Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Циклова комісія гуманітарних дисциплін існує в коледжі з 1993 року. З моменту створення і до 2013 року головою комісії була Тарасюк В.Ф., викладач української мови та літератури. З 2013 року очолює комісію викладач англійської мови Ковалець І.М.

Ключовим завданням є орієнтація викладачів комісії на кінцевий результат: знання, уміння та навички студентів, що повинні бути застосовані та  використані на користь держави. Після закінчення будь-якого навчального закладу, студент повинен мати не лише міцні теоретичні знання та володіти необхідними практичними вміннями та навичками, а й самостійно навчатися упродовж всієї своєї професійної діяльності, перетворитися на професійно самодостатню, творчу  особистість. Тому вся робота викладачів циклової комісії спрямована на знання студентами національної та міжнародної(англійської) мов та виховання в них життєво активної позиції громадянина України, правової та мовної культури, утвердження принципів загальнолюдської моралі, кращих рис української ментальності.

Викладачі приділяють увагу поза аудиторній та виховній роботі: це предметні олімпіади та конкурси, вікторини, ігрові тренінги, науково-практичні конференції, предметні тижні та інше.

Не забувають викладачі і про індивідуальну методичну роботу з підвищення свого фахового рівня. Проводиться вивчення і аналіз навчальних планів, програм, підручників, методичних матеріалів щодо змісту, форм і методів проведення навчальних занять, позакласної та поза навчальної роботи, вивчення та використання, на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, кращого педагогічного досвіду; впровадження новаторських досягнень педагогів.

IMG_0706

Викладацький склад

 Ковалець

Ковалець
Ірина Миколаївна

Голова циклової комісії
 Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1987р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист

 

 Гадзира

Гадзира
Леся Миколаївна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський державний університет (2003р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст першої категорїі

 Даценко

Даценко
Людмила Іванівна

Викладач спецдисциплін
 Освіта

Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім.. Затонського (1986р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, звання Старший вчитель

 

 Даць

Даць
Сніжана Віталіївна

Викладач
 Освіта

Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут(2005р.)

 Кваліфікація

Спеціалістпершоїкатегорії

 

 Кузнєцова

Кузнєцова
Наталія Юріївна

Викладач
 Освіта

Житомирський державний педагогічний університет(2001р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 

 Микитюк

Микитюк
Олена Володимирівна

Викладач
 Освіта

Вінницький державний педагогічний університет(2004р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст першої категорії

 

Олійник

Олійник
Світлана Олександрівна

Викладач
 Освіта

Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка(2002р.)

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії

 Салямон

Салямон
Ольга Іванівна

Викладач
 Освіта

Ростовський-на-Дону педагогічний інститут (1978р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист, відмінник освіти

 Слободзян

Слободзян
Леся Анатоліївна

Викладач
 Освіта

Тернопільський державний педагогічний університет  (2002р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

 Тарасюк

Тарасюк
Валентина Федорівна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім. В.П. Затонського (1976р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач, викладач-методист, відмінник освіти

 Чернова

Чернова
Віта Анатоліївна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський педагогічний університет (2008р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст першої категорії

 Федікова

Федікова
Світлана Леонідівна

Викладач
 Освіта

Рівенський державний гуманітарний університет (2004р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст другої категорії

 Хібліна

Хібліна
Крістіна Ігорівна

Викладач
 Освіта

Національний університет «Львівська політехніка» (2005р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст другої категорії

 Бойко

Бойко
Анна Антонівна

Викладач
 Освіта

Кам’янець-Подільський педагогічний інститут ім.Затонського (1978р.),

 Кваліфікація

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти

 

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж