Наукова діяльність студентів – один із методів формування компетенцій сучасного фахівця у сфері економіки і менеджменту

НовиниКоментарі Вимкнено до Наукова діяльність студентів – один із методів формування компетенцій сучасного фахівця у сфері економіки і менеджменту
«Наука – чудова прикраса і дуже корисне знаряддя» (Мішель де Монтень)
Наукова діяльність студентів – один із методів формування компетенцій сучасного фахівця у сфері економіки і менеджменту.
Сучасна організація освітнього процесу у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі НУ «Львівська політехніка» включає дві форми реалізації наукової діяльності студентів:
наукова діяльність, яка здійснюється в межах навчального процесу – пошукова діяльність при проходженні практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт, участь у семінарах, дискусіях, тренінгах, наукові виступи в межах навчальних занять та ін.
наукова діяльність поза межами навчального процесу – підготовка наукових публікацій, участь у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, проектах, форумах, гуртках тощо.
Студенти-бакалаври групи МЕБ-201 беруть участь не лише у заходах коледжу, а і у наукових заходах інших навчальних закладів.
Так, Гершук Василь представив свої тези «Маркетингові підходи в умовах кризи» (науковий керівник к.е.н. Павлова М. Б.) у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих вчених і студентів «Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні», яка відбулася на базі Львівського торговельно-економічного університету. Понад 150 здобувачів вищої освіти та молодих вчених з 10 університетів, 2 інститутів та 11 коледжів України, Білорусі та Молдови представили результати своїх дослідження щодо актуальних проблем теорії, практики і перспектив розвитку сучасного бізнесу. Матеріали конференції опубліковані в електронному збірнику тез доповідей.
Горєва Вероніка 2 квітня 2021 взяла участь у роботі IV Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді», де представила свою наукову роботу «Тенденції розвитку вітчизняних та світових роздрібних торговельних мереж» (науковий керівник к.е.н. Павлова М.Б.). Організатори наукового форуму – кафедра економіки та фінансів Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Цікаві спікери, актуальні теми доповідей викликали жвавий інтерес і супроводжувалися активною дискусією.
Участь у таких наукових заходах сприяє розвитку творчого мислення, індивідуальних здібностей, дослідницьких навичок студентів та дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, які творчо підходять до сприйняття знань.

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж