Інженерія програмного забезпечення

Коментарі Вимкнено до Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність 
121 «Інженерія програмного забезпечення» 
Галузь знань 
12 «Інформаційні технології» 
Кваліфікація 
технік-програміст 
Термін навчання 
3 роки 10 місяців (на базі 9 класів), 
 
2 роки 10 місяців (на базі 11 класів).

 

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» є затребуваною на Українському ринку. Вона досить популярна як серед державних, так і серед приватних підприємств. Зважаючи на те, що підготовку за даною спеціальністю проводить лише декілька ВУЗів регіону можна сміливо говорити про невелику конкуренцію на ринку праці порівняно з іншими спеціальностями.

За 20 років ми підготували  більше 700 фахівців кваліфікації «технік – програміст» , десятки із них працюють за кордоном у провідних  ІТ компаніях світу, створили власні ІТ-компанії.

У коледжі сформовано належну матеріально – технічну базу та професійний, цілеспрямований колектив викладачів та наставників: інженерів – практиків, лаборантів.

Навчальний процес спеціальності  забезпечують 37 викладачів коледжу (9 викладачів методистів, 21 вищої категорії),  професійно-практичну підготовку – 12 викладачів циклової комісії програмного забезпечення.

Навчання за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» планована так, що 2/3 часу підготовки відведено на лабораторно-практичне навчання, під час яких студенти набувають практичного досвіду застосування технологій проектування, програмування, налагодження, тестування програмних продуктів.

Студенти оволодівають мовами програмування, технологіями розробки програмних та інформаційних систем, СКБД, WEB-додатків та інші : С++, Assembler, C#, WPF, php, Java, JavaScript, ASP.NET MVC, MySql,ADO.NET, AJAX, Android SDK, 1C, HTML, MS SQL Server, CSS, Delphi, Object-oriented programming, Git, SQLLite, Subversion, Design Patterns.

Велика увага приділяється організації курсового та дипломного проектування. Студенти виконують проекти на замовлення роботодавців, тим самим демонструють свої знання, вміння та навики, чим сприяють подальшому самоствердженню та працевлаштуванню. .  Хочеш дізнатись більше – переглянь фрагмент  студентських розробок.

Здібні та талановиті студенти спеціальності активно приймають участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах на яких систематично займають призові місця (Дивись більш повну інформацію на сайті коледжу).

Регулярно проводяться конференції, екскурсії, зустрічі та майстер-класи на яких студенти можуть дізнатись про найновіші технології у сферах ІТ та розробки ПЗ від представників компанії RexSoft, DataRobot, Massmedia Group, Clarity AG, JetUp digital, OT, Stfalcon, АудитСофт, AMC Bridge, Smile, Web-system.solution, Hexit digital. Найактивніші студенти можуть стати студентами-партнерами цих компанії і матимуть змогу проходити технологічну та переддипломну практики, приймати участь в окремих подіях компанії та виконувати реальні курсові та дипломні проекти, проходити стажування та бути працевлаштованим.  Ось відгуки наших зовсім недавніх випускників.

Серед дисциплін, які вивчають майбутні фахівці:

 • Основи програмування
 • Архітектура комп’ютерів
 • Основи програмної інженерії
 • Алгоритми і структури даних
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Операційні системи
 • Моделювання програмного забезпечення
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення
 • Комп’ютерна графіка та дизайн
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Бази даних
 • Людино-машинна взаємодія
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Основи командної розробки програмного забезпечення
 • Кросплатформене програмування
 • Автоматизовані інформаційні системи
 • Ліцензування та сертифікація програмного забезпечення
 • Web- технології
 • Програмування Інтернет-застосувань
 • Економіка та менеджмент програмної інженерії

 

Випускники мають можливість продовжити навчання:

 • В Національному університеті “Львівська політехніка” за напрямком:“Комп’ютерні науки”, “Програмна інженерія” та “Комп’ютерна інженерія”.
 • В Хмельницькому Національному університеті  та будь якому закладі вищої освіти за  довільною спеціальністю галузі знань 12 Інформаційні технології  за скороченим терміном навчання. 

 

Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності “Розробка програмного забезпечення”

 •  фахівець з організації захисту інформації;
 • адміністратор доступу;
 • проектувальник систем та засобів захисту інформації;
 • проектувальник комп’ютерних систем та мереж;
 • адміністратор системи;
 • адміністратор баз даних;
 • фахівець з комп’ютерних комунікацій;
 • прикладний програміст;
 • системний програміст;
 • менеджер проектів;
 • тестувальник.

Запрошуємо на відділення програмної інженерії.

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж