І міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту”

НовиниКоментарі Вимкнено до І міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту”
26.11.2020 р. на базі Хмельницького політехнічного коледжу Львівської політехніки в режимі он-лайн була проведена І міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту».
Було представлено ряд доповідей, які стосуються розгляду сучасних аспектів економіки, менеджменту, формування технологічного потенціалу, приладобудування, автоматизації виробничих систем та використання інструментів інформаційного забезпечення.
В процесі засідання, слід відмітити доповідь доктора наук, професора, заступника декана зі студентських питань Університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща) – Малгожати Каміенецької, яка висвітлила ряд перспектив розвитку польсько-українського співробітництва зі сторони впливу сучасних економічних відносин. Також професор деталізувала важливість спліт-таймінгу в механізмі сплати поточних зобов’язань з ПДВ.
Окремим блоком була задана тематика доповідей науковців-економістів: к.е.н., доцента Жежухи В. Й., к.е.н., доцента Савіцького А. В. та к.е.н. Павлової М. Б. В рамках доповідей було обговорено такі важливі поняття як «концепція реінжинірингу та нові виклики бізнес-середовища», «експортоорієнтоване управління промислового виробника», «торгівля за умов глобальних тенденцій».
Досить дискусійними стали питання, які стосуються розвитку прикладної механіки та конструкційних матеріалів, що були представлені к.т.н., професором Вельбоєм В. П. та к.т.н. Гордєєвим О. А.
Перехід до наступного етапу конференції забезпечила к.пед.н. Потапкіна Л.В., що актуалізувала проблематику готовності фахівців економічних спеціальностей до впровадження новітніх інформаційних технологій.
У роботі другої секції конференції було обговорено сучасні тенденції розвитку фахової передвищої освіти в Україні. З приводу висвітлення ключових аспектів зазначеної тематики, директор Хмельницького політехнічного коледжу – д.е.н., доцент Овчарук О В. зупинився на порівнянні системи фахової передвищої освіти України та системи доуніверситетської підготовки (на прикладі громадських коледжів США), а директор інституту післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» – д.е.н., професор Пилипенко Л. М. охарактеризував проблеми забезпечення інтегрованості системи фахової освіти в Україні.
З метою обговорення окремих проблем у сфері розвитку фахової перевищої освіти в України, завідувач відділення економіки та менеджменту Шулякова О. В., методист Ради директорів Капітан Г. В. та головний бухгалтер Хмельницького політехнічного коледжу Качеровська Л. В. обґрунтували власне бачення щодо формування стандарту фахової передвищої освіти, роботи Ради директорів, як координуючого органу в регіоні та знаходження шляхів уникнення недоліків зі сторони державного і приватного фінансування.
Загалом, станом на 26.11.2020 р. до редколегії конференції було подано більше 60-и тез доповідей, що свідчить про актуальність заявленої тематики.
За підсумками конференції вирішено продовжити розгляд обговореної проблематики в рамках ІІ міжнародної науково-практичної конференції, яка буде проведена на базі Хмельницького політехнічного коледжу у 2021р. Адміністрацією коледжу запропоновано започаткувати щорічну традицію проведення конференції. Як результат, заплановано видання наукового збірника матеріалів конференції.

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж