Галузеве машинобудування

Коментарі Вимкнено до Галузеве машинобудування
Спеціальність
 133 «Галузеве машинобудування»
Напрям підготовки
«Машино-будування» 
Спеціалізація
«Машино-будування та матеріалообробка»
Кваліфікація
технік-технолог, технік-конструктор
Термін навчання
3 роки 10 місяців (на базі 9 класів),
2 роки 10 місяців (на базі 11 класів).

 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу:

 • начальники і майстри виробничих дільниць в промисловості;
 • керівники малих підприємств без апарата управління в промисловості;
 • технічні спеціалісти – механіки;
 • інші технічні спеціалісти в галузі фізичних наук і техніки;
 • верстатники (на роботах високої кваліфікації).

 

Лабораторії та кабінети коледжу, в яких проводиться підготовка спеціалістів, що навчаються на відділенні, обладнані сучасними лабораторними стендами, верстатами, установками, макетами, комп’ютерною технікою, методичною документацією, що дозволяє студентам отримувати фундаментальні знання в напрямку машинобудування та матеріалообробки.

 

Випускники додатково отримують розряди за однією з робітничих професій: слюсар, токар, фрезерувальник, свердлувальник, оператор верстатів з числовим програмним управлінням.

Для покращення якості та фахової майстерності випускників коледжу Хмельницьким політехнічним коледжем укладені договори з базовими підприємствами міста Хмельницького та Хмельницької області, де студенти проходять технологічну і переддипломну практики. Практикується проведення практичних занять на підприємствах.

 

Випускники мають можливість продовжити навчання:

 • В державному університеті “Львівська політехніка”.
 • В Хмельницькому Національному університеті .
 • В Хмельницькому навчально-консультаційному центрі.
 • В Київському політехнічному інституті.

 

 Посади, на яких можуть працювати випускники спеціальності:

 • технолог по розробці технологічних процесів;
 • конструктор по проектуванню технологічного оснащення;
 • технолог цеху;
 • майстер виробничої дільниці;
 • технолог з програмування систем ЧПУ;
 • майстер виробничої дільниці;
 • майстер контрольної дільниці;
 • начальник дільниці;
 • директор малого промислового підприємства;
 • голова промислового кооперативу;
 • технік-технолог;
 • технолог;
 • технік з нормування праці;
 • технік з підготовки виробництва;
 • диспетчер виробництва;
 • контролер верстатних і слюсарних робіт.

 

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж