Циклова комісія економіки та менеджменту

Предметна (циклова) комісія економіки та менеджменту була створена у 1994 році. Готує фахівців за спеціальностями «Менеджмент» та «Економіка».

З самого початку своєї історії циклова комісія економіки та менеджменту пишається здобутками своїх вихованців у навчанні, спорті, подальшій трудовій діяльності.

Головним напрямком у діяльності циклової комісії є формування у майбутніх фахівців в галузі економіки світоглядної спрямованості та широкого кругозору у професійній сфері. Сьогодні циклова комісія посідає провідне місце в підготовці спеціалістів з економіки та менеджменту. Викладачі циклової комісії, використовуючи в поєднанні традиційні й новітні методи навчання, будують свою роботу, максимально наближуючи її до реальних умов функціонування підприємств.

Штат працівників циклової комісії – професіонали високого рівня, серед яких:

 • доктора економічних наук – 2
 • кандидати економічних наук – 2
 • викладачі-методисти – 5
 • викладачі вищої кваліфікаційної  категорії – 9
 • магістри – 3.

Постійно підвищувати власну економічну грамотність, удосконалювати ділові компетентності та педагогічну майстерність, бути в курсі найновіших методичних розробок провідних економічних закладів освіти – необхідна умова професійної відповідності викладача циклової комісії економіки та менеджменту Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Освіта, яку забезпечує предметна комісія економіки та менеджменту у коледжі, покликана послідовно формувати у студентів економічне мислення та свідомість, озброювати майбутніх фахівців теоретичними знаннями та практичними навичками, формувати потреби економічного аналізу, бачення перспективи; вчити оволодівати основами наукової організації праці в сучасних умовах господарювання; розвивати здібності в певному виді економічної діяльності; формувати у студентів бажання та потребу повсякденно поліпшувати результати своєї праці в навчальній та суспільно корисній діяльності. Тому у навчальному процесі широко використовуються активні форми та методи навчання: заняття-конкурси, заняття-конференції, уроки-екскурсії, тренінги, квести, ігрові методи проведення занять, практикується читання лекцій спеціалістами-практиками, підприємцями.

Циклова комісія працює так, щоб наші випускники мали змогу працевлаштовуватись не лише у всіх сферах національної економіки України, а й могли створювати і розвивати власний бізнес.

Навчання з нами – це:

 • ДОСВІД – на цикловій комісії працюють висококваліфіковані фахівці;
 • ЗНАННЯ – закладаємо міцний фундамент фахових і практичних знань, вмінь і навичок;
 • ЛІДЕРСТВО – наші студенти є переможцями та призерами міжвузівських олімпіад, бізнес-турнірів, отримують державні стипендії;
 • ТРАДИЦІЇ – наші чисельні випускники є успішними особистостями, займають керівні посади, розвивають власний бізнес;
 • ІННОВАЦІЙНІСТЬ – навчання студентів проводиться відповідно до міжнародних стандартів якості вищої освіти;
 • КРЕАТИВНІСТЬ – створено комфортні умови для участі у предметно-наукових та спортивних гуртках, Всеукраїнських турнірах.

Освітня діяльність здійснюється в 20 навчальних кабінетах, 3 лекційних аудиторіях та 9 лабораторіях які мають все необхідне технічне забезпечення (прибори та прилади, мультимедійні проектори, комп’ютери та відповідне програмне забезпечення, телевізори, мультимедійні дошки тощо).

Рівень теоретичних знань та практичної підготовки з економічних дисциплін відповідає високим стандартам. Ми – найкращі в Західному регіоні,  і це підтверджує вже традиційна  перемога наших студентів  у щорічній  Університетській студентській олімпіаді з економічних дисциплін між студентами коледжів. У  Всеукраїнській олімпіаді з бухгалтерського обліку серед студентів коледжів і технікумів – випускників ОКР «молодший спеціаліст» на базі кафедри обліку та аналізу Національного університету «Львівська політехніка», студенти відділення «Економіки та менеджменту» отримали 10 призових місць !!!

Хмельницький  політехнічний фаховий  коледж Львівської політехніки  увійшов до ТОП-10 НАЙАКТИВНІШИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ України за підсумками міжнародної кампанії з фінансової обізнаності “Всесвітній тиждень грошей” (Global Money Week 2021).

Під час занять у «Бізнес-школі Приват-банку»

Участь у Всеукраїнському турнірі «Одень день з життя ТОП-го студента» від Приватбанку

Запорукою високих результатів  навчання в коледжі є поєднання теоретичних знань і практичної роботи. Практичний характер навчання – пріоритет коледжу і відповідно циклової комісії. Формуємо практичні знання, вміння та навички, вміння працювати в команді, креативність, вміння приймати рішення, презентувати себе у бізнес середовищі. Матеріали для проведення практичних занять і навчальних практик готуються на базі документів виробничих підприємств м.Хмельницького. Студенти отримують наскрізну комп’ютерну підготовку за програмами Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, Outlook), Total Commander, Google Chrome, ABBYY FainRider, Adobe Reader, Парус – Менеджмент і маркетинг, 1С: Бухгалтерія 8.2, OpenOffice.org 3.2, Deductor Studio lite, Project Expert 6 Holding, Мedoc.

Викладачі циклової комісії економіки та менеджменту широко застосовують досвід проведення занять-екскурсій на провідних підприємствах міста, що дає змогу значно покращити рівень засвоєння теоретичного навчального матеріалу, сформувати та вдосконалити практичні вміння і навички, робити навчальний процес цікавим, а студентів спонукати до творчої праці. Ми співпрацюємо з ТОВ «Укрелектроапарат», ПриватБанком, Укрексімбанком, Компанією «Нестле-Україна», ТОВ «Престиж-авто», ТОВ «Партнер Агроінвест», ТОВ «Бембі», ПРАТ «Хмельниччина-Авто», ТОВ «Офіс-центр»,  ТОВ «Сіріус Екстружен», ПРАТ «Хмельницька макаронна фабрика», «ІП КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА»  ТОВ «Р.І.Н.О», ДП «Новатор», МКП «Хмельницькводоканал», Управлінням пенсійного фонду у м. Хмельницькому, Хмельницьким міським центром зайнятості, Головним  управлінням статистики у Хмельницькій області та ін.

Студенти спеціальності «Менеджмент» під час практичного заняття з дисципліни «Організація виробництва» на  ПрАТ «Хмельницька макаронна фабрика».

Студенти спеціальності «Менеджмент» під час практичного заняття з дисципліни «Організація виробництва» підприємстві автосервісу «Автодок».

 
 

У Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП)  під час практичного заняття з дисципліни «Основи підприємництва» студенти-менеджери ознайомились з процедурою державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців

Вебінар «Працевлаштування випускників: можливості і проблеми» із залученням представників Державної служби зайнятості, на якому відбулося обговорення фахових компетенцій та програмних результатів навчання освітньо-професійної програми  Менеджмент

Для розвитку індивідуальних здібностей студентам пропонується різноманіття предметних гуртків, культурно-масових заходів. Успішно функціонують предметні гуртки з економіки, менеджменту, бухгалтерського обліку, організації виробництва, підприємництва. Щорічно змістовно проходить тиждень циклової комісії, де проводяться науково-практичні конференції, олімпіади з фахових дисциплін, зустрічі з досвідченими працівниками виробництва, випускниками коледжу, виставки, конкурси тощо.

Складовою і невід’ємною частиною цілісної системи підготовки є культурно – виховна робота.

Переможці Всеукраїнського конкурсу відеоробіт на тему фінансової грамотності

Під час турніру (економічна гра – стратегія) «Колонізатори»

Студенти ІІ курсу відділення економіки та менеджменту у квест-кімнаті «Економічний потяг»

Виставка «Банкноти та монети світу в музеї коледжу» за участі керівника спілки нумізматів Хмельницького обласного об’єднання колекціонерів, випускника відділення економіки та менеджменту Сергія Сторожука

Флешмоб до Дня економіста

Викладачі циклової комісії економіки та менеджменту систематично працюють над формуванням професійних компетентностей студентів, що дозволять їм у майбутньому бути конкурентоспроможними на ринку праці, стати управлінцями, котрі зможуть змінити життя в Україні на краще. Ерудовані й талановиті студенти – це сьогодні наша гордість, а в майбутньому – наша слава. Пишаємося випускниками, що плідно реалізують знання, одержані в стінах рідної alma mater, діяльність їх у будь-якій сфері національної економіки слугує на користь держави, є взірцем для майбутніх поколінь студентів.

Бажаєте бути затребуваними фахівцями в галузі економіки та управління?  Вступайте навчатися на відділення економіки та менеджменту Хмельницького політехнічного фахового коледжу НУ «Львівська політехніка»!!!

 

 

Викладацький склад

 Громик

Громик
Олена Миколаївна

Голова циклової комісії
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1988р., бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності.

 Кваліфікація

Економіст

 Діяльність
Очолює циклову комісію з 2004 року. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України»,
 Шулякова

Шулякова
Оксана Василівна

Завідувач відділення
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля, 2002, менеджмент у виробничій сфері.

 Кваліфікація

Менеджер-економіст

Діяльність
Завідувач відділення економіки та менеджменту Хмельницького  політехнічного фахового  коледжу Національного університету «Львівська політехніка», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
 Овчарук

Овчарук
Вадим Володимирович

Директор коледжу
 Освіта

Державний університет «Львівська політехніка» «Електричні системи і мережі» 1998р., інженер-електрик; Державний університет «Львівська політехніка» «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 2002р., менеджер-економіст; Кандидат економічних наук, 2013; доктор економічних наук, 2019

 Кваліфікація

Менеджер-економіст, доктор економічних наук, 2019

Діяльність
Директор Хмельницького  політехнічного фахового  коледжу Національного університету «Львівська політехніка», спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності
 Алексєєнко

Алексєєнко
Валерій Тимофійович

Викладач
 Освіта

Хмельницький національний університет, комп’ютерні системи та мережі, 2007; Національний університет «Львівська політехніка», менеджмент ЗЕД, 2008; Національний університет «Львівська політехніка», менеджмент ЗЕД, 2014.

 Кваліфікація

Iнженер-системотехнік, менеджер-економіст, магістр з менеджменту ЗЕД.

Діяльність
Спеціаліст другої категорії
 Бодарецька

Бодарецька
Ольга Миколаївна

Викладач
 Освіта

Технологічний університет Поділля, 2000,  облік і аудит.

 Кваліфікація

Економіст, кандидат економічних наук, 2016.

Діяльність
Очолює навчально-консультаційний центр НУ «Львівська політехніка». Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
 Валявіна

Валявіна
Ольга Тимофіївна

Викладач
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, 1981, економіка,   організація та планування побутого обслуговування.

 Кваліфікація

Інженер-економіст.

Діяльність
Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Нагороджена знаком «Відмінник освіти України».
 Гавронська

Гавронська
Наталя Миколаївна

Викладач
 Освіта

Технологічний університет Поділля, 2003, облік і аудит.

 Кваліфікація

Економіст

Діяльність 
Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

 

 Кайдановська

Кайдановська
Олена Миколаївна

Викладач
 Освіта

Технологічний університет Поділля, 1998, менеджмент у невиробничій сфері.

 Кваліфікація

Інженер-економіст.

Діяльність

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії.

 Ребедюк

Ребедюк
Наталя Олександрівна

Викладач
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля, 2002, облік і аудит

 Кваліфікація

Магістр економіки, обліку та аудиту в управлінні підприємницькою діяльністю 

Діяльність 
Спеціаліст І кваліфікаційної категорії, викладач економіки та підприємництва

 Ляховець

Ляховець
Вікторія Володимирівна

Викладач
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля,  1998р., менеджмент у виробничій сфері

 Кваліфікація

Інженер-економіст, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

 Павлова

Павлова
Марина Борисівна

Викладач
 Освіта

Хмельницький державний університет, 2004, Менеджмент організацій

 Кваліфікація

Менеджер-економіст, кандидат економічних наук, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

 

 Савіцький

Савіцький
Андрій Вікторович

Викладач
 Освіта

Хмельницький національний університет,  магістр 2010, міжнародні економічні відносини, 2016, Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, товарознавство та експертиза в митній справі, магістр 2015, кандидат економічних наук, 2019

 Кваліфікація

Економіст-міжнародник, перекладач, доктор економічних наук, 2021

Діяльність
Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, доцент

 

 

© 2015-2023 Хмельницький політехнічний коледж