Галузеве машинобудування

Коментарі Вимкнено до Галузеве машинобудування
Спеціальність
 133 «Галузеве машинобудування»
Напрям підготовки
«Машино-будування» 
Спеціалізація
«Машино-будування та матеріалообробка»
Кваліфікація
технік-технолог, технік-конструктор
Термін навчання
3 роки 10 місяців (на базі 9 класів),
2 роки 10 місяців (на базі 11 класів).

Спеціальність «Галузеве машинобудування» – одні з провідних у машинобудівній галузі. Перспективи розвитку машинобудування пов’язані з впровадженням у виробництво інформаційних технологій і комп’ютерних систем.

Отримання випускником спеціальності передбачає формування особистих компетенцій та навичок і умінь в галузі машинобудування. А саме:

 • Освоєння технологій механічної обробки на верстатах та автоматичних лініях;
 • Опанування роботи на а верстатах з числовим програмним управлінням;
 • Технології виготовлення різних деталей та механізмів;
 • Робота з машинами та  механізмами промислових робото технічних комплексів;
 • Застосування отриманих знань у виробництві на основі використання інформаційної техніки і комп’ютерних систем автоматизованого проектування CAD/CAE/CAM з програмним забезпеченням Solidworks, Autodesk, PTC КОМПАС-3D тощо.

Сфера професійної діяльності випускників охоплює галузі науки і техніки, націлені на створення конкурентоздатної продукції машинобудування через застосування сучасних методів і засобів проектування, фізичного та комп’ютерного моделювання.

На сьогодні випускники спеціальності «Галузеве машинобудування» можуть займати посади:

 • технолог по розробці технологічних процесів;
 • конструктор по проектуванню технологічного оснащення;
 • технолог цеху;
 • майстер виробничої дільниці;
 • технолог з програмування систем ЧПУ;
 • майстер виробничої дільниці;
 • майстер контрольної дільниці;
 • начальник дільниці;
 • директор малого промислового підприємства;
 • голова промислового кооперативу – інженер-технолог;
 • менеджер виробництва;
 • дослідник;
 • електро-механік;
 • механік;
 • слюсар ремонтник ремонтно механічної дільниці підприємства;
 • спеціаліст з управління підрозділами машинобудівних підприємств;
 • технік-технолог;
 • технолог;
 • технік з нормування праці;
 • технік з підготовки виробництва;
 • диспетчер виробництва;
 • контролер верстатних і слюсарних робіт.
 • Отримані кваліфікації та компетентності  дозволяють працювати на машинобудівних підприємствах в галузях проектування, виготовлення та експлуатації машин і механічного обладнання.

А саме головне маючи практичний досвід при роботі з металорізальним обладнанням відкрити власну справу по ремонту та оброці різних матеріалів.

Викладачі Спеціальності 133«Галузеве машинобудування» (основним напрямком підготовки є  технології та проектування технологічних процесів виготовлення продукції та робота на автоматичних лініях з застосування робото технічних комплексів) надають професійний рівень освіти студентам у галузі «Машинобудування та матеріало обробка» використовуючи велику матеріальну базу, до складу якої входять: механічні майстерні, лабораторії  верстатів з ПУ та РТК, технічної механіки, технологічного оснащення.

Практичні навики студентів спрямовані на обслуговуванням верстатів з програмним управлінням та робото технічних комплексів, автоматичних ліній, споряджених засобами електронно-обчислювальної техніки та системами програмного управління на підприємствах машинобудування та матеріало обробки та інших галузях промисловості.

Для покращення якості та фахової майстерності випускників коледжу Хмельницьким політехнічним коледжем укладені договори з базовими підприємствами міста Хмельницького та Хмельницької області, де студенти проходять технологічну і переддипломну практики. Практикується проведення практичних занять на підприємствах.

 

На сьогоднішній день студенти відділення проходять виробничу практику на підприємствах:

 • ВАТ «Укрелектроапарат», м. Хмельницький;
 • ВАТ «Темп», м. Хмельницький;
 • ТОВ «Гідроарматура», м. Хмельницький;
 • ДП «Новатор», м. Хмельницький;
 • ВАТ «Пригма-Прес», м. Хмельницький;
 • Сервісний центр «Енерго-Арм», м. Хмельницький;
 • ТОВ «УкрЕЛКОМ», м. Хмельницький;
 • Летичівська районна електрична мережа;
 • АТ «Хмельниччина-Авто», м. Хмельницький;
 • ПП Ремонтна майстерня, м. Красилів;
 • ПП «Укрпошта», м. Хмельницький.
 • РМЦ «Нова пошта»
 • РМЦ авто сервісів міста
 • Випускники мають можливість продовжити навчання:
 • в Національному університеті “Львівська політехніка”;
 • в Хмельницькому Національному університеті;
 • в Хмельницькому навчально-консультаційному центрі.

 

Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності:

 • оператор верстатів з ЧПУ;
 • електрослюсар;
 • слюсар по ремонту електроустаткування;
 • електромеханік;
 • електромеханік дільниці;
 • технік з автоматизації виробничих процесів;
 • механік-налагоджувальник;
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік з налагоджування та випробувань;
 • контролер роботів.

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж