ІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту»

НовиниКоментарі Вимкнено до ІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту»
25.11.2021 р. була проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту» в режимі змішаної очної та заочної он-лайн форм із використанням платформи Zoom.
Конференція присвячена вшануванню світлої пам’яті Мороза Анатолія Сергійовича – проректора з економічних питань, головного бухгалтера Національного університету «Львівська політехніка», кандидата економічних наук, доцента, заслуженого працівника та відмінника освіти України, який зробив значний внесок у розвиток Хмельницького політехнічного фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка».
На сьогодні, було представлено доповіді, які стосуються розгляду сучасних аспектів економіки, менеджменту, формування технологічного потенціалу, приладобудування, автоматизації виробничих систем та використання інструментів інформаційного забезпечення, а також актуальних питань розвитку фахової передвищої та вищої освіти.
В процесі засідання, слід відмітити доповідь доктора наук, почесного професора Вроцлавського економічного університету, голови гміни Громадка – Даріуша Павліщи (Республіка Польща), який виділив ряд перспективних напрямів розвитку польсько-українського співробітництва в сфері навчання та підкреслив переваги фахової передвищої освіти в Україні.
Окремим блоком була задана тематика доповідей науковців-економістів: к.е.н., доцента Жежухи В. Й. та к.е.н. Павлової М. Б. В рамках доповідей було обговорено такі важливі поняття як «Інновації в бізнесі: еволюція концепцій та тренди сьогодення» і «Маркетингові підходи підприємства в умовах кризи».
Дискусійними стали питання, які стосуються розвитку прикладної механіки та комп’ютерної інженерії, що були представлені д.т.н., професором Мясіщевим О. А., к.т.н. Гордєєвим О. А., к.т.н., доцентом Пятіним І. С., к.т.н., доцентом Гавронським В. Є. та к.т.н., доцентом Бойчуком В. О.
Перехід до наступного етапу конференції забезпечила к.філ.н. Бурковська О.Б., що обґрунтувала особливості використання мови Інтернету як окремого функціонального стилю мовлення.
У роботі другої секції конференції було обговорено сучасні тенденції розвитку фахової передвищої освіти в Україні. З приводу висвітлення ключових аспектів зазначеної тематики, директор Хмельницького політехнічного фахового коледжу – д.е.н., доцент Овчарук О. В. зупинився на передовому досвіді освіти в коледжах США, виділивши переваги та елементи застосування в закладах фахової передвищої освіти, а директор інституту адміністрування та післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» – д.е.н., професор Пилипенко Л. М. деталізував досвід Німеччини для запровадження дуальної вищої та фахової передвищої освіти в Україні.
З метою обговорення окремих проблем фахової передвищої освіти в України, д.е.н., доцент Савіцький А. В. окреслив актуальні питання розвитку освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю «Менеджмент» в закладах фахової передвищої освіти, завідувач відділення економіки та менеджменту Шулякова О. В. представила сучасні технології модернізації освітнього середовища в закладі фахової передвищої освіти, а к.фіз.-мат.н. Ілаш Н. Б. – приклади використання професійно спрямованого матеріалу у процесі математичної підготовки фахівців економічного профілю в закладах вищої та фахової передвищої освіти.
Загалом, станом на 25.11.2021 р. до редколегії конференції було подано близько 70-ти тез доповідей, що свідчить про актуальність заявленої тематики.
За підсумками конференції вирішено продовжити розгляд обговореної проблематики в рамках ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, яка буде проведена на базі Хмельницького політехнічного фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка» у 2022 р. Як результат, заплановано видання наукового збірника матеріалів конференції, який в подальшому буде розміщений на офіційному сайті коледжу.

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж