Наукова діяльність

Напрями наукової діяльності

 1. Залучення наукових працівників з наукових установ і організацій Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та науковими установами і організаціями академій науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на основі трудового договору (контракту) для провадження освітньої і наукової діяльності, зокрема до підготовки аспірантів і докторантів, підготовки та експертизи підручників, навчальних посібників, освітніх програм та стандартів вищої освіти для забезпечення навчального процесу у фаховій передвищій та вищій освіті.
 2. Проведення наукових заходів, семінарів, круглих столів та міжнародно-практичних конференцій із залученням представників державних органів влади, підприємств, докторантів, аспірантів, науковців, викладачів закладів фахової передвищої та вищої освіти, студентів та усіх зацікавлених осіб.
 3. Написання та видання науково-педагогічними працівниками статей, тез доповідей, підручників, монографій, а також методичних рекомендацій до проведення практичних занять, які містять елементи науковості та відповідають нормативам ліцензійних вимог до провадження освітньої діяльності в рамках фахової перевищої та вищої освіти.
 4. Організація наукових досліджень молодих вчених, докторантів та аспірантів на базі наукових установ і організацій Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.
 5. Організація систематичної виробничої практики студентів із забезпеченням їх безпосередньої участі у проведенні наукових досліджень з метою підготовки дипломних кваліфікаційних проектів та робіт.
 6. Участь у студентських олімпіадах на місцевому та регіональному рівнях.
 7. Організація подання студентських наукових робіт на всеукраїнський конкурс.
 8. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців на основі інтеграції науки та практичного досвіду підприємств Хмельницької області та інших регіонів України.
 9. Провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної діяльності з метою оприлюднення та поширення результатів наукових досліджень.
 10. Забезпечення набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності.
 11. Участь у розробленні та виконанні державних цільових програм економічного та соціального розвитку.
 12. Проведення спільних наукових досліджень, експериментальних та інноваційних розробок тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету та власних надходжень.
 13. Участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об’єднань, інноваційних структур та інших організаційних форм співробітництва.
 14. Напрацювання та подання грантових пропозицій в рамках національних та міжнародних грантових програм.
 15. Впровадження спільно створених інноваційних продуктів у виробництво, інші галузі економіки тощо.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту», яка відбудеться 25 листопада 2021 року у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі Національного університету «Львівська політехніка» (м. Хмельницький, Україна).

До участі в конференції запрошуються представники державних органів влади, підприємств, докторанти, аспіранти, науковці, викладачі закладів фахової передвищої та вищої освіти, студенти та усі зацікавлені особи.

ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО: до 24 листопада 2021 р. (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету krfpp_khpc@ukr.net:

– заявку на участь у конференції;

– електронний варіант тез.

Усі учасники конференції отримають:

 1. Програми конференції (у разі необхідності).
 2. Сертифікат учасника (у разі необхідності), де буде зазначена загальна кількість годин (6-10 годин).
 3. Електронний збірник конференції, який буде розміщено:

– на офіційному веб-сайті коледжу: http://www.hpk.edu.ua

– на інформаційних платформах у бібліотеках України

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦЇЇ БЕЗКОШТОВНА!

  Програма I МНП конференції ХПК, 26.11.2020
  Програма II МНП конференції ХПК, 25.11.2021
  Програма ІII МНП конференції ХПК, 24.11.2022
  Бібліографічний покажчик ХПК
  Макет Збірника наукових праць ХПК
  Макет Збірника наукових праць ХПК 2
  Макет Збірника наукових праць ХПК 3

 

 

© 2015-2023 Хмельницький політехнічний коледж