Інженерія програмного забезпечення

Коментарі Вимкнено до Інженерія програмного забезпечення
Спеціальність 
5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» 
Напрям підготовки 
6.050103 «Програмна інженерія» 
Галузь знань 
0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» 
Кваліфікація 
технік-програміст 
Термін навчання 
3 роки 10 місяців (на базі 9 класів), 
 
2 роки 10 місяців (на базі 11 класів).

 

Спеціальність «Розробка програмного забезпечення» є затребуваною на Українському ринку. Вона досить популярна як серед державних, так і серед приватних підприємств. Зважаючи на те, що підготовку за даною спеціальністю проводить лише декілька ВУЗів регіону можна сміливо говорити про невелику конкуренцію на ринку праці порівняно з іншими спеціальностями.

Навчальний процес спеціальності  забезпечують 37 викладачів коледжу (9 викладачів методистів, 21 вищої категорії),  професійно-практичну підготовку – 12 викладачів циклової комісії програмного забезпечення.

Навчання за спеціальністю “Розробка програмного забезпечення” планована так, що 2/3 часу підготовки відведено на лабораторно-практичне навчання, під час яких студенти набувають практичного досвіду застосування технологій проектування, програмування, налагодження, тестування програмних продуктів.

Студенти оволодівають мовами програмування, технологіями розробки програмних та інформаційних систем, СКБД, WEB-додатків та інші : С++, Assembler, C#, WPF, php, Java, JavaScript, ASP.NET MVC, MySql,ADO.NET, AJAX, Android SDK, 1C, HTML, MS SQL Server, CSS, Delphi, Object-oriented programming, Git, SQLLite, Subversion, Design Patterns.

Велика увага приділяється організації курсового та дипломного проектування. Студенти виконують проекти на замовлення роботодавців, тим самим демонструють свої знання, вміння та навики, чим сприяють подальшому самоствердженню та працевлаштуванню.

Здібні та талановиті студенти спеціальності «Розробка програмного забезпечення» активно приймають участь у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних олімпіадах на яких систематично займають призові місця.

Так у 2011 році студент Корницький Андрій став переможцем V Всеукраїнська олімпіади з інформатики та обчислювальної техніки, що надало нам право провести у 2012 році на базі коледжу VІ Всеукраїнську олімпіаду з інформатики та обчислювальної техніки.

Регулярно проводяться конференції, екскурсії, зустрічі та майстер-класи на яких студенти можуть дізнатись про найновіші технології у сферах ІТ та розробки ПЗ від представників компанії RexSoft, Chegg, Softbistro, BigStock, Aquasoft, Malcos, Stfalcon, АудитСофт. Найактивніші студенти можуть стати студентами-партнерами цих компанії і матимуть змогу проходити технологічну та переддипломну практики, приймати участь в окремих подіях компанії та виконувати реальні курсові та дипломні проекти.

 

Серед дисциплін, які вивчають майбутні фахівці:

 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Основи програмної інженерії
 • Алгоритми і структури даних
 • Операційні системи
 • Бази даних
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Засоби системного програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • Розробка розподілених застосувань баз даних
 • Людино-машинна взаємодія
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Групова динаміка і комунікації
 • Проектний практикум
 • Автоматизовані інформаційні системи
 • Ліцензування та сертифікація програмного забезпечення
 • Основи проектування Web- застосувань
 • Програмування Інтернет-застосувань

 

Випускники мають можливість продовжити навчання:

 • В Національному університеті “Львівська політехніка” за напрямком:“Комп’ютерні науки”, “Програмна інженерія” та “Комп’ютерна інженерія”.
 • В Хмельницькому Національному університеті за спеціальностями: “Програмна інженерія” та “Комп’ютерна інженерія”, “Комп’ютерні системи та мережі”, “Системне програмування”, “Економічна кібернетика”, “Комп’ютерні науки”.
 • В Хмельницькому навчально-консультаційному центрі.

 

Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності “Розробка програмного забезпечення”

 •  фахівець з організації захисту інформації;
 • адміністратор доступу;
 • проектувальник систем та засобів захисту інформації;
 • проектувальник комп’ютерних систем та мереж;
 • адміністратор системи;
 • адміністратор баз даних;
 • фахівець з комп’ютерних комунікацій;
 • прикладний програміст;
 • системний програміст;
 • менеджер проектів;
 • тестувальник.

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж