Практичне заняття-екскурсію провели для студентів-менеджерів на базі міського приватного підприємства “Мир моторов”

НовиниКоментарі Вимкнено до Практичне заняття-екскурсію провели для студентів-менеджерів на базі міського приватного підприємства “Мир моторов”

Підготовка висококваліфікованого фахівця потребує наближення освіти до потреб ринку праці. З цією метою у Хмельницькому політехнічному коледжі НУ «Львівська політехніка» в навчальний процес впроваджують елементи дуальної форми навчання. Днями викладач циклової комісії економіки та менеджменту Громик О.М. організувала та провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Організація виробництва» на тему: «Організація робочих місць на підприємствах» (екскурсія) зі студентами групи МЕ-171,172 спеціальність 073 «Менеджмент» на базі міського приватного підприємства «Мир моторов». Викладач впевнена, практичні заняття розвивають аналітичні можливості, мають великий виховний потенціал, допомагають перенести вже сформовані навички та вміння в практику. Такий вид діяльності викликає високу мотивацію, стимулює творчий пошук. До проведення заняття були запрошені директор Громов Павло Олександрович та майстер Бондарчук Ігор Федорович, які розповіли студентам про підприємство. Вони ознайомили студентів зі змістом, характером, сферою та перспективами майбутньої професійної діяльності, особливостями діяльності підприємства, з особливостями практичної роботи, з видами технологічних операцій. Ігор Федорович провів тренінг по роботі з діагностичним та вимірювальним інструментом. Проведено було екскурсію, щоб наглядно побачити робочі місця фахівця, ремонтного робітника, верстатника, отримати інформацію від практичних працівників, які були залучені до проведення заняття. Подання матеріалу було систематичним, доступним для сприйняття студентами. Відчувався постійний взаємозв’язок з аудиторією. Студенти брали активну участь в обговоренні тем, наводили приклади. Як зауважили студенти групи: «на практичному занятті ми дізнались багато нової та цікавої практичної інформації, дізналися про необхідність раціонального вибору і розміщення засобів праці, які мають забезпечити в процесі свого функціонування належну безпеку праці та ефективну діяльність людей,зайнятих виконанням виробничого процесу,отримали навички ефективної роботи в команді, дізналися, хто яку роль може виконувати в колективі, навчилися правильно отримувати, обробляти та передавати інформацію». На завершенні заняття підвели підсумки проведеної роботи по темі, яка вивчалася. Адміністрація Хмельницького політехнічного коледжу НУ «Львівська політехніка», викладачі циклової комісії та студенти коледжу висловлюють щиру подяку директору та робітникам фірми «Мир моторов» за надання можливості проведення заняття на базі цього підприємства.

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж