Проблеми реформування системи коледжів і технікумів в Україні

НовиниКоментарі Вимкнено до Проблеми реформування системи коледжів і технікумів в Україні

Освітяни, зазвичай, не беруть активної участі в політичному житті країни. Вони більше зосереджені на навчанні та вихованні студентської молоді, своєму професійному зростанні. Та, як зазначав У. Черчіль, посилаючись на слова давньогрецького мудреця, «навіть тоді, коли ми не цікавимося політикою, політика цікавиться нами». Це добре відчули представники ЗВО І-ІІ рівнів акредитації ще в 2014 році, коли Верховною Радою був прийнятий закон “Про вищу освіту”, що не відображав потреби технікумів та коледжів. Шляхом довгих предметних дискусій між фахівцями освітньої галузі та різними гілками влади було досягнуто компромісне рішення, яке стало основою прийнятого влітку закону “Про фахову передвищу освіту”. Цей закон мав би сприяти розвитку освітньої галузі та при його імплементації виник ряд проблем, які потрібно негайно вирішувати.
Як це зробити? Як достукатись до тих, хто має повноваження приймати відповідні рішення? Саме про це говорили провідні освітяни на Всеукраїнській конференції асоціації представників технікумів та коледжів «Місце фахової передвищої освіти в системі освіти України», що відбулась 5 грудня у Києві. Хмельниччину представляв голова Ради директорів області, директор Хмельницького політехнічного коледжу НУ «Львівська політехніка», доктор економічних наук, доцент Вадим Володимирович Овчарук. Він зазначив, що сьогодні освітяни змушені реагувати на політичні події, оцінювати дії представників влади з погляду їх впливу на розвиток суспільства та майбутнє країни. Дієвим інструментом захисту своїх позицій є створення у кожному регіоні при органах влади громадських організацій та активна співпраця з депутатським корпусом. Щодо Хмельниччини, то Вадим Володимирович вже сьогодні ставить завдання перед освітянами краю бути представленими в Громадській раді при ОДА та інших рівнях влади, щоб не лише рекомендувати, а й брати участь в управлінні галуззю.

З гордістю хочеться відмітити, що освітян активно підтримує народний обранець від Хмельниччини Сергій Петрович Лабазюк. Він переконаний у необхідності всебічного сприяння розвитку передвищої освіти та вважає це необхідною складовою досягнення економічного благополуччя країни. Ним був організований брифінг.

Сергій Петрович багато робить для підтримки освітньої галузі нашої області, є частим гостем навчальних закладів, зокрема Хмельницького політехнічного коледжу, знає наші проблеми та бачить перспективи. На жаль, не кожна область може похвалитись такою тісною співпрацею з депутатським корпусом і, як наслідок, проблеми освітян знову потребують вирішення. Для цього народний обранець планує створити у Верховній Раді депутатську робочу групу, яка займатиме державницьку позицію у питаннях розвитку освітянської галузі. Сподіваємось на продовження фахової розмови та мудрі, виважені рішення, і, як наслідок, — покращення стану справ в освітній галузі, що посприятиме економічному розквіту держави.

Вельмишановні освітяни!
Коли ж, як не сьогодні, ми повинні бути згуртовані для відстоювання наших інтересів? Хто ж як не ми, найкраще знаємо проблеми фахової передвищої освіти! Хто, як не ми, маємо вказати владі на способи їх вирішення? Саме тому нагально постало питання про створення громадських організацій на місцях, які будуть впливати на позитивне вирішення проблемних освітніх питань.

За результатами конференції була прийнята резолюція до законодавчої і виконавчої гілок влади.

Громадська організація

«Всеукраїнська Асоціація працівників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації»

03049, м. Київ, вул. Стадіонна, 2 /10

телефон-факс (044) 245-35-98, тел. (044) 245-51-98

e-mail: vho_association2017@ukr.net

web-сайт: http://go-association.com.ua

РЕЗОЛЮЦІЯ

учасників Всеукраїнської конференції представників технікумів і коледжів

«Імплементація Закону України «Про фахову передвищу освіту»

м. Київ 05 грудня 2019 року

Обговоривши стан імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту» та проаналізувавши Програму діяльності Уряду освітянські громади технікумів і коледжів глибоко стурбовані, що Уряд України та Верховна Рада України ІХ скликання продовжує реалізацію злочинної програми з руйнації інтелектуального капіталу держави – освіти України.

На сьогоднішній день приймаються Урядом та схвалюються Верховною Радою України Програми дій, які позиціонують фахову передвищу освіту з професійно-технічною освітою, як одну ланку освіти – професійна.

Ці два складники освіти не є тотожними і мають чітке розмежування, яке вже закріплене чинними законодавчими актами, що прийняті Верховною Радою України, зокрема, Законами України «Про освіту» та «Про фахову передвищу освіту».

Учасники Всеукраїнської конференції вирішили:

 1. Звернутися до Верховної Ради України з проханням внести зміни до Бюджетного кодексу України щодо фінансування державних закладів фахової передвищої освіти (які були переведені на фінансування за рахунок видатків з місцевого бюджету Законом України «Про державний бюджет України на 2018 рік») починаючи з 2020 року за рахунок видатків державного бюджету.

 2. Звернутися до Кабінету Міністрів України:

 • припинити руйнівну політику щодо закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації та не допустити порушення чинного законодавства щодо злиття двох ланок освіти – професійно-технічної та фахової передвищої, які не ототожнюються між собою та відповідають різним рівням, як Національної рамки кваліфікації, так і Міжнародної;

 • негайно внести зміни до Програми діяльності Уряду (постанова від 29.09.2019 №849; схвалена ВРУ 04.10.2019р.), виклавши ціль 1.3 у такій редакції: «професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта» замість «професійна (професійно-технічна та фахова передвища освіта)» у відповідності до базового Закону України «Про освіту» та спеціальних Законів України «Про фахову передвищу освіту» та «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;

 • сприяти розвитку фахової передвищої освіти на державному рівні, в тому числі шляхом фінансування її за рахунок видатків з державного бюджету;

 • забезпечити нормативно-правову базу щодо виділу закладів фахової передвищої освіти із структури закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації;

 • зобов’язати Міністерство освіти і науки України створити структурний підрозділ фахової передвищої освіти;

 • зобов’язати Міністерство освіти і науки України провести через засоби масової інформації роз’яснення суспільству про рівень, місце і роль фахової передвищої освіти у розвитку економіки України.

 1. Вимагати від Міністерства освіти і науки України:

 • створити структурний підрозділ фахової передвищої освіти;

 • створити Інститут фахової передвищої освіти при Національній академії педагогічних наук України шляхом відокремлення Лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах із структури Інституту професійно-технічної освіти;

 • організувати робочі групи із представників закладів фахової передвищої освіти за спеціальностями при науково-методичних комісіях для розробки Стандартів фахової передвищої освіти;

 • при впровадженні Європейської рамки кваліфікації фахову передвищу освіту позиціонувати на рівні, який забезпечить академічну мобільність та ступеневу освіту випускникам закладів фахової передвищої освіти у заклади вищої освіти, в тому числі в європейському просторі;

 • неухильно виконувати заходи, затверджені Наказом МОН України №1228 від 24.09.2019 «Про затвердження плану заходів з організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 06.06.2019р. №2745-VIII «Про фахову передвищу освіту»;

 • ініціювати проведення Круглого столу за участю Народних депутатів України, представників Уряду, громадських організацій та представників фахової передвищої освіти з метою обговорення та вирішення проблем щодо розвитку фахової передвищої освіти.

 1. Звернутися до Служби безпеки України з проханням з’ясувати чи не міститься у діях чиновників, які об’єднали професійно-технічну та фахову передвищу освіти у одну освітню ланку – професійну освіту (збурюючи тим самим освітні колективи, в умовах війни з Росією та негативно впливає на рейтинг Президента України) ознак заподіяння шкоди безпеці держави. Копію звернення направити Президенту України.

 2. Головам місцевих осередків Асоціації ініціювати створення обласних громадських організацій з метою розвитку фахової передвищої освіти за регіонами з широким залученням громадськості, працедавців та засобів масової інформації.

Резолюцію підтримали учасники Всеукраїнської конференції – одноголосно.

Член правління ГО «Всеукраїнська Асоціація

працівників вищих навчальних

закладів І-ІІ рівнів акредитації»                                                     В.В. Овчарук

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж