Циклова комісія іноземних мов

Циклова комісія іноземних мов була створена у 2022 році на базі циклової комісії гуманітарних дисциплін.

Дисципліни, які викладаються: англійська мова, німецька мова, іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська/німецька)

Потреба сучасного суспільства в конкурентоспроможних фахівцях, які вільно володіють іноземною мовою в побуті та професійній діяльності, зумовлює необхідність пошуку нових конструктивних ідей для вирішення проблеми оптимізації та інтенсифікації навчання іноземним мовам, здобування нових знань, удосконалення рівня мовної та мовленнєвої компетентності.

Основним завданням методичної і педагогічної діяльності циклової комісії є вдосконалення форм і методів викладання іноземних мов у політехнічному фаховому коледжі, пошук і запровадження у навчальний процес інноваційних підходів, які б стимулювали студентів використовувати іноземну мову як під час спілкування в реальних життєвих ситуаціях, так і для набуття знань.

З метою підвищення фахового рівня та обміну досвідом  викладачі циклової комісії беруть активну участь у роботі методичного об’єднання викладачів іноземних мов, займаються науковою роботою. Показником ефективності такої роботи є  участь викладачів у науково-практичних конференціях, публікації в наукових і фахових виданнях.

Викладачі регулярно залучають студентів до участі в олімпіадах і творчих конкурсах, де традиційно вихованці коледжу займають призові місця.

Систематично проводяться тематичні заходи, які поглиблюють знання студентів з іноземних мов, сприяють розкриттю їх творчих здібностей та підвищують мотивацію до вивчення іноземної мови.

 

 

Викладацький склад

 Кузнєцова

Кузнєцова
Наталія Юріївна

Голова циклової комісії
 Освіта

Житомирський державний педагогічний університет(2001р.), магістр

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 Ковалець

Ковалець
Ірина Миколаївна

Викладач
 Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1987р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 Даць

Даць
Сніжана Віталіївна

Викладач
 Освіта

Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут(2005р.), магістр

 Кваліфікація

Викладач вищої категорії, старший викладач

 Микитюк

Микитюк
Олена Володимирівна

Викладач
 Освіта

Вінницький державний педагогічний університет(2004р.)

 Кваліфікація

Викладач вищої категорії, старший викладач

 Чернова

Чернова
Віта Анатоліївна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський педагогічний університет (2008р.),

 Кваліфікація

Викладач вищої категорії

 Хібліна

Хібліна
Крістіна Ігорівна

Викладач
 Освіта

Національний університет «Львівська політехніка» (2005р.),

 Кваліфікація

Викладач першої категорії

 Соломна

Соломна
Олена Василівна

Викладач
 Освіта

Хмельницький національний університет (2018р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст

 Левандовська

Левандовська
Альона Олександрівна

Викладач
 Освіта

Хмельницький національний університет (2008р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст

 Дзюбецька

Дзюбецька
Ольга Миколаївна

Викладач
 Освіта

Кам’янець Подільський державний університет (2007р.), магістр

 Кваліфікація

Викладач першої категорії

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж