Надходження літератури

№ п/п Автор та заголовок Місце вид. Рік Кіл-сть
1 Поважний О.С. Фінанси підприємств Львів 2015 4
2 Крикавський Є. Логістика для економістів Львів 2014 20
3 Крикавський Є.Г.. Люльчак З.С. Економіка і фінанси підприємств Львів 2013 20
4 Кузьмін О.Є. Менеджмент: графічна та табличка візуалізація Львів 2015 15
5 Вознюк Г.Л. Українська мова (за професійним спрямуванням) Львів 2017 50
6 Загородній А.Г. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності Львів 2014 2
7 Загородній А.Г. Теорія економічного аналізу Львів 2012 2
8 Коваль З.О. Менеджмент персоналу Львів 2014 2
9 Економіка праці і соціально-трудові відносини Львів 2016 30
10 Крикавський Є.В. Маркетинговий менеджмент Львів 20114 2
11 Дрогомирицька Х.Т. Теорія ймовірностей та математична статистика Львів 2012 15
12 Збірник задач з теорії ймовірностей Львів 2012 20
13 Лопатинський І.Є. Збірник задач з фізики Львів 2016 15
14 Яворський В. Основи теоретичної хімії Львів 2016 15
15 Збірник задач з диференціальних рівнянь Львів 2016 20
16 Яворський В.Т. Неорганічна хімія Львів 2016 15
17 Верес О.М. Проектування баз даних у середовищі MS ACCESS 2010 Львів 2016 25
18 Афтаназів І.С. Практикум з інженерної крафіки до курсу “Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка” Львів 2015 50
19 Бурачок Р.А. Телекомунікаційні системи передавання інформації. Методи кодування Львів 2015 20
20 Василюк А.С. Комп’ютерна графіка Львів 2016 20
21 Мельник А.О. Пам’ять із впрорядкованим доступом Львів 2014 3
22 Пелешко Д.Д. Обєктні технології С++11 Львів 2013 10
23 Лагун А.Е. Криптографічні системи та протоколи Львів 2013 1
24 Матвійків М.Д. Елементи та компоненти електронних пристроїв Львів 2015 20
25 Вікович І.А. Теорія руху транспортних засобів Львів 2013 1
26 Уманець Н.А. Людина і сім’я Львів 2013 1
27 Бурек Я. Верстатне обладнання Львів 2014 25
28 Основи дискретної математики Львів 2011 10
29 Петрушенко В.Л. Філософія і методологія науки Львів 2016 10
30 Петрушенко В.Л. Філософія Ч.1 Львів 2013 15
31 Петрушенко В.Л. Філософія. Ч.2 Львів 2013 15
32 Кузьмін О.Є. Управління персоналом Львів 2011 10
33 Бобало Ю.Я. Осцилографи та методи вимірювання радіотехнічних величин Львів 2014 15
34 Бобало Ю.Я. Основи теорії електронних кіл Львів 2008 37
35 Вовк О. Англійська мова для студентів комп’ютерних спеціальностей Львів 2016 40
36 Вербицька П.В. Історія української культури: європейский контекст Львів 2015 3
37 Левченко О. Науковий стиль: культура мовлення Львів 2012 1
38 Museology. Libraries. Archives (Readings for Extra-Curriculum Activiies and Self-Guided Studies) Львів 2016 1
39 Фарат О.В. Економічна теорія Львів 2016 1

© 2015-2023 Хмельницький політехнічний коледж