Motor vehicle transport

Comments Off on Автомобільний транспорт
Specialty 
124 «Автомобільний транспорт» 
Branch of Knowledge 
0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» 
Qualification 
технік-механік 
Term of studies 
3 years 10 months (based on 9 classes), 
 
2 years 10 months (based on 11 classes).

 

Із збільшенням кількості одиниць автомобільно-транспортної техніки на теренах Хмельницької області, і збільшується потреба у кваліфікованих кадрах для ремонту та підтримки працеспроможності автомобілів.

У нашому навчальному закладі проводять підготовку фахівців за цією спеціальністю, надаючи перевагу практичному навчанню, яке проводять у кабінетах та лабораторіях із спеціально обладнаними стендами, вузлами автомобілів, макетами, комп’ютерною технікою, методичною документацією.

Якісну підготовку фахівців за спеціальністю забезпечують досвідченні викладачі, які спрямовують свою діяльність на вивчені сучасних технологій транспортної індустрії, що дозволяє студентам з легкістю працювати із закордонними марками автомобілів та деталями до них.

Також оволодівають знаннями, навиками в області теорій, конструкцій, ремонту, технічного обслуговування автомобілів і навчаються використовувати свій творчий підхід у вирішенні наукових і практичних завдань, навчаються успішно керувати сучасним складним автомобільним господарством.

 

The training of specialists is carried out on the basis of the following basic laboratories and classes:

 • автомобільних двигунів;
 • електрообладнання автомобілів;
 • технічні експлуатації автомобілів;
 • ремонту автомобілів;
 • interchangeability, standardization and technical measurements;
 • technical mechanics;
 • mechanical workshops;
 • правил дорожнього руху;
 • industrial electronics;
 • технологічного оснащення;

 

Graduates have the opportunity to continue their studies:

 • В державному університеті “Львівська політехніка”
 • В Хмельницькому Національному університеті

 

Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності:

 • механік;
 • механік автомобільної колони (гаража);
 • механік з ремонту транспорту;
 • механік дільниці;
 • механік цеху;
 • механік виробництва;
 • технік-конструктор (механіка);
 • технік-технолог (механіка);
 • технік з підготовки виробництва;
 • інспектор з охорони праці;
 • інспектор шляховий;
 • інструктор виробничого навчання;
 • майстер виробничого навчання;
 • інструктор з навчання практичної їзди;
 • майстер навчального полігону;
 • начальник гаража;
 • начальник відділу транспорту;
 • начальник майстерні;
 • начальник зміни;
 • майстер виробничої дільниці;
 • майстер з ремонту транспорту;
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів;
 • майстер зміни;
 • майстер контрольний (дільниці, цеху);
 • майстер основної виробничої дільниці;
 • майстер цеху.

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж