ІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту»

NewsComments Off on ІІІ Міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту»
29 листопада 2022 р. у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі Львівської політехніки була проведена ІІІ міжнародна науково-практична конференція на тему «Актуальні проблеми сучасної науки, розвитку технологій та менеджменту» в режимі змішаної очної та заочної он-лайн форм із використанням платформи Skype.
З урахуванням умов військового стану в Україні під час роботи конференції представлено доповіді, які стосуються розгляду сучасних аспектів економіки, менеджменту, формування технологічного потенціалу, приладобудування, автоматизації виробничих систем та використання інструментів інформаційного забезпечення, а також актуальних питань розвитку фахової передвищої та вищої освіти.
В процесі засідання, слід відмітити доповідь доктора економічних наук, доцента Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні – Адама Буяка (Республіка Польща), який виділив актуальні проблеми обліку людського капіталу в умовах зростання української міграції до Польщі.
Окремим блоком була задана тематика доповідей науковців-економістів: д.е.н., доцента Савіцького А. В., к.е.н. Павлової М. Б. та к.е.н., доцента Власюк Ю. М. В рамках доповідей було обговорено економічні проблеми розвитку вітчизняних суб’єктів господарювання в умовах військового стану. Зокрема, виділено концептуальні основи розвитку виробничого потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу України, як рушійної складової економічного зростання країни, проблеми розвитку бізнесу та альтернативні способи зберігання зерна у випадку виникнення дефіциту елеваторних потужностей.
У роботі другої секції конференції було обговорено сучасні тенденції розвитку фахової передвищої освіти в Україні. З приводу висвітлення ключових аспектів зазначеної тематики, директор Хмельницького політехнічного фахового коледжу – д.е.н., доцент Овчарук В. В. зупинився на проблематиці організації безпечного освітнього простору в закладах фахової передвищої освіти в умовах російської агресії, а викладач-методист, викладач вищої категорії, директор Маріупольського будівельного фахового коледжу – Білай А. В. представив деталізований приклад співпраці ВСП «Хмельницький політехнічний фаховий коледж НУ Львівська політехніка» та Маріупольського будівельного фахового коледжу з приводу окреслених питань.
Дискусійними стали питання, які стосуються розвитку технологій та комп’ютерної інженерії, що були представлені д.т.н., професором Мясіщевим О. А., к.т.н., доцентом Пятіним І. С. та к.т.н., доцентом Гавронським В. Є. В межах секції було розглянуто розробку БПЛА великої вантажопідйомності із програмним забезпеченням протидії радіоперешкодам та особливості військового зв’язку на базі програмно-керованого радіо. Надалі, к.пед.н. Потапкіна Л. В. актуалізувала питання електронного документообігу як прояву розвитку інформаційних технологій в період військового стану.
На завершення викладач-методист, викладач вищої категорії Кам’янець-Подільського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну – Соловей О.О. представила доповідь на тему: «Популяризація енергозбереження серед майбутніх фахівців галузі архітектури та будівництва».
Загалом, станом на 29.11.2022 р. до редколегії конференції було подано більше 80-ти тез доповідей, що свідчить про актуальність заявленої тематики.
За підсумками конференції вирішено продовжити розгляд обговореної проблематики в рамках ІV міжнародної науково-практичної конференції, яка буде проведена на базі Хмельницького політехнічного фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка» у 2023 р. Як результат, заплановано видання наукового збірника матеріалів конференції, який в подальшому буде розміщений на офіційному сайті коледжу у розділі «наукова діяльність».

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж