Інформація стосовно мотиваційних листів

Вимоги до мотиваційного листа

Приклад мотиваційного листа

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА

 1. Мотиваційний лист повинен бути написаний в офіційно-діловому стилі, а також відповідати таким вимогам:
 • обов’язкове написання українською мовою;
 • обов’язкове зазначення прізвища, ім’я та по батькові вступника, адреси проживання, номера телефону;
 • обов’язкове зазначення назви навчального закладу, де вступник отримав документ про освіту;
 • обов’язкове зазначення вступником спеціальності, за якою виявив бажання навчатись;
 • обов’язкове підтвердження отриманих грамот, дипломів, сертифікатів, описаних у мотиваційному листі, надсилання їх фотокопій на електронну пошту Приймальної комісії;
 • лаконічність змісту( тільки важливі деталі, факти, цифри для визначення рівня мотивації);
 • неприпустимість емоцій, стриманість, розважливість, серйозність, практичність;
 • рекомендований обсяг листа 1-2 сторінки формату А4(до 600 слів);
 • відповідно структурі, запропонованої Коледжем.
 1. При розгляді мотиваційних листів до уваги комісії будуть братись такі моменти:
 • рівень мотивації вступника щодо вступу до Коледжу;
 • логіка викладення думок;
 • змістовність наведених аргументів;
 • оригінальність викладення матеріалу;
 • коректність та загальне оформлення тексту.
 1. Мотиваційний лист повинен відповідати такій структурі:
 • «шапка»
 • звертання;
 • вступ;
 • основна частина;
 • заключна частина.

«Шапка». У цій частині листа містяться відомості про адресата (повна назва коледжу, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист, тобто директору) та адресанта (прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання, електронна адреса та контактний номер телефону), які розташовуються у правому верхньому куті листа.

          Звертання. Ця частина листа надає йому офіційного характеру та привертає увагу адресата (наприклад: «Шановний Вадиме Володимировичу!»).

          Вступ є першим абзацом листа, де викладається його основна мета і причина написання (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»). У цій частині вступнику варто коротко пояснити, чому він обрав саме цю спеціальність у коледжі, або чому саме коледж , і як, на його думку, навчання в коледжі сприятиме його професійному розвитку і зростанню.

          Основна частина мотиваційного листа має відповідати на питання: «Чому коледж має обрати саме мене?». Ця частина є другим абзацом мотиваційного листа та логічним продовженням вступної частини, у якій вступники можуть написати про:

 • свої амбіції, ідеї та плани на майбутнє;
 • шкільні предмети, з яких отримали високі оцінки(як підтвердження, надіслана фотокопія додатку до свідоцтва);
 • дотичні до обраної спеціальності знання та вміння;
 • свої здобутки, що будуть корисними для навчання за обраною спеціальністю;
 • шкільні та позашкільні проєкти, у яких брали безпосередню участь.

Саме в цій частині вступник доводить, що він є вмотивованою особою з добре визначеною метою.

Заключна частина має завершуватися підсумком, який має підтверджувати готовність вступника навчатися і вказує на його впевненість у правильному виборі спеціальності.

 

Зразок

© 2015-2022 Хмельницький політехнічний коледж