Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних дисциплін існує в коледжі з 1993 року. З моменту створення і до сьогодні головою комісії була Тарасюк В.Ф., викладач української мови та літератури.

Ключовим завданням є орієнтація викладачів комісії на кінцевий результат: знання, уміння та навички студентів, що повинні бути застосовані та  використані на користь держави. Після закінчення будь-якого навчального закладу студент повинен мати не лише міцні теоретичні знання та володіти необхідними практичними вміннями та навичками, а й самостійно навчатися упродовж всієї своєї професійної діяльності, перетворитися на професійно самодостатню, творчу  особистість. Тому вся робота викладачів циклової комісії спрямована на знання студентами національної та міжнародної(англійської) мов та виховання в них життєво активної позиції громадянина України, правової та мовної культури, утвердження принципів загальнолюдської моралі, кращих рис української ментальності.

Викладачі приділяють увагу позааудиторній та виховній роботі: це предметні олімпіади та конкурси, вікторини, ігрові тренінги, науково-практичні конференції, предметні тижні та інше.

Не забувають викладачі і про індивідуальну методичну роботу з підвищення свого фахового рівня. Проводиться вивчення і аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних матеріалів щодо змісту, форм і методів проведення навчальних занять, позакласної та позанавчальної роботи, вивчення та використання, на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, кращого педагогічного досвіду; впровадження новаторських досягнень педагогів.

Викладацький склад

 Тарасюк

Тарасюк
Валентина Федорівна

Голова циклової комісії
 Освіта

Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім. В.П. Затонського (1976р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист, відмінник освіти

 Ковалець

Ковалець
Ірина Миколаївна

Викладач
 Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1987р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист

 

 Гадзира

Гадзира
Леся Миколаївна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський державний університет (2003р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст першої категорїі

 Даценко

Даценко
Людмила Іванівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім.. Затонського (1986р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, звання Старший вчитель

 

 Даць

Даць
Сніжана Віталіївна

Викладач
 Освіта

Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут(2005р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст І категорії, старший викладач

 

 Кузнєцова

Кузнєцова
Наталія Юріївна

Викладач
 Освіта

Житомирський державний педагогічний університет(2001р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист

 

 Микитюк

Микитюк
Олена Володимирівна

Викладач
 Освіта

Вінницький державний педагогічний університет(2004р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст першої категорії, викладач-методист

 

Олійник

Олійник
Світлана Олександрівна

Викладач
 Освіта

Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка(2002р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

 Салямон

Салямон
Ольга Іванівна

Викладач
 Освіта

Ростовський-на-Дону педагогічний інститут (1978р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист, відмінник освіти

 Слободзян

Слободзян
Леся Анатоліївна

Викладач
 Освіта

Тернопільський державний педагогічний університет  (2002р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 Чернова

Чернова
Віта Анатоліївна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський педагогічний університет (2008р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст першої категорії

 Федікова

Федікова
Світлана Леонідівна

Викладач
 Освіта

Рівенський державний гуманітарний університет (2004р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст І категорії

 Хібліна

Хібліна
Крістіна Ігорівна

Викладач
 Освіта

Національний університет «Львівська політехніка» (2005р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст І категорії

 Бойко

Бойко
Анна Антонівна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім.Затонського (1978р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти

 Бурковська

Бурковська
Олена Богданівна

Викладач
 Освіта

Львівський університет ім.І.Франка (2013р.)

 Кваліфікація

Кандидат філологічних наук

 Підпайло

Підпайло
Іванна Олександрівна

Викладач
 Освіта
 Кваліфікація

Спеціаліст І категорії

 Чорноконь

Чорноконь
Вікторія Вікторівна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський державний університет ім.І.Огієнка

 Кваліфікація

Спеціаліст ІІ категорії

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж