Вітаємо директора Вадима Володимировича Овчарука з успішним захистом дисертації та здобуттям наукового ступеня доктора економічних наук!!!

НовиниКоментарі Вимкнено до Вітаємо директора Вадима Володимировича Овчарука з успішним захистом дисертації та здобуттям наукового ступеня доктора економічних наук!!!

27 червня на підсумковій педагогічній нараді колектив Хмельницького політехнічного коледжу НУ «Львівська політехніка» щиро привітав свого директора Вадима Володимировича Овчарука з успішним захистом дисертації та здобуттям наукового ступеня доктора економічних наук!!! Честь озвучити вітальну промову була надана найстаршому педагогічному працівнику, що викладає у коледжі математику з дня заснування навчального закладу, Заслуженому працівнику освіти Ользі Юріївні Осиповій.
Захист наукової роботи Вадима Володимировича на тему: «Системи адміністрування в управлінні підприємствами з урахуванням євроінтеграційних процесів» відбувся 6 травня 2019р. у Національному університеті «Львівська політехніка». За словами офіційного опонента доктора економічних наук Батченко Л.В., дисертаційна робота Вадима Володимировича виконана на високому науково-теоретичному рівні, містить нові науково підтверджені результати, що дозволяють вирішити таку важливу науково-прикладну проблему як побудова та використання систем адміністрування на підприємствах з урахуванням євроінтеграційних процесів.
5 примірників видання надійшло до бібліотеки коледжу: Овчарук В.В. Системи адміністрування в управлінні підприємствами євроінтеграційних процесів: Дис. д-ра екон. наук : 08.00.04/М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Львів. політехніка”.-Львів,2019 .-459 с.-(іл.) .-Бібліогр.: с. 410-447 (358 назв)

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж