Опитування

  1. Анкета щодо визначення ступеня відповідності форм, методів навчання та викладання принципам академічної свободи та студентоцентрованого підходу в навчанні

Перейти до анкети

Аналіз результатів

 

  1. Анкета щодо визначення потреб та ступеня задоволення надання освітніх послуг та роботою структурних підрозділів коледжу

Перейти до анкети

Аналіз результатів

 

  1. Анкета щодо визначення рівня обізнаності щодо процедур дотримання академічної доброчесності, її популяризації в академічному середовищі та заходів щодо реагування на прояви академічної недоброчесності у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі

Перейти до анкети

Аналіз результатів

 

  1. Анкета щодо визначення рівня залучення студентів до розробки і перегляду освітніх програм

Перейти до анкети

Аналіз результатів

 

  1. Анкета щодо визначення рівня реалізації права на вибір навчальних дисциплін та можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії

Перейти до анкети

Аналіз результатів

 

  1. Анкета щодо визначення рівня об’єктивності оцінювання контрольних заходів

Перейти до анкети

Аналіз результатів

 

  1. Анкета щодо визначення мотивації до навчання здобувачів вищої освіти ХПК

Перейти до анкети

Аналіз результатів

 

  1. Анкета щодо визначення рівня навантаження здобувачів освіти ХПК

Перейти до анкети

Аналіз результатів

 

  1. Аналіз ступеня задоволеності студентів організацією процесу практичної підготовки та відповідністю підприємства-бази практики вимогам програми практики

Перейти до анкети

 

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж