Циклова комісія економіки та менеджменту

Провідне місце у підготовці  спеціалістів з економіки підприємства та організації виробництва посідає циклова комісія економіки і менеджменту.  В її роботі задіяно 11 фахівців. Серед них –  кандидат економічних наук,  3 викладача-методиста,  спеціаліст вищої категорії.

Викладачі циклової комісії виходять з того, що лише досконале знання тенденцій, законів розвитку соціально-орієнтованої економіки може стати тим підґрунтям, що забезпечить майбутнім фахівцям-економістам та менеджерам здатність самостійно приймати рішення, вміло використовувати ринкові та адміністративні механізми управління розвитком підприємства в умовах швидко змінюваного зовнішнього та внутрішнього середовища.

Фахівці  циклової комісії економіки та менеджменту постійно працюють над своїм кваліфікаційним та науковим рівнем, займаються науково-дослідною роботою, приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, всеукраїнських науково-практичних круглих столах. Велика увага приділяється науково-дослідній роботі студентів, які представляють свої наукові роботи на Всеукраїнській студентській науковій  конференції «Творчий пошук молоді – курс на ефективність».

Викладачі циклової комісії постійно працюють над своїм кваліфікаційним та  науковим рівнем, займаються науково-дослідною роботою. Серед здобутків циклової комісії видання та публікації: Валявіна О.Т. “Про організацію комп’ютерної підготовки економістів та менеджерів”, Громик О.М. “До проблем підвищення ризикозахищеності промислових підприємств”, “Роль практичного навчання у підготовці молодших спеціалістів зі спеціальності “Економіка підприємства”, Фрімерштейн Г.О. “Приводи технологічного устаткування металообробних виробництв”, Докторук Є.В. “Особливості та передумови залучення інтелектуального потенціалу для подолання наслідків кризи”, “Передумови та принципи формування системи управління інтелектуальним потенціалом підприємства”, Кайдановська О.М. “Розробка системи автоматизованого корнтролю та аналізу руху товарів через склад тимчасового зберігання”, Гавронська Н.М. “До питання обліку та контролю виробничих запасів”, “Проблеми документації та документообороту в кондитерській галузі”.

Реалізація перспектив діяльності циклової комісії полягає в підвищенні якості навчання студентів та отриманні ними необхідних для здійснення професійної діяльності знань, вмінь та навиків.

Безымянный

 

 

Викладацький склад

 Громик

Громик
Олена Миколаївна

Голова циклової комісії
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування(1988р.), економіст

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, викладач-методист

 Діяльність
Очолює циклову комісію економіки та менеджменту з 2004 року. Нагороджена знаком “ Відмінник освіти України ”. Приймала участь у  міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, має наукові праці у фахових виданнях, друковані матеріали наукових конференцій та статей в різних виданнях. Останнім приймала участь у ІІІ міжнародній практичній конференції “ Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти на тему: “ Стан та проблеми забезпечення галузей економіки України кадрами робітничих професій ” 19-22 травня 2013 року.
 Шулякова

Шулякова
Оксана Василівна

Завідувач відділення
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля(2003р.), менеджер-економіст

 Кваліфікація

Спеціаліст першої категорії

Діяльність
За сумлінну працю, заслуги в реалізації завдань національної політики в галузі освіти, вагомий особистий внесок у навчання і виховання студентської молоді нагороджена почесною грамотою управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Веде наукову роботу, брала участь у засіданні круглого столу “Кредитний ринок Хмельниччини”, Всеукраїнській студентській науковій конференції.

 

 Валявіна

Валявіна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування(1981р), інженер-економіст

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорїі, старший викладач, відмінник освіти

Діяльність
Трудова діяльність спрямована на підготовку і виховання висококваліфікованих спеціалістів з менеджменту та економіки. Нагороджена знаком “ Відмінник освіти України”
 Фрімерштейн

Фрімерштейн
Григорій Олександрович

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (1974р.), інженер-механік

Комп’ютерні системи та мережі

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії

Діяльність
Постійно працює над удосконаленням організації навчального процесу, впровадженням інноваційних технологій навчання. Передає молодим викладачам досвід роботи.

 

 Гавронська

Гавронська
Наталя Миколаївна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля(2003р.), економіст

 Кваліфікація

Спеціалістпершоїкатегорії

 Дисципліни, які викладає 
Бухгалтерський облік

 

 Ребедюк

Ребедюк
Наталя Олександрівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля(2001р.), менеджер-економіст

 Кваліфікація

Магістр економіки

 Дисципліни, які викладає 
Економіка підприємства

 

 Кайдановська

Кайдановська
Олена Миколаївна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля(1998р.), інженер-економіст

 Кваліфікація

Спеціаліст першої категорії

Діяльність
Працювала у наукових дослідженнях факультету економіки та менеджменту Хмельницького національного університету за напрямком зовнішньоекономічної діяльності (№ ДР 0106U001007),  в обґрунтуванні теоретичного положення, щодо розробки та удосконалення програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України  (довідка ДМСУ від 12.07.05);

Приймала участь у 10 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях  молодих вчених в Україні і Білорусії, має 11 наукових праць у фахових виданнях, друкованих матеріалах наукових конференцій та статей в інших виданнях.

 

 Докторук

Докторук
Євгеній Валерійович

Викладач спецдисциплів
 Освіта

Хмельницький національний університет (2004р.), менеджер-економіст

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, здобув науковий ступень кандидат економічних наук

Діяльність
Викладач веде прикладні наукові дослідження у відповідній галузі, результатами якої є написання 2 статей з відповідної тематики та підготовка студентів для участі у наукових конференціях молодих учених з результатами досліджень, отриманих студентами під час виконання практичних робіт з статистики. Загальний науковий здобуток викладача налічує 21 наукову працю.
 Ляховець

Ляховець
Вікторія Володимирівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля (1998р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж