Subject Commission on Economics and Management

The leading place in the training of specialists in the economy of the enterprise and production organization is the subject commission of Economics and Management. 11 specialists are involved in the work. Among them - the candidate of economic sciences, 3 teacher-methodologist, specialist of the highest category.

Teachers of the subject commission proceed from the assumption that only the perfect knowledge of the tendencies, laws of development of the socially oriented economy can become the basis for providing future specialists, economists and managers the ability to make decisions on their own, skillfully use market and administrative mechanisms for managing the development of the enterprise in a rapidly changing external and internal environment.

Specialists of the subject commission on economics and management are constantly working on their qualification and scientific level, they are engaged in research work, take part in international scientific-practical conferences, all-Ukrainian scientific and practical round tables. Much attention is paid to the research work of students who present their scientific work at the All-Ukrainian Student Scientific Conference "Creative Youth Search - A Course on Effectiveness".

Teachers of the subject commission are constantly working on their qualification and scientific level, they are engaged in research work. Among the achievements of the cycle commission, publications: Valiavina O.T. "On the organization of computer training of economists and managers", Gromyk O.M. "To the problems of increasing the risk-protection of industrial enterprises", "The role of practical training in the training of junior specialists in the specialty" Economics of Enterprise ", Frimershtein G.O. "Drives of the technological equipment of metalworking industries", Doktoruk E.V. "Features and prerequisites for attracting intellectual potential to overcome the consequences of the crisis", "Prerequisites and principles of forming the management system of intellectual potential of the enterprise", Kaidanovska O.M. "Development of the of automated control system and analysis of the goods movement through a warehouse for temporary storage", Gavronska N.M. "On the accounting issue and inventory control ", "Documentation problems and document circulation in the confectionery industry".

Realization of the activity prospects of the subject commission is to improve the quality of students' training and obtain them necessary for the professional activity of knowledge, skills and abilities.

Безымянный

 

 

Викладацький склад

 Громик

Громик
Олена Миколаївна

Голова циклової комісії
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування(1988р.), економіст

 Qualification

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач, викладач-методист

 Діяльність
Очолює циклову комісію економіки та менеджменту з 2004 року. Нагороджена знаком “ Відмінник освіти України ”. Приймала участь у  міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, має наукові праці у фахових виданнях, друковані матеріали наукових конференцій та статей в різних виданнях. Останнім приймала участь у ІІІ міжнародній практичній конференції “ Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти на тему: “ Стан та проблеми забезпечення галузей економіки України кадрами робітничих професій ” 19-22 травня 2013 року.
 Шулякова

Шулякова
Оксана Василівна

Завідувач відділення
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля(2003р.), менеджер-економіст

 Qualification

Спеціаліст першої категорії

Діяльність
За сумлінну працю, заслуги в реалізації завдань національної політики в галузі освіти, вагомий особистий внесок у навчання і виховання студентської молоді нагороджена почесною грамотою управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Веде наукову роботу, брала участь у засіданні круглого столу “Кредитний ринок Хмельниччини”, Всеукраїнській студентській науковій конференції.

 

 Валявіна

Валявіна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування(1981р), інженер-економіст

 Qualification

Спеціаліст вищої категорїі, старший викладач, відмінник освіти

Діяльність
Трудова діяльність спрямована на підготовку і виховання висококваліфікованих спеціалістів з менеджменту та економіки. Нагороджена знаком “ Відмінник освіти України”
 Фрімерштейн

Фрімерштейн
Григорій Олександрович

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування (1974р.), інженер-механік

Комп’ютерні системи та мережі

 Qualification

Спеціаліст вищої категорії

Діяльність
Постійно працює над удосконаленням організації навчального процесу, впровадженням інноваційних технологій навчання. Передає молодим викладачам досвід роботи.

 

 Гавронська

Гавронська
Наталя Миколаївна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля(2003р.), економіст

 Qualification

Спеціалістпершоїкатегорії

 Дисципліни, які викладає 
Бухгалтерський облік

 

 Ребедюк

Ребедюк
Наталя Олександрівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля(2001р.), менеджер-економіст

 Qualification

Магістр економіки

 Дисципліни, які викладає 
Економіка підприємства

 

 Кайдановська

Кайдановська
Олена Миколаївна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля(1998р.), інженер-економіст

 Qualification

Спеціаліст першої категорії

Діяльність
Працювала у наукових дослідженнях факультету економіки та менеджменту Хмельницького національного університету за напрямком зовнішньоекономічної діяльності (№ ДР 0106U001007),  в обґрунтуванні теоретичного положення, щодо розробки та удосконалення програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України  (довідка ДМСУ від 12.07.05);

Приймала участь у 10 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях  молодих вчених в Україні і Білорусії, має 11 наукових праць у фахових виданнях, друкованих матеріалах наукових конференцій та статей в інших виданнях.

 

 Докторук

Докторук
Євгеній Валерійович

Викладач спецдисциплів
 Освіта

Хмельницький національний університет (2004р.), менеджер-економіст

 Qualification

Спеціаліст вищої категорії, здобув науковий ступень кандидат економічних наук

Діяльність
Викладач веде прикладні наукові дослідження у відповідній галузі, результатами якої є написання 2 статей з відповідної тематики та підготовка студентів для участі у наукових конференціях молодих учених з результатами досліджень, отриманих студентами під час виконання практичних робіт з статистики. Загальний науковий здобуток викладача налічує 21 наукову працю.
 Ляховець

Ляховець
Вікторія Володимирівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Хмельницький технологічний університет Поділля (1998р.)

 Qualification

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж