Олімпіади на відділені Інженерної механіки

НовиниКоментарі Вимкнено до Олімпіади на відділені Інженерної механіки

Щорічно, з метою підвищення якості підготовки фахівців, виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, прищеплювання студентам зацікавленості та любові до обраної професії, на відділенні інженерної механіки проводиться низка олімпіад з фахових дисциплін. Це очні змагання студентів у творчому застосуванні теоретичних знань та умінні вибрати оптимальні шляхи і методи розв’язання предметних задач. У них беруть участь студенти, які на час проведення олімпіади вивчають або закінчили вивчати відповідну дисципліну.

Цьогоріч проведено три олімпіади з різних дисциплін, що вивчаються студентами спеціальності 131 Прикладна механіка і 133 Галузеве машинобудування. Ініціаторами їх підготовки та проведення стали завідувач віддлення «Інженерна механіка» Матвєєв О.В., голова циклової комісії «Інженерна механіка» Торопов Є.Є., викладачі спеціальних дисциплін Вельбой В.П., Докторук В.П., Зеленська Л.І. , Фрімерштейн Г.О., Мельник Р.Ф. та Остроушко О.Ю.

29 травня відбулась олімпіада з інженерної та комп’ютерної графіки, організована викладачами Тороповим Є.Є., Мельник Р.Ф., Остроушко О.Ю. Учасники мали змогу продемонструвати знання, вміння та навички, необхідні для викладання технічних ідей за допомогою креслень, розуміння за кресленнями конструкції та принципу дії зображеного механізму, володіння засобами та методами зв’язку конструктора з комп’ютером при розробці конструкторської документації.
У фіналі олімпіади взяли участь 11 студентів 2 курсу. Переможцями стали:
1місце: Поліщук Ярослав, гр.ПМ171;
2 місце: Осадчий Максим, гр.ПМ172;
3 місце: Кірпічов Дмитро, гр.ПМ1 Іванцюк Давид, гр.ПМ171.

30 травня відбувся фінал олімпіади з основ обробки матеріалів, інструменту та технології конструкційних матеріалів, організованої викладачем Докторуком В.П. Перевірка рівня знань проводилась шляхом виконання письмової роботи, тестових та практичних завдань, під час яких студент повинен продемонструвати знання властивостей матеріалів, з яких виготовляють різальний інструмент, геометричні елементи різальної частини інструментів та зрізаємого шару металу; сили, що виникають в процесі різання та їх дію на систему верстат – пристрій – інструмент – деталь (ВПІД); зношення інструменту, стійкість та швидкість різання, що допускаються різальними властивостями інструмента; елементи конструкції різального інструмента і основні дані для його проектування; види механічної обробки методику розрахунку та табличного вибору режимів обробки; класифікацію сталей, чавунів кольорових металів та сплавів;будову та основні властивості металів;діаграми стану металів та сплавів; термічну обробку металів; призначення металів. Всі учасники олімпіади продемонстрували своє вміння правильно вибрати різальний інструмент, його геометричні параметри та матеріали в залежності від матеріалу, що обробляється, та умов його обробки; призначити оптимальний режим для різних видів механічної обробки, користуючись стандартами, довідковою літературою та практичними даними виробництва, засобами електронно-обчислювальної техніки; провести відповідне уточнення призначеного режиму різання по конкретній моделі верстата; виконати елементи нормування робіт на верстатах з ПУ; визначати твердість металів; користуватися діаграмами стану металів та сплавів; розшифровувати марки матеріалів; вибирати види термічної обробки та основні методи отримання заготівок.
Найкращими за результатами олімпіади стали наступні студенти :
1місце: Маснюк Роман, гр. ПМ – 162;
2місце: Васильков Ілля, гр. ПМ – 162;
3місце: Шеремета Вадим., гр. ПМ – 162; Фурдуй Ігор., гр. ПМ – 161.
Необхідно також відмітити повні та грамотні відповіді наступних студентів: Кривенка Владислава, Бахурського Максима з гр. ПМ – 161 та Гурніцького Ярослава, Шеремети Владислава з гр. ПМ – 162.

12 червня відбувся фінал олімпіади з технічної механіки, організованої викладачами Зеленською Л.І. та Фрімерштейном Г.О. Завдання включали в себе тест з перевірки теоретичних знань та включали практичну частину з використанням програми «Компас 3D». Участь взяли 8 студентів 2 курсу. Переможцями стали:
1місце: Машталер Володимир, гр.ПМ171;
2місце: Заверуха Костянтин, гр.МГ171;
3місце: Яцков Богдан, гр.ПМ171, Савчук Назарій, гр.МГ171.

В цілому, за результатами трьох олімпіад, можна стверджувати , що студенти відділення інженерної механіки ХПК мають глибокі знання й практичні навички і тому стають висококваліфікованими, затребуваними на ринку праці фахівцями.

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж