Менеджмент

Коментарі Вимкнено до Менеджмент
Спеціальність
073 «Менеджмент» 
 Галузь знань  
07 «Управління та адміністрування» 
Кваліфікація 
Помічник керівника виробничого підрозділу
Термін навчання
3 роки 5 місяців (на базі 9 класів),
2 роки 5 місяців (на базі 11 класів).

 

Менеджмент – особливий вид діяльності, який перетворює неорганізований натовп на ефективну, цілеспрямовану і продуктивну групу. Використання менеджменту, тобто науково обґрунтованої та якісно побудованої системи управління організацією, як засвідчила уся світова практика, є однією з найголовніших складових успіху економічно розвинутих країн. Сучасну систему менеджменту активно впроваджують на українських підприємствах, усе більшого значення набуває діяльність керівників нової формації – менеджерів. Саме таких спеціалістів, здатних реалізувати сучасні надбання світового менеджменту з 1994 року готує коледж за спеціальністю «Менеджмент».

Фахову підготовку зі спеціальності «Менеджмент» забезпечує циклова комісія економіки та менеджменту, яка має багаторічний досвід та потужний інтелектуальний потенціал в сфері підготовки менеджерів. Кандидати економічних наук, викладачі вищої категорії,  викладачі-методисти, які постійно підвищують свій рівень для того, щоб готувати конкурентоспроможних фахівців на сучасному ринку праці. Якість підготовки випускників має високу оцінку з боку роботодавців.

Навчання за спеціальністю забезпечує грунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку. Особлива увага приділяється формуванню практичних знань, умінь та навичок, які потрібні у бізнес-середовищі. Розвиваємо підприємницький хист, вміння працювати в команді, креативність, презентувати себе в бізнесі, знання іноземних мов. Щорічні перемоги студентів спеціальності на олімпіадах і всеукраїнських конкурсах, отримання ними стипендії Президента України є найкращим свідченням цього. У розпорядженні студентів є бібліотека коледжу, сучасні комп’ютеризовані лабораторіїспортивний та тренажерний зали. Наші студенти вміють навчатись і веселитись, підтвердженням цього є вечори відпочинку, фестивалі художньої самодіяльності «Міс коледжу»«Свято осені». Студенти мають можливість самореалізуватись у колективах художньої самодіяльності за усіма видами творчості, у волонтерських програмах та соціальних проектах, предметних гуртках, у різноманітних спортивних заходах.

В організації навчального процесу в коледжі використовується сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, мультимедійні технології з використанням сучасного устаткування; освітні комп’ютерні програми та продукти; програмне забезпечення, що застосовується в господарській діяльності підприємств, інтерактивні технології навчання – ділові ігри, тренінги, дискусії, проблемні лекції, презентації, зустрічі з відомими представниками бізнесу, спорту, культури, мистецтва.

Універсальність підготовки дає можливість випускникам успішно працювати на виробничих підприємствах різних галузей, в інвестиційних компаніях, банках, фінансових установах, на підприємствах сфери послуг, торгівлі, консалтингу. Місцями роботи випускників  є такі підприємства Хмельниччини як: ПАО «Укрелектроапарат», ПАО «Укртелеком», ТОВ «Хмельницькхліб», АО КБ «Приватбанк», АТ «Хмельницькобленерго», гіпермаркети «Епіцентр» і «Таврія-В», ТРЦ «Оазис», ТЦ «Либідь Плаза», компанії «Нестле-Україна», автоцентри «Ліга» і «Опус-Авто».

Помічник керівника виробничого підрозділу здатен впроваджувати нові бізнес проекти в діяльність підприємств різних сфер національної економіки, аналізувати та передбачати економічні ризики в діяльності підприємства, розробляти заходи щодо їх зниження, адаптувати виробництво відповідно до потреб ринку, розв’язувати різноманітні задачі та виконувати виробничі завдання за допомогою сучасних інформаційних технологій. Спеціаліст має професійні знання для організації виробничих процесів, вирішення конкретних проблем в реалізації технологічних задач.

 Випускники мають можливість продовжити навчання:

Випускники можуть продовжити навчання за напрямом «Управління та адміністрування» у Національному університеті «Львівська політехніка» (перший в Україні самоврядний дослідницький національний навчальний заклад) та інших ВНЗ України.

 

 Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності:

 • керівника малого підприємства;
 • керівника виробничого підрозділу;
 • помічника керівника виробничого підрозділу;
 • організатора виробництва;
 • організатора збутової діяльності;
 • організатора матеріально-технічного забезпечення виробничих процесів;
 • техніка з підготовки виробництва;
 • бухгалтера;
 • економіста;
 • референта;
 • інспектора з кадрів.

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж