УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ ПРОВЕЛО ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

НовиниКоментарі Вимкнено до УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ ПРОВЕЛО ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Поруч із викладанням професійних дисциплін у Хмельницькому політехнічному коледжі НУ «Львівська політехніка» велика увага приділяється засвоєнню студентами основ охорони праці. Педагоги розуміють, що безпека праці, запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням виступає одним із головних факторів, які гарантують високу продуктивність праці фахівця. І хоч для запобігання нещасним випадкам на виробництві існують цілі інженерні системи з техніки безпеки, розробляються відповідні інструкції, правила з техніки безпеки, вводиться систематичний інструктаж персоналу – це не може повністю запобігти так званому “людському фактору”. На жаль, через незнання чи недбальство виконавця робіт правила техніки безпеки часто пишуться ціною здоров’я та життя працівників. Щоб запобігти цьому, у коледжі особлива увага приділяється викладанню предметів «Основи охорони праці» та «Безпека життєдіяльності». Кожне практичне заняття – чи в майстернях навчального закладу, чи на підприємстві – розпочинається інструктажем з техніки безпеки. Крім того, постійними є зустрічі і з фахівцями державних органів, що покликані контролювати безпеку праці на робочих місцях.
Напередодні у Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбулась зустріч студентів гр. КІ -163 політехнічного коледжу та їх куратора Тетяни Олесіївни Матіяш з начальником Управління Держпраці у Хмельницькій області Олексієм Олександровичем Глушаковим та начальником відділу з питань гігієни праці Оленою Анатоліївною Токар. Тема зустрічі «Культура безпеки праці» була приурочена до Всесвітнього дня охорони праці, який відзначається щорічно 28 квітня. У цей день більш ніж в ста країнах світу проводяться заходи, спрямовані на привернення уваги громадськості до невирішених проблем охорони праці, створення безпечних і здорових умов праці, соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Серед основних питань, які були обговорені під час зустрічі – формування культури охорони праці майбутніх працівників, їх активна життєва позиція щодо власного життя та власної безпеки, свідоме дотримання правил безпеки на виробництві, питання трудової мотивації, що напряму впливає на безпеку праці, роль гігієни праці. Розглянуті питання відповідності робочих місць санітарно-гігієнічним вимогам, забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту, основні аспекти профілактики професійних захворювань, а також питання офіційного працевлаштування та гідних умов праці.
Під час лекції представники Управління Держпраці звернули увагу студентів на порядок оформлення трудових відносин, наголосили на тому, що роботодавець до початку роботи зобов’язаний роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я. Також роботодавець має ознайомити працівника з його правами на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.
http://km.dsp.gov.ua/index.php?newsid=4539

18119468_296712110754005_7323816814537048283_n 18119522_296712090754007_587427804909718063_n 18157333_296711967420686_4486531910434279756_n

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж