюється у формі навчальної, технологічної та переддипломної практик.  Основними базами практик для проходження студентами Коледжу є такі організації, як: ЗАТ «Новатор», ЗАТ «ТЕМП», ТОВ «Реноме»; «Красилівський агрегатний завод» «Завод гідроарматури» ПАТ « Бджілка» , ТОВ «СЕ Борднетце – Україна» та інші.

Підготовка спеціалістів здійснюється на базі наступних основних лабораторій та кабінетів:

 • технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства;
 • нарисної геометрі та інженерної графіки;
 • основ обробки матеріалів та інструмент;
 • взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань;
 • технічної механіки;
 • механічні майстерні;
 • промислової електроніки;
 • верстатів з ПУ та РТК;
 • приводів верстатів з ПУ та РТК;
 • технологічного оснащення.

Зокрема, студенти під час навчання відвідують гуртки технічної творчості, на яких мають можливість втілити в життя різноманітні проекти та корисні моделі, що в подальшому будуть використовуватись на практичних заняттях. Допомогти втілите це в життя їм допомагають викладачі циклової комісії та обладнання, що є в наявності на базі коледжу. А саме: 3D принтери, фотополімерний принтер, ЧПК верстат лазерної порізки, верстати з ЧПК фрезерної та токарних груп.

Особливістю організації освітнього процесу з підготовки фахівців із галузевого машинобудування  у Відокремленому структурному підрозділі Національного університету «Львівська політехніка» − «Хмельницького політехнічного фахового коледжа» є інтеграція теоретичного й практичного аспектів підготовки. В умовах стрімкого розвитку галузі машинобудування  та інформаційних технологій, високого рівня конкуренції в усьому світі гостро постає проблема підготовки кваліфікованих фахівців, здатних виконувати бізнес-завдання з використанням сучасних технологій, самостійно вести розробку технологічних процесів виготовлення продукції, створення комерційних проектів, сприяння пошуку інвесторів. Задля успішного опанування основ обраного фаху, організовуються майстер-класи, тренінги, конференції, презентації сучасних технологій, зустрічі та інші форми активної комунікації з представниками провідних заводів , фірм , підприємств та організацій України, з випускниками коледжу, які працюють в провідних компаніях.

Основну увагу приділяють дипломному проектуванню а саме створенню стендів, макетів, засобів сучасної діагностики.

Зокрема, Запроваджено нові форми співпраці з підприємствами міста, області та на підставі підписаної угоди з Торгово-промисловою палатою німецького міста Ерфурта, яка має великий досвід у впровадженні дуальної системи освіти в Німеччині.

 

 

Викладацький склад

 

 Логінов

Логінов
Марк Григорович

Голова циклової комісії
 Освіта

Хмельницький національний державний університет(2019)

 Кваліфікація
Спеціаліст другої категорії

 Матвєєв

Матвєєв
Олексій Васильович

Завідувач відділення
 Освіта

Хмельницький національний державний університет (2004р.), магістр інженерної механіки

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 Дисципліни, які викладає 

Металорізальні верстати та автоматичні лінії, Гідропневмо-автомаитика,Будова та обслуговування верстатів з програмним управлінням та робототехнічних комплексів

Керівник гуртка «Хмельницький політехнік». 

Методична робота Опорний конспект лекцій по предмету «Металорізальні верстати та автоматичні лінії» для спеціальностей 131Прикладна механіка,133 Галузеве машинобудування.

 1. Опорний конспект лекцій по предмету «Будова та обслуговування верстатів з числовим програмним забезпеченням та робото технічних комплексів » для спеціальностей 131Прикладна механіка,133 Галузеве машинобудування.
 2. Опорний конспект лекцій по предмету «Приводи верстатів з числовим програмним забезпеченням та робото технічних комплексів » для спеціальностей 131Прикладна механіка,133 Галузеве машинобудування
 3. Опорний конспект лекцій по предмету «Експлуатація та обслуговування машин, технологія ремонту та відновлення деталей машин» для спеціальностей 131Прикладна механіка,
 4. Опорний конспект лекцій по предмету «Гідро пневмо автоматика будова та обслуговування верстатів з числовим програмним забезпеченням та робото технічних комплексів » для спеціальностей 131Прикладна механіка,133 Галузеве машинобудування.
 5. Опорний конспект лекцій по предмету «Електропривод та електрообладнання верстатів з числовим програмним забезпеченням та робото технічних комплексів » для спеціальностей 131 Прикладна механіка,133 Галузеве машинобудування.
 6. Опорний конспект лекцій по предмету «Електрообладнання автомобіля » для спеціальностей 274 Автомобільний транспорт
 7. Методичні рекомендації по виконанню лабораторно практичних робіт студентам денної та заочної форми навчання по предмету «Металорізальні верстати та автоматичні лінії» для спеціальностей 131Прикладна механіка,133 Галузеве машинобудування.
 8. Методичні рекомендації по виконанню лабораторно практичних робіт студентам денної та заочної форми навчання по предмету «Будова та обслуговування верстатів з числовим програмним забезпеченням та робото технічних комплексів » для спеціальностей 131Прикладна механіка,133 Галузеве машинобудування.
 9. Методичні рекомендації по виконанню лабораторно практичних робіт студентам денної та заочної форми навчання по предмету «Приводи верстатів з числовим програмним забезпеченням та робото технічних комплексів » для спеціальностей 131Прикладна механіка,133 Галузеве машинобудування
 10. Методичні рекомендації по виконанню лабораторно практичних робіт студентам денної та заочної форми навчання по предмету «Експлуатація та обслуговування машин, технологія ремонту та відновлення деталей машин» для спеціальностей 131Прикладна механіка,
 11. Методичні рекомендації по виконанню лабораторно практичних робіт студентам по предмету «Гідро пневмо автоматика будова та обслуговування верстатів з числовим програмним забезпеченням та робото технічних комплексів » для спеціальностей 131Прикладна механіка,

– Керівництво студентським гуртком  центра талановитої молоді Хмельницького політехнічного коледжу» Хмельницький Політехнік. Участь у роботі міських та обласних олімпіадах з Нарисної геометрії ,інженерної та комп’ютерної графіки.

 Торопов

Торопов
Євген Євгенович

Викладач
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (1973р.), інженер-механік

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 Дисципліни, які викладає 

Комп’ютерне моделювання та автоматизація інженерних розрахунків, Основи обробки матеріалів та інструмент, Технологія машинобудування

Наукові публікації

Тема: Редукційний клапан

Сборник: Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Научные горизонты 2018»., 30 марта – 7 апреля 2018 г. Том 10: Шеффилд. ООО «Наука и образование» -96 с.

Тема: Вдосконалення технології та розроблення оснащення для виготовлення корпуса лінійного електродвигуна

Сборник: Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Научные горизонты 2018»., 30 сентября – 7 октября 2018 г. Том 7: Шеффилд. ООО «Наука и образование» – 116 с.

Тема: Методика вибору типорозмірів універсальних верстатних пристроїв для фрезерно-розточувально-свердлильних верстатів з чпк

Сборник: Материалы XV Международной научно-практической конференции «Современные достижения науки – 2019»., 22 – 30 января 2019 г. Том 8: Прага. Издательский дом «Образование и наука» -52 с.

           

Голова циклової комісії «Інженерна механіка» Завідувач кабінетом Основ обробки матеріалів та інструменту Комп’ютерне моделювання та автоматизація інженерних розрахунків

Методична робота

1.Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмету «Комп’ютерне моделювання та автоматизація інженерних розрахунків»

2.Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з предмету «Комп’ютерне моделювання та автоматизація інженерних розрахунків»

3.Методична розробка «Міжнародний стандарт ИСО513 та його застосування на практиці». (Тема: «Інструментальні матеріали»).

4.Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з предмету «Основи обробки матеріалів і інструмент».

5.Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з предмету «Технологія машинобудування» для спеціальності «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

6.Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту з предмету «Технологія машинобудування» для спеціальності «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях».

7.Методична розробка «Вимоги до оформлення текстових документів згідно ДСТУ 3008-95 (посібник до виконання лабораторних, практичних робіт, курсового та дипломного проектів)

8.Методичні рекомендації до виконання технологічного розділу курсового та дипломного проекту для спеціальності «Обробка матеріалів на верстатах і автоматичних лініях» на тему «Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК».

 

 Робота у складі організаційного комітету студентської науково-практичної конференції для творчої молоді «Моя професія моє майбутнє-2018».

– Участь в роботі студентського гуртка  центра талановитої молоді Хмельницького політехнічного коледжу» Хмельницький Політехнік

-Участь у роботі міських та обласних олімпіадах з Нарисної геометрії ,інженерної та комп’ютерної графіки

 Докторук

Докторук
Валерій Павлович

Викладач
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (1973р.), інженер-механік

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорїі, старший викладач, викладач-методист, відмінник освіти

 Дисципліни, які викладає 

Технологічне оснащення, Основи проектування заготовок

 

 

 Койфман

Койфман
Аркадій Михайлович

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (1975р.), інженер-механік

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 Дисципліни, які викладає 

Технологічні основи програмування для верстатів з числовим програмним управлінням, .Нормування технологічних процесів, Пристрої електроніки та автоматики, Основи проектування виробничих дільниць

 

 Зеленська

Зеленська
Людмила Іванівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (1977р.), інженер-механік

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 Дисципліни, які викладає 
Охорона праці та безпека життєдіяльності

 

 Мельник

Мельник
Раїса Феліксівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (1971р.), інженер-механік

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 Дисципліни, які викладає 
Нарисна геометрія , інженерна та комп’ютерна графіка

 

 Гордєєв

Гордєєв
Олексій Анатолійович

Викладач спеціальних дисциплін
 Освіта

інженер-механік

 Кваліфікація

Спеціаліст категорії

 Дисципліни, які викладає 
Взаємозамінність стандартизація та технічні вимірювання

 

Вельбой

Вельбой
Володимир Пилипович

Викладач
 Освіта

Челябінський політехнічний інститут (1965р.), інженер-механік

 Кваліфікація

кандидат технічних наук, доцент технічних наук, спеціаліст вищої категорії

 Дисципліни, які викладає 

Технологія конструктивних матеріалів, Основи конструювання штампів і пресформ

Наукові публікації

Загальна кількість друкованих наукових праць 90, отримано 25 патентів на винаходи.

1 Визначення характеристик тертя для циліндричних поверхонь трибосистем ковзання. Зб. «Проблеми трибології», 2018, №1   м. Хмельницький,

2 Аналіз трибологічних властивостей та перспективні дослідження неметалевих підшипників ковзання Зб. «Проблеми трибології», 2018, №4   м. Хмельницький

 Патенти

1.Твердомір для внутрішніх поверхоньПатент на корисну модель № 122743Патент опубліковано 25.01.2018  бюл. № 2/2018

2.Напрямна ковзання Патент на корисну модель № 123693,Патент опубліковано 12.03.2018  бюл. № 5/2018

3.Гідродинамічна напрямна опора ковзання Патент на корисну модель № 123880 Патент опубліковано 12.03.2018  бюл. № 5/2018

4 Спосіб визначення статичного коефіцієнту тертя ковзання Патент на корисну модель № 128883 Патент опубліковано 10.10.2018  бюл. № 19/2018

5 Трибометр коефіцієнта тертя Патент на корисну модель № 130005 Патент опубліковано 26.11.2018  бюл. № 22/2018

Заявка на винахід 

1 Спосіб визначення динамічного коефіцієнту тертя  Заявка 18-3, грудень 2018

2 Неметалевий підшипник ковзання Заявка 18-4, грудень 2018

3 Спосіб дискретного зміцнення гладкої внутрішньої поверхні  Заявка 19-1, січень 2019

Методична робота

1.Короткі теоретичні відомості, приклади розрахунку, зміст і  приклади виконання та варіанти домашніх завдань практичних занять:

2.Методичні вказівки, варіанти завдань та вимоги виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання.

1.Розрахунок відкритих штампів пароповітряних молотів

2.Розрахунок наборних пуансонів горизонтально-кувальних машин

3.Розрахунок і конструювання робочої зони штампа послідовної дії

4.Розрахунок розмірів робочих деталей штампів для розділювальних операцій листового штампування

5.Розрахунок координат центра тиску штампа послідовної дії

6.Розрахунок розмірів формотворних деталей прес-форм для  пресування виробів з реактопластів

7.Розрахунок ливникової системи прес-форм лиття під тиском

8.Вимірювання твердості металів методом Брінеля

9.Вимірювання твердості металів методом Роквела

10.Побудова діаграм стану металевих сплавів

11.Аналіз мікроструктури залізовуглецевих сплавів

12.Визначення режимів термічної обробки вуглецевих сталей

Тести для проміжного контролю знань структурних модулів навчальної дисципліни:

1.Основи матеріалознавства

2.Основи технології виробництва чорних металів

3.Основи ливарного виробництва

4.Основи обробки металів тиском

5.Основи зварювального виробництва

6.Основи технології неметалевих конструкційних матеріалів

 

 Бурлаков

Бурлаков
Андрій Анатолійович

Викладач
 Освіта

Технологічний університет Поділля (1996р.), інженер-механік

 Кваліфікація

кандидат технічних наук, доцент технічних наук, спеціаліст вищої категорії

 Дисципліни, які викладає 

Системи ЧПК в механообробні, Нормування технологічних процесів

Наукові публікації

1 Определение температур и контактных нагрузок на поверхностях режущего инструмента методом кончных элементов Актуальні проблеми техніки та суспільства: Збірник статей викладачів та наукових співробітників ТУП. Вип. 2. 1996 співавтори Силин Р.И. Мазур Н.П.Гладкий Я.М.Милько В.В.

2 Дослідження фізико-механічних властивостей конструкційної сталі Ст.3 під впливом водню з використанням методу акустичної емісії Вісник Технологічного університету Поділля.- 1997.- N 1 співавтори Я.М.Гладкий  І.І. Ковтун

3 Спосіб підвищення стійкості різального інструменту та оброблюваності конструкційних матеріалів Позитивне рішення про видачу патенту, 1998 співавтори Сілін Р.І. Гладкий Я.М.Остафьєв В.О.

4 Повышение работоспособности режущего инструмента за счет нанесения специальных покрытий на его поверхность Проблемы трибологии (Problems of tribology)-1998. – N 1 співавтори

Гладкий Я.М.

5  Спосіб підвищення стійкості ріжучого інструменту та оброблюваності конструкційних матеріалів Патент  України №23912А від 31.08.1998р., Бюллетень №4 співавтори Сілін Р.І. Гладкий Я.М.Остаф`єв В.О.

6 Использование гидридов интерметаллических соединений для повышения работоспособности режущего инструмента и обрабатываемости конструкционных материалов

Тезисы докладов международной конфиренции под эгидой НАТО «Водородное материаловедение и химия гидридов металлов», Кацавели, Ялта, Украина .- сентябрь 02-08, 1999.- С.264-265 співавтори Гладкий Я.М., Антонова М.М

7 Износостойкость инструметальных материалов в среде газообразного водорода Проблеми трібології 2000.- №1.- С.62-67 Гладкий Я.М.Грипачевс-    кий А.Н Тихонович В.В.

8 Водородное изнашивание. Проблемы и реальность Проблеми трібології 2000.- №1.- С.95-100 співавтори Гладкий Я.М. Бысь С.С.

9 The  structural aspects of instrumental materials hydrogen  wear The Second International Scientific Conference MECHANICS 2000, which took place in Rzeszow on June 29-Juli2, 2000.-p.345-351 Silin R.I.,

10 Исследование особенностей разрушения конструкционных материалов под воздействием водорода с применением метода акустической эмиссии Вісник Технологічного Університету Поділля, ч.2.-№3.-2000.-С.198-202 співавтори Гладкий Я.М.,Ковтун И.И.,Пасечник А.А.

11 The research of structural aspects of constructional materials orthogonal cutting under hydrogen influence with acoustic emission method use

“Надійність та прогнозування їх ресурсу: Доповіді міжнародної науково-технічної конференції,( Івано-Франківськ- Яремча, 20-22 вересня 2000р.-В двох томах. Том 2. Івано-Франківськ, ІФДУНГ.-С.492 -500 Silin R.I, Roisman V.P.

12 Водородное изнашивание. Проблемы и реальность Проблеми трібології 2000.- №3.- С.57-67 співавтори Гладкий Я.М. Бысь С.С.

13 Трибология резания в водордовоздушной среде Проблеми трібології 2001.- №3-4.- С.9-11 співавтори Мазур Н.П., Гладкий Я.М. Бысь С.С

14 Водородно диффузинная механическая обработка конструкционных материалов Вестник Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт, выпуск 40, Київ.- 2001.-С. 201-215 співавтори Мазур Н.П.,Гладкий Я.М.

15 Использование комплексных покрытий при водорододиффузионной механической обработке конструкционных материалов Прогресивна техніка і технологія – 2000.ІІ міжнародна конференція (Київ – Севастополь, 24 –28червня 2002р співавтори Гладкий Я.М.,Маковкін О.

16 Комплексні покриття для водневодифузійної обробки конструкційних матеріалів Вісник Технологічного університету Поділля, .ч.1. -№5. Хмельницький: ТУП,2002. –с.178-181 співавтори Гладкий Я.М., Маковкін О.

17 Спосіб подачі газоподібного водню в зону різання Деклараційний патент на винахід.-58676А, 7 B23Q11/10.- 2003 Гладкий Я.М., Мілько В.В.,Маковкін О.М.

18 Дослідження параметрів дифузії водню в матеріалі трубопроводів крекінг-печей методом мас-спектрометрії Вісник технологічного університету Поділля.- 2005.-№1., с.21-25 співавтори Гладкий Я.М.

19 Прогнозування працездатності відповідальних елементів обладнання нафтохімії та енергетики Вісник Технологічного університету Поділля, №2, том 2, 2006, с.100-106 співавтори Гладкий Я.М.

20 Програмний комплекс для розрахунку на првцездатність об’єктів на основі методу скінчених елементів.Вісник Хмельницького національного університету, №1,  2009, с.197- 205  співавтори Гладкий Я.М.

21 Воднево-механічна обробка матеріалів Матеріали 4-ї Міжнародної конференції „Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій&; (МР-2009), 23-27 червня 2009 р., Львів — С.89-96. співавтори Я.М. Гладкий, С.С. Бись, В.В. Мілько

22 Підвищення точності дослідження трибологічних характеристик матеріалів Міжвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка»); Наукові нотатки.- Луцьк, 2009.- Випуск 25, частина 1. – С. 100-103 співавтори Я.М. Гладкий, С.С. Бись, В.В. Мілько

23 Використання сучасних технологій 3d-програмування для створення трьохвимірних ігор. Збірник наукових праць ФПМКТ. – ХНУ. – 2010. співавтори Гронський П. Г.

24 Використання моделі даних сутність-атрибут-значення для реалізації гнучкого пошуку інформації. Збірник наукових праць ФПМКТ. – ХНУ.- 2010. співавтори Чарнецький Д.С.

25 Використання об’єктних систем управління базами даних при розробці програмного забезпечення. Збірник наукових праць за матеріалами VІІІ міжнародної НТК “Актуальні проблеми комп’ютерних технологій-2014”. – 2014. – С. 37–54

26 Архітектурне рішення задачі організації доступу до інформації в java-додатках Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта – 2015”. Прага. Publishing House «Education and Science».– 2015.С. 71–78

27 Організація гнучкого доступу до даних в додатках на java-платформі Вісник Хмельницького національного університету.  2016. – №2. – С. 30–35.

28 Особливості вибору постійного сховища даних при розробці програмного забезпечення на java-платформі Вісник Хмельницького національного університету.  2016. – №3. – С. 20–26.

30 Вибір сучасних веб-орієнтованих технологій програмування при розробці програмного забезпечення на java-платформі  Вісник Хмельницького національного університету.  2016. – №3. – C. 26 – 30. Балишин О.О.

31 Cвідотство про реєстрацію авторського права «Комп’ютерна програма для мобільних пристроїв «Валютний аукціон»».  № 73070 24/07/2017(Міністерство економічного розвитку і торгівлі  України)

32 Cвідотство про реєстрацію авторського права «Комп’ютерна програма для мобільних пристроїв «Визначення регіону реєстрації транспортного засобу по автомобільному коду»  («Мобільний додаток «Код регіона»»)№ 73069 24/07/2017 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі  України)

33 Cвідотство про реєстрацію авторського права «Комп’ютерна програма «Веб-додаток для сканування – відтворення ефірів радіостанцій»  № 73068 24/07/2017 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі  України)

 

Робота у складі організаційного комітету студентської науково-практичної конференції для творчої молоді «Моя професія моє майбутнє-2018».

– Участь в роботі студентського гуртка  центра талановитої молоді Хмельницького політехнічного коледжу» Хмельницький Політехнік

Участь у роботі міських та обласних олімпіадах з Нарисної геометрії ,інженерної та комп’ютерної графіки, Програмування верстатів з ЧПУ на сучасних мовах програмування

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років

 

 

 Пижов

Пижов
Дмитро Олександрович

Заступник директора
 Освіта

НУ «Львівська політехніка» (2012р.), інженер-механік

 Кваліфікація
Спеціаліст першої категорії

 Дисципліни, які викладає 
Основи автоматизованого  проектування

 

 Фрімерштейн

Фрімерштейн
Григорій Олександрович

Викладач
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (1974р.), інженер-механік

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач,  викладач-методист

 Дисципліни, які викладає 

Технічна механіка

Частина І “Теоретична механіка”

Частина ІІ “Опір матеріалів”

Частина ІІІ “Деталі машин”

 

 Остроушко

Остроушко
Олександр Юрійович tagline=

 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (1976р.), інженер-механік

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії

 Дисципліни, які викладає 
Нарисна геометрія , інженерна та комп’ютерна графіка

 

 Довгалюк

Довгалюк
Максим Олександрович

Викладач
 Освіта

Хмельницький  національний університет (2018р.), інженер-механік

 

 Мостовий

Мостовий
Вадим Олександрович

Лаборант
 Освіта

Закінчує Хмельницький політехнічний фаховий коледж НУ “ЛП”

 Кваліфікація
інженер-механік

 

 

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж