Менеджмент

Comments Off on Менеджмент
Спеціальність
5.03060101 «Організація виробництва»
Напрям підготовки
6.030601 «Менеджмент» 
Галузь знань
0306 «Менеджмент і адміністрування»
Кваліфікація
фіхівець (у галузі управління)
Термін навчання
3 роки 6 місяців (на базі 9 класів),
2 роки 6 місяців (на базі 11 класів).

 

 В умовах ринкової економіки будь-яке підприємство або організація можуть існувати та успішно розвиватися лише при здійсненні ефективного управління всіма складовими їх діяльності. В останні роки сформувався високий попит на освічених фахівців з питань управління, тобто менеджерів, яких з 1994 року готує коледж за спеціальністю «Організація виробництва».

Фахову підготовку зі спеціальністю «Організація виробництва» забезпечує циклова комісія економіки та менеджменту, яка має багаторічний досвід та потужний інтелектуальний потенціал в сфері підготовки менеджерів. Викладачі вищої категорії, кандидати економічних наук, викладачі-методисти, які постійно підвищують свій рівень для того, щоб готувати конкурентоспроможних фахівців на сучасному ринку праці.

Навчання за спеціальнісю забезпечує грунтовну наукову, професійну та прикладну підготовку. Щорічні перемоги студентів спеціальності на олімпіадах і всеукраїнських конкурсах, отримання ними стипендії Президента України є найкращим свідченням цього. У розпорядженні студентів є бібліотека коледжу, сучасні комп’ютеризовані лабораторії, спортивний та тренажерний зали. Наші студенти вміють навчатись і веселитись, підтвердженням цього є вечори відпочинку. Студенти беруть активну участь у фестивалях художньої самодіяльності «Міс коледжу», «Свято осені», у діяльності художніх колективів, а також у різноманітних спортивних заходах.

В організації навчального процесу в коледжі використовують мультимедійні технології з використанням сучасного устаткування; освітні комп’юютерні програми та продукти; інтерактивні технології навчання – ділові ігри, дискусії, проблемні лекції, презентації.

Універсальність підготовки дам можливість випускникам успішно працювати на виробничих підприємствах різних галузей, в інвестиційних компаніях, банках, фінансових установах, на підприємствах сфери послуг, торгівлі, консалтингу. Місцями роботи випускників є такі підприємства Хмельниччини як: ПАТ «Укрелектроапарат», ВАТ «Укртелеком», ПАТ «КБ Приватбанк», ПАТ «Хмельницькобленерго», гіпермаркети «Епіцентр» і «Таврія-В», ТРЦ «Оазис», ТЦ «Либідь Плаза», компанії «Нестле-Україна» і «Подільський цемент», автоцентри «Ліга» і «Опус-Авто».

Фахівець в галузі управління може проводити аналіз та оцінку діяльності підприємства; брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління; приймати оптимальні рішення в конкретних господарських ситуаціях; використовувати прогресивні методи прогнозування, планування, обліку, контролю та аналізу роботи підприємства.

 

Випускники мають можливість продовжити навчання:

Випускники можуть продовжити навчання за напрямом «Менеджмент і адміністрування» у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та інших ВНЗ України.

 

 Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності

  • помічників керівників основних засобів і виробничих підрозділів;
  • інспекторів відділу кадрів;
  • організаторів з персоналу;
  • диспетчерів виробництва;
  • агентів з постачання;
  • офіс-менеджерів.

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж