Заочне навчання у ХПК – шлях у світле майбутнє!

НовиниComments Off on Заочне навчання у ХПК – шлях у світле майбутнє!

Відділення заочного навчання відкрилося на базі вечірнього відділення у 1988 році, початково здійснювало підготовку за спеціальністю  ‘‘Обробка металів різанням’’.  На сьогоднішній день цей структурний підрозділ  Хмельницького політехнічного коледжу є найбільшим серед ВНЗ не лише області, а й Західного регіону. За роки існування заочного відділення підготовлено 1497 фахівців, що працюють у різних сферах виробництва, державних установах і приватних підприємствах. З них 62 фахівці отримали дипломи з відзнакою.

Навчання здійснюється за державним замовленням  та за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб за чотирма спеціальностями: комп’ютерна інженерія, менеджмент, прикладна механіка, автомобільний транспорт.

Навчальний процес на заочному відділенні забезпечують 64 викладачі  з високим педагогічним досвідом і методичною майстерністю.

2

Колектив та актив відділення заочного навчання

Вивчаються нормативні дисципліни, які складаються з циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, фундаментальних,  професійно – орієнтованих дисциплін. Передбачено лекційно-екзаменаційна сесія терміном 30-40 календарних днів на навчальний рік, тому настановні, оглядові, лабораторні, практичні, контролюючі заняття, що проводяться зі студентами, плануються викладачами так, щоб максимально зосередити увагу студентів на засвоєнні навчального матеріалу відповідно до навчальних планів і програм з навчальних дисциплін. А у міжсесійний період вони виконують передбачені навчальними планами курсові та домашні контрольні роботи, готуються до складання іспитів і заліків, що виносяться на екзаменаційну сесію.

3

Серед наших студентів-заочників багато випускників  ВПУ-25, ВПУ-11 м. Хмельницького, Хмельницького професійного ліцею сфери послуг, Хмельницького професійного ліцею, Хмельницького центру ПТО торгівлі та харчових технологій, Хмельницького професійного ліцею електроніки, Красилівського професійного ліцею, Волочиського професійного аграрного ліцею. Отримавши диплом коледжу, вони продовжують навчання у Львівській політехніці і за кілька років ступеневої освіти здобувають університетський диплом одного з кращих ВНЗ країни. На сьогоднішній день це найбільш мобільна і гнучка форма навчання, адже людина може отримати необхідні знання або скоригувати освіту без відриву від виробництва.

4

Профорієнтаційна екскурсія для випускників закладів профтехосвіти

5

Заняття з дисципліни “Теоретичні основи електротехніки” для студентів спеціальності “Обслуговування верстатів з ЧПУ та РТК”

Заочне навчання у Хмельницькому політехнічному коледжі НУ «Львівська політехніка»  –  найкращий вибір, що дозволить вам впевнено дивитись у майбутнє!

© 2015 Хмельницький політехнічний коледж