У національному рейтингу університетських акредитаційних експертиз Львівська політехніка посідає третє місце

NewsComments Off on У національному рейтингу університетських акредитаційних експертиз Львівська політехніка посідає третє місце

За версією Центру міжнародних проєктів «Євроосвіта» акредитаційні експертизи, які здійснює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) в закладах вищої освіти України, найбільш комплексно й адекватно характеризують ефективність роботи університетів України.

У зв’язку з цим Центр «Євроосвіта» запроваджує рейтинг університетських акредитаційних експертиз (Rae), який визначають за результатами проведення акредитацій освітніх програм НАЗЯВО в закладах вищої освіти України за весь період проведення акредитацій (вересень 2019 року – грудень 2022 року).

Рейтинг Rae для окремо взятого ЗВО обчислюють за такою формулою:

Rае = 0.25Ка + 0.15Kз + 0.4Ку – 0.2Кн

де:

 • Ка – загальна кількість акредитованих освітніх програм;
 • Кз – кількість акредитованих освітніх програм, визначених як «зразкові»;
 • Ку – кількість акредитованих терміном на 1 рік освітніх програм, які визначені як «умовні»;
 • Кн – кількість освітніх програм, що пройшли акредитаційну експертизу, але не отримали сертифікат про акредитацію й отримали статус «неакредитація».

За підсумками розрахунку рейтингу університетських акредитаційних експертиз визначено десять кращих ЗВО України:

 1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 0,53
 2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 0,48
 3. Національний університет «Львівська політехніка» – 0,471
 4. Сумський державний університет – 0,429
 5. Харківський національний університет радіоелектроніки – 0,426
 6. Національний університет біоресурсів і природокористування України – 0,415
 7. Національний університет «Києво-Могилянська академія» – 0,34
 8. Львівський національний університет імені Івана Франка – 0,321
 9. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 0,082
 10. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 0,036

Джерело: https://lpnu.ua/news/u-natsionalnomu-reitynhu-universytetskykh-akredytatsiinykh-ekspertyz-lvivska-politekhnika

© 2015-2023 Хмельницький політехнічний коледж