ВІДКРИТЕ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ НА ТЕМУ”Створення багатофайлових проектів. Робота в команді”

НовиниКоментарі Вимкнено до ВІДКРИТЕ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ НА ТЕМУ”Створення багатофайлових проектів. Робота в команді”

Товариство ІТ-фахівців майбутнього – це суспільство інноваторів, людей з креативним та критичним мисленням, з гнучкістю розуму та емоційним інтелектом, справжніх винахідників, які вміють чітко висловлювати свої думки і позицію, переконувати інших, доводити свою думку. Тому, що саме вони стають рушіями прогресу та розвитку і науки, і економіки, і суспільства.  Швейцарська неурядова організація World Economic Forum в своєму звіті зазначила, що в майбутньому особистісні характеристики людини будуть цінуватися більше, ніж практичні знання, яким можна навчитися. Це добре розуміють у Хмельницькому політехнічному коледжі НУ «Львівська політехніка» і тому наряду з глибоким вивченням спеціальних дисциплін приділяють значну увагу розвитку у студентів навиків командної роботи, креативності, витримки, критичного мислення та емоційного інтелекту, що в майбутньому стає конкурентними перевагами наших випускників.  5 лютого викладач Валентина Вікторівна Гуменна в групі ПІ-171 провела відкрите лабораторно – практичне заняття з дисципліни «Основи програмування» на тему «Створення багатофайлових проектів. Робота в команді». У групі було визначено лідерів команд, які із наявних студентів сформували склад команди, визначились з назвою та вибрали завдання. Насамперед, за допомогою сучасної інформаційно – комунікаційної технологіі тестування Gogle Form з використанням смартфонів було перевірено рівень теоретичної підготовки учасників команд до виконання практичних завдань. Кожна з команд показала досить високі результати, які були майже рівні. Вже починаючи з початкових курсів, у коледжі широко використовують в навчальному процесі метод проектів як індивідуального, так і групового виконання. Працюючи над власними проектами, студенти вчаться розглядати проблему не одностороньо, фрагментарно, а цілісно: підходити до вирішення будь-якої проблеми комплексно. Під час лабораторно – практичного заняття лідери на свій розсуд розподілили роботу між членами команд. Відбулось жваве обговорення різних варіантів вирішення проблеми. Студенти завзято працювали на програмною реалізацією проекту. Кожен програмував власний модуль у багатофайловому проекті. Обстановка панувала напружена, але надзвичайно творча та робоча. Відведений на виконання час пролетів швидко. І ось мить демонстрації та захисту проекту. Члени команди як могли підтримували свого лідера – і вдалими відповідями на запитання, і власними емоціями. Так стверджується дружба, взаємоповага та виручка, формується справжня команда програмістів. Далі лідери оцінили внесок кожного члена своєї команди, а команди оцінили роботу лідерів. Перші командні проекти – завжди складні і непрогнозовані. Але це великий і незабутній досвід, який буде ще довго аналізуватись, обговорюватись та згадуватись. І навіть через десятки років на зустрічах випускників. Програміст – професія творча! Творчому мисленню потрібен постійний розвиток і джерело енергії, широта поглядів, оптимізм, а також активний відпочинок. І все це є у Хмельницькому політехнічному коледжі НУ «Львівська політехніка»! Надихайтесь!

51376311_619177725174107_13449569828339712_o 51395145_619177875174092_7917575839976259584_o

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж