ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

NewsComments Off on ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

«В усіх науках і мистецтвах
плодом є вірна практика.»
Григорій Сковорода

Сучасне життя ставить перед випускниками коледжу вимогу: „Не лише знай, але і вмій”. Не дарма, мабуть, кажуть, що теорія має пройти іспит практикою. Практичне навчання є невід’ємною складовою навчального процесу. Найважливіше завдання сучасної вищої школи – підготовка компетентного, гнучкого, конкурентно – спроможного фахівця. Власне, в коледжі практичному навчанню приділяється величезна увага. Питання проведення практик розглядається на засіданнях педрад, методичних рад, засіданнях циклових комісій тощо. Ринок праці сьогодні вимагає чіткого визначення компетентності спеціаліста різного рівня, розкриття його професійної майстерності. Поставлені завдання можуть успішно виконати лише ті фахівці, які добре володіють теоретичними знаннями і практичними навиками. В галузі ІТ – технологій фахівець повинен не тільки все знати, а й бути креативним, комунікабельним, володіти гнучкістю розуму, вміти працювати в колективі, досконало володіти іноземною мовою. Цих якостей він набуває ще в студентські роки. Тому в навчальному процесі слід використовувати такі форми, методи і способи практичного навчання, які б допомогли студенту бути висококваліфікованим спеціалістом.
На відділенні програмної інженерії вже стало традицією запрошувати представників різних ІТ – компаній для співпраці у підготовці ІТ –фахівців. На днях відбулись такі зустрічі студентів 3-4 курсів з представниками компаній QATestLаb та Web System. Спікери презентували різні напрямки діяльності компаній, дали відповіді на запитання студентів, надали пропозиції для проходження технологічної та переддипломної практик, запропонували безкоштовні онлайн – курси для набуття нових професійних знань і навичок, та підвищення фахового рівня, щоб стати затребуваним, конкурентноспроможним фахівцем.

© 2015-2023 Хмельницький політехнічний коледж